Itella ylitti ympäristötavoitteensa

Kirjeen jakelun hiilidioksidipäästöt vähenivät vuodessa 10 %

Itella-konserni vähensi Suomessa viime vuoden aikana 6 000 tonnia toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjään. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 hiilidioksidipäästöt suhteessa liikevaihtoon ovat vähentyneet 26 prosenttia. Tämä on selvästi yli asetetun kokonaistavoitteen, joka oli kymmenen prosenttia.

Merkittävin osa Itellan toiminnan hiilidioksidipäästöistä aiheutuu postilähetysten kuljetuksesta ja jakelusta. Itella on parantanut ajoneuvojensa ja kiinteistöjensä energiatehokkuutta muun muassa vähentämällä ajoneuvojen polttoaineenkulutusta ja sähkönkulutusta postikeskuksissa.

– Olimme ensimmäinen hiilineutraali posti maailmassa vuonna 2011. Tarjoamalla hiilineutraalit jakelupalvelut asiakkaillemme, alennamme samalla myös heidän tuotteisiinsa liittyviä päästöjä, Itellan ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Hanna Kaustia sanoo.
– Esimerkiksi vuodesta 2007 yhden kirjeen kulun aiheuttama hiilidioksidipäästö on vähentynyt merkittävästi tänä aikana ja on nyt 19 CO2 g, se vastaa 115 metrin ajoa henkilöautolla.

Itellan jakeluautojen polttoaineen kulutus on vähentynyt yhdeksän prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2012. Bensiini- dieselkäyttöisille ajoneuvoille on pyritty löytämään vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja, kuten biokaasu. Tänä vuonna asennettavilla ajotavan seurantalaitteilla on tavoitteena kiinnittää huomiota ajotottumuksiin, ja siten vähentää edelleen polttoaineen kulutusta.

Liikenne aiheuttaa noin 20 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittisen ohjelman 2009–2020 tavoitteena on kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 15 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä kansallisten ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Suomen tieliikenteen päästöistä noin 60 % aiheutuu henkilöautoliikenteestä, 35 % paketti- ja kuorma-autoista ja loput linja-autoista, moottoripyöristä ja muista kulkuneuvoista.

Hiilijalanjälki nollataan nyt myös kansainvälisten pakettitoimitusten osalta

Kaikki Itella Postin Suomessa jakamat kirjeet, lehdet, suoramainokset ja paketit ovat olleet hiilineutraaleja vuodesta 2011 alkaen. Nyt Itella Green -ominaisuus on myös kansainvälisissä pakettitoimituksissa.
 
Hiilineutraaliuden ensiaskel on postilähetysten CO2- päästöjen aktiivinen vähentäminen Itellan omilla toimenpiteillä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan osallistumalla ilmastoprojekteihin, jotka korvaavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tuottavat uusiutuvaa energiaa esimerkiksi tuulella tai biokaasulla. Näin siis varmistetaan, että vastaava määrä päästöjä vähennetään toisaalla.
Päästöjen hyvitys tapahtuu luotettavissa ja sertifioiduissa ilmastoprojekteissa, jotka ovat riippumattoman ympäristöarvioijan tarkistamia kohteita.  Itellalle päästöjen maksullisuus on lisäkannustin vähentää jatkuvasti omasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja energian kulutusta.

Lisätietoa Itellan ympäristöohjelmasta: http://www.itella.fi/group/vastuullisuus/ymparisto/

Lisätietoja tiedotusvälineille: Itellan MediaDesk, puh. 020 452 3366 (arkisin klo 8.30–16.30)

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja talousprosessien aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 1 947 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. www.itella.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Multimedia

Multimedia