Itellan osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2011

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2011 KELLO 10    

Heinä–syyskuu 2011

 • Itella-konsernin liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 5 % ja oli 449,4 miljoona euroa (428,1 miljoonaa euroa heinä­–syyskuussa 2010).
 • Liikevaihto kehittyi positiivisesti kaikissa liiketoimintaryhmissä.
 • Itella-konsernin liiketulos oli tappiollinen 21,5 miljoonaa euroa (liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa) eli -4,8 % liikevaihdosta (1,0 % liikevaihdosta). Liiketulosta rasittivat kertaluontoiset kulut 32,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), joista konsernin elokuussa käynnistämään säästöohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykulut olivat 15,7 miljoonaa euroa ja liikearvon arvonalennukset 16,6 miljoonaa euroa.
 • Itella-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi edellisvuodesta ja oli 10,7 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä 7,4 miljoonaan euroon (9,7 miljoonaa euroa) sekä Itella Informaatiossa 0,1 miljoonaan euroon (3,1 miljoonaa euroa). Itella Logistiikan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kääntyi voitolliseksi 3,7 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa).
 • Itella käynnisti elokuussa kolmivuotisen yli 100 miljoonan euron säästöohjelman heikentyneen tuloskehityksen seurauksena.
 • Itellan tytäryhtiö Itella Pankki Oy sai luottolaitoslain mukaisen talletuspankin toimiluvan 31.8.2011.

Tammi–syyskuu 2011

 • Itella-konsernin liikevaihto tammi–syyskuussa oli 1 382,0 miljoonaa euroa (1 332,7 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2010). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 33 % (32 %).
 • Liiketappio oli 25,0 miljoonaa euroa (liikevoitto 16,5 miljoonaa euroa), joka oli -1,8 % liikevaihdosta (1,2 %).
 • Liiketappio sisältää kertaluonteisia kuluja 32,6 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa).
 • Itella Viestinvälityksen liikevaihto pysyi ennallaan ja kannattavuus heikkeni merkittävästi.
 • Itella Informaation liikevaihto kasvoi hieman, mutta kannattavuus heikkeni.
 • Itella Logistiikan liikevaihto kasvoi selvästi, mutta liiketulos pysyi tappiollisena. Liiketappio ilman kertaluonteisia kuluja kuitenkin pieneni edellisvuodesta.
 • Uusi postilaki hyväksyttiin eduskunnassa ja laki tuli voimaan 1.6.2011. Yleispalvelua koskeva toimilupa on Itella Posti Oy -tytäryhtiöllä.


Konsernin avainluvut 1-92011 1-92010 2010
Liikevaihto, milj. euroa 1 382,0 1 332,7 1 841,6
Liiketulos, milj. euroa -25,0 16,5 38,1
Liiketulosprosentti -1,8 1,2 2,1
   Liiketulos, milj. euroa *) 7,6 31,9 55,4
   Liiketulosprosentti *) 0,6 2,4 3,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa **) -32,4 14,0 31,0
Oman pääoman tuotto 12 kk, % -4,4 1,2 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk, % -0,6 5,1 4,2
Omavaraisuusaste, % 47,3 49,7 50,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 31,0 26,0 18,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 66,9 64,0 81,9
Henkilöstö keskimäärin 28 711 29 009 28 916
Osingot, milj. euroa 4,4
*) Ilman kertaluonteisia eriä     
**) Jatkuvat toiminnot


Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Alkusyksystä käynnistyivät konkreettiset toimenpiteet Itellan toiminnan sopeuttamiseksi liiketoimintaympäristön muutoksiin. Elokuussa julkistettiin tieto yli 100 miljoonan euron tehostamistarpeesta, ja siihen liittyen käynnistettiin henkilöstön sopeuttamistoimet koskien yhteensä yli 900 henkilötyövuotta. Tehostamisen tarkoituksena on varmistaa, että valtakunnallisesti riittävä palvelutaso kyetään ylläpitämään myös jatkossa.

Näiden suunnitelmien toteuttamisen rinnalla on koko Euroopan taloudessa ollut vahvoja merkkejä siitä, että uusi taantuma on yhä todennäköisempi. Samoin esimerkiksi lehdistön arvonlisävero, jonka vaikutus myös Itellan työpaikkoihin voi olla merkittävä, on edelleen suunnitteilla.

Itellan liiketoiminnassa positiivisin muutos on tapahtunut Logistiikassa, jonka operatiivinen liiketoiminta oli katsauskaudella kannattavaa. Erityisesti sekä kotimaan että Venäjän varastojen täyttöaste ja kannattavuus ovat parantuneet. Informaatioliiketoiminnassa merkittävä asia on kesäkuussa solmitun OpusCapita-yrityskaupan jälkeinen toimintojen yhdistäminen ja siihen liittyvät kasvunäkymät.

Kotimaan peruspalveluiden osalta kehitys on edelleen heikkoa pakettiliiketoimintaa lukuun ottamatta. Menossa on merkittävä postitoiminnan rakennemuutos, joka on tapahtumassa globaalisti useimmissa kehittyneissä maissa samanaikaisesti. Suomessa lehdistön volyymien lasku on ollut merkittävää.

Olemme väistämättä yhä selkeämmin tilanteessa, jossa kansalaiset eivät haluaisi muutoksia totuttuun palveluinfrastruktuuriin, mutta toisaalta palvelua ei pidetä niin tärkeänä, että siitä oltaisiin valmiita maksamaan sen koko kustannusta. Laajemmin katsoen yhteiskunnan kannalta tilanne on ilmeisesti samanlainen: esimerkiksi viisipäiväistä postinjakelua pidetään tärkeänä, mutta ei niin tärkeänä, että siihen ohjattaisiin kovin halukkaasti muutenkin kiven alla olevia verovaroja. Tästä syntyy haaste, jonka ratkaisemisessa tarvitaan näkemystä ja myös rohkeutta. Uskon, että lähivuosina käynnistyy Euroopan laajuisesti uusi keskustelu, jossa sovitetaan perinteisen palvelun tarpeet tietoyhteiskunnan tarjoamiin muihin ratkaisumalleihin. Tällöin on päätettävä mikä on todellisuudessa se välttämätön palvelutaso, joka kaikkialla on tarjottava – sielläkin, missä laajeneva kilpailu ei tuota riittävää palvelua.”

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. +358 (0)20 4520 907, sari.helander@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2012
Tilinpäätöstiedote 2011 julkaistaan 17.2.2012

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 28 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.

 

 

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Liitteet & linkit