Itellan Journalistitutkimus 2010: Lehtialan muutos hämmentää journalisteja

Puolet lehtijournalisteista on sitä mieltä, että median muutos ei ole kunnolla alan hallinnassa. Keskeinen hämmennyksen syy on Internet, joka haastaa lehdistön niin vahvasti, että sen koetaan jopa asettavan normeja tavalle tehdä lehtiä. Koska viestinnän arvioidaan siirtyvän asteittain verkkoon ja verkkolehtiin, halutaan paperinen ja sähköinen lehti yhdistää. Toimivan ratkaisun löytäminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi ja vielä vaikeampaa tuntuu olevan vastata kysymykseen, miten sähköisellä lehdellä tehdään rahaa.

Varsinkin sanomalehtitaloissa toimittajakunnan ja johdon käsitykset muutoksen suunnasta ja keinoista vastata haasteisiin eroavat. Aikakauslehtipuolella on jo pitkään totuttu alati kovenevaan kilpailuun ja markkinan pirstaloitumiseen, jolloin muutos koetaan luonnollisemmaksi ja yhteisen näkemyksen löytäminen näyttää olevan helpompaa. Lehtialalla uskotaan toimittajan työn jatkumiseen tulevaisuudessa eikä koeta kansalaisjournalismia merkittäväksi uhkaksi. Journalisteja huolestuttaa erityisesti kiireen sekä sen mukanaan tuoman pinnallisuuden ja viihteellisyyden lisääntyminen, minkä pelätään vähentävän journalismin uskottavuutta. Lisäksi tyytymättömyys tulosmittareihin ja palkitsemistapoihin sekä kehitysresurssien niukkuus nakertavat työssä onnistumista. Journalisteilla on vahva luottamus ammattitaitoonsa, mutta silti he arvioivat itsensä huonommiksi uutisten välittäjiksi kuin lukijat heidät kokevat. Toisaalta journalistit kuvittelevat lehtiensä olevan parempia sosiaalisten tarpeiden tyydyttäjiä ja elämysten tarjoajia kuin millaisina lukijat niitä pitävät. Tulokset selviävät Itellan tekemästä Journalistitutkimuksesta, jossa selvitettiin journalismin ammattilaisten näkemyksiä paperisen ja sähköisen median nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimus suunniteltiin yhdessä Aikakausmedian ja Sanomalehtien Liiton kanssa. Tutkimuslaitos 15/30 Research Oy:n verkkokyselyyn vastaajat kutsuttiin sähköpostiviestillä. Vastausprosentti oli 29. Saaduista 550 vastauksesta 207 tuli sanomalehtijournalisteilta ja 343 aikakauslehtijournalisteilta. Vastaajista 53 % oli toimittajia, 22 % päällikkötasoa sekä 25 % päätoimittajia tai toimitusjohtajia. Itella on vuosi sitten tutkinut joukkoviestinnän muutostrendejä lukijahaastattelujen kautta. Tällä tutkimuksella halutaan peilata lehden tekijöiden näkemyksiä näihin trendeihin. Lisätietoja: Heikki Nikali, tutkimusjohtaja Itella Oyj, puh. 0400 618 507 Kari Elkelä, tutkimuspäällikkö Itella Oyj, puh. 0400 406 822 email: etunimi.sukunimi@itella.com Markus Keränen, toimitusjohtaja 15/30 Research Oy, puh. 0400 169 199 email: etunimi.sukunimi@1530.fi Itellan Media Desk ma-pe klo 8.30-16.30, puh. 020 45 23366

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Liitteet & linkit