YHTIÖKOKOUSKUTSU

PONSSE OYJ        PÖRSSITIEDOTE 27.2.2003    KLO 15.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.3.2003 klo 10.00
Iisalmen Kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Kirkkopuistonkatu 9,
74100 Iisalmi. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokouk-
selle kuuluvat asiat sekä hallituksen ehdotus voittopalkkion
maksamisesta henkilöstölle. Ehdotuksen mukaan voittopalkkiona
maksettaisiin Ponsse Oyj:n henkilökunnalle 25 euroa jokaisesta
täydestä työssäolokuukaudesta vuoden 2002 aikana. Jos työsuhde
on päättynyt ennen 27.2.2003 palkkiota ei makseta.

INFORMAATIO
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Ponsse Oyj, 74200 Vieremä. Niistä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 10.3.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 17.3.2003 ennen
klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri,
74200 Vieremä, puhelimitse numeroon (017) 768 461, telekopiolla
numeroon (017) 768 4690 tai internetissä osoitteessa
www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

OSINGONMAKSU
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että vuodelta 2002 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
25.3.2003 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä
1.4.2003.

Vieremällä 27. päivänä helmikuuta 2003

HALLITUS

PONSSE OYJ
Tommi Ruha
toimitusjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, puh. (017) 768 4648
www.ponsse.com

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa