Itella Postin tuotekohtainen jakelukokeilu onnistui kokonaisuudessaan - lähes 70 % postinsaajista koki jakelun toimineen hyvin

Itella Posti kokeili tuotekohtaista jakelua Vantaan Korsossa, Espoon Kivenlahdessa, Porvoossa, Riihimäellä, Varkaudessa ja Leppävirralla. Kokeilussa testattiin jakelumalleja, joilla kustannukset voitaisiin pitää vakaina, vaikka paperisen postin määrä vähenee. Kokeilu onnistui kysely-tutkimuksen mukaan kokonaisuudessaan hyvin, paikkakunnittain tuloksissa oli vain pieniä eroja.

Alustavan arvion mukaan kokeilu onnistui jakelutavan osalta jopa tavoitteita paremmin Varkaudessa ja Leppävirralla, eniten ratkaistavia asioita oli Riihimäellä. Muutoin erot olivat erittäin pienet sukupuolen, ikäjakauman tai paikkakunnan osalta kyselytutkimuksen kaikissa osioissa.

Kokeilun aikana postilain määrittelemät niin sanotut yleispalvelutuotteet sekä sanomalehdet ja paketit jaettiin nykyisellä tavalla viitenä arkipäivänä viikossa, mutta yritysten lähettämiä kirjeitä, mainoksia ja aikakauslehtiä ei jaettu kokeilupaikkakunnilla tiistaisin. Nyt kokeilupaikkakunnilla on palattu suunnitelman mukaisesti aiempaan jakelutapaan.

Harvemmat jakelupäivät riittäisivät, mutta ei pelkkä sähköinen jakelu

Kyselytutkimuksessa selvitettiin kokeilujakson niin sanotun kevennetyn tiistain lisäksi postinsaajien mielipidettä tulevaisuudessa tarpeellisten jakelupäivien määrästä sekä sähköisestä jakelusta:

  • Yrityksistä ja kuluttajista 4/5 arvioi jakelun toimineen kokeiluaikana entiseen tapaan.
  • Yrityksistä puolet ja kuluttajista lähes 2/3 olisi valmis laajentamaan tuotekohtaisen jakelukokeilun pysyvästi koko Suomeen.
  • Yrityksistä ja kuluttajista 2/5 kokee päiväpostin jakelun joka toinen päivä tulevaisuudessa riittäväksi, mutta pelkkään sähköiseen jakeluun tyytyisi vain joka kahdeskymmenes.
  • Kyselyn ikäryhmistä 18 - 24 -vuotiaat ovat myönteisimpiä kokeilulle ja tuotekohtaisille jakelupäiville sekä sähköiselle jakelulle. Sähköistymisen paperipostia vähentävä vaikutus oli havaittu kyselyn mukaan voimakkaimpana Espoon Kivenlahdessa.

- Kiitos kaikille palautetta antaneille asiakkaillemme. On erittäin tärkeää, että voimme yhteistyössä kehittää asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin vastaavia jakelutapoja erilaisten kokeilujen kautta, kiittää Itella Postin johtaja  Jukka Rosenberg.

Viikon postimäärä rytmitettiin uudelleen ja postikuljetuksia hyödynnettiin uudella tavalla

Kevennetyn tiistain ideana oli vähentää jakelukustannuksia jakamalla viikon postimäärää uudella tavalla. Kun tiistaisin oli vähemmän jaettavaa, voitiin jakelureitit suunnitella uudelleen ja hyödyntää päivän postikuljetuksia joustavammin.

Kuluttajien tyytyväisyys Postiin pysyi kokeilun aikana suunnilleen ennallaan. Yritysten tyytyväisyys laski jonkin verran paljon postia lähettävissä ja vastaanottavissa yrityksissä. Eniten palautetta tuli päivän aikana aiempaa myöhemmin tai epäsäännöllisinä aikoina tapahtuneesta jakelusta.

- Analysoimme kaikki tulokset ja palautteet tarkkaan, ja mietimme yhdessä henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa, mikä tai mitkä kokeilluista tavoista olisivat parhaita jatkokehittämiseen, Jukka Rosenberg painottaa.

Tuotekohtaisen jakelukokeilun taustaa

Kokeilu oli postilain ja Itella Postin toimiluvan mukainen. Kokeilun taustalla olivat sähköisen viestinnän lisääntyminen ja voimakkaasti vähenevä postimäärä sekä asiakkaiden muuttuneet tarpeet.

Jakelukokeilun paikkakunnat valittiin niin, että ne kuvasivat maantieteeltään, olosuhteiltaan ja jakelureiteiltään mahdollisimman hyvin koko Suomea.

Kyselytutkimus tehtiin postinsaajille ennen kokeilun alkua ja sen päätyttyä IRO Researchin puhelinhaastatteluina. Tutkimuksessa mukana olleet vastaajat olivat edustava otos 18 – 75 vuotiaista kuluttajista ja Postin yritysasiakkaista jakautuen tasan kuudelle kokeilualueelle.

1.9. – 30.11. toteutettu kokeilu oli tärkeä, sillä Postin nykyinen jakelupalvelu ylläpidetään pääsääntöisesti yritysten lähettämän postin tuotoilla. Kuluttajien osuus kaikesta lähetetystä postista on alle 5 %. Vaikka lähetysmäärät koko ajan vähenevät, jakelukustannusten pitäisi pysyä vakaina.

Ajankohtaisia faktoja

Itellan jakeluvelvoitteet ja kilpailutilanne:

  • Itellalla on ainoana toimijana postilaissa määritelty yleispalveluvelvoite: 5-päiväinen jakelu ja keräily niin sanotuille käteismaksullisille tuotteille. Näitä ovat pääasiassa kuluttajien postimerkillä maksetut lähetykset. Velvoite ei koske niin sanottujen sopimusasiakkaiden eli yritysten lähettämiä kirjeitä, sanoma- tai aikakauslehtiä tai mainoksia.
  • Itellan postitoimilupa sallii osoitteellisten yrityskirjeiden 3-päiväisen jakelun. Kilpailijoiden toimiluvat sallivat 1-päiväisen jakelun.
  • Kilpailu on vapaata osoitteettomissa lähetyksissä (mm. mainokset ja joukkokirjeet), sanomalehtien jakelussa (sis. varhaisjakelun) ja aikakauslehtien jakelussa.
  • Kilpailu on vapaata pakettien jakelussa (pl. yleispalvelupaketit, jotka ovat osa yleispalveluvelvoitetta)

Esimerkkejä asiakkaiden tarpeista ja trendeistä:

Lisätietoja medialle:

Itella MediaDesk, puh. 020 452 33 66 (ma-pe klo 9.00 - 16.30)

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.