Posti Groupilla tyydyttävä tulos liikevaihdon laskiessa

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Posti-Group-Q3-2015 osavuosikatsausPosti-Group-Q3-2015 osavuosikatsausPosti-Group-Q3-2015 osavuosikatsausHeinä-syyskuu 2015

 • Konsernin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 14,2 % ja oli 373,5 (435,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliiketoimintaa laski 7,5 %.
 • Liikevaihto laski Postipalveluissa 4,2 %, Paketti- ja logistiikkapalveluissa 21,4 %, Itella Venäjällä 37,8 % ja kasvoi OpusCapitassa 0,6 %. Itella Venäjän liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 8,6 %. Paketti- ja logistiikkapalveluiden vertailukelpoinen liikevaihto laski 4,3 %.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 9,6 (6,8) miljoonaa euroa, eli 2,6 % (1,6 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Postipalveluissa 5,7 (7,5) miljoonaan euroon, Itella Venäjällä -1,4 (2,7) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 4,2 (5,1) miljoonaan euroon. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Paketti- ja logistiikkapalveluissa 2,1 (-6,8) miljoonaan euroon.
 • Liiketulosta rasittivat kertaluonteiset erät -11,8 (-14,1) miljoonaa euroa, johon sisältyy -7,6 miljoonaa euroa arvonalentumistappioita Venäjällä sekä 22.4.2015 toteutettuun kiinteistökauppaan liittyvä myyntivoiton oikaisu -8,5 miljoonaa.
 • Kolmannen neljänneksen liiketulos parani ja oli -2,2 (-7,4) miljoonaa euroa, -0,6 % (-1,7 %) liikevaihdosta.

Tammi-syyskuu 2015

 • Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 11,1 % ja oli 1 215,6 (1 367,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliiketoimintaa laski 5,9 %.
 • Pakettipalveluiden volyymi kasvoi 4 %. Postinjakelun volyymien lasku jatkui odotetusti. Suomessa ja Venäjällä logistiikkamarkkinan tilanne jatkui heikkona. Rupla heikkeni edellisvuoteen verrattuna 47 %.
 • Liikevaihto laski Postipalveluissa 3,3 %, Paketti- ja logistiikkapalveluissa 16,8 %, Itella Venäjällä 32,9 % ja kasvoi OpusCapitassa 0,5 %. Itella Venäjän liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 6,8 %. Paketti- ja logistiikkapalveluiden vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,2 %.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 23,3 (27,3) miljoonaa euroa eli 1,9 % (2,0 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Postipalveluissa 31,6 (29,0) miljoonaan euroon ja Paketti- ja logistiikkapalveluissa 1,0 (-9,1) miljoonaan euroon. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Venäjällä -4,3 (0,4) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 11,1 (16,6) miljoonaan euroon.
 • Katsauskauden liiketulosta paransivat kertaluonteiset erät 22,9 (-32,4) miljoonaa euroa. Näistä merkittävin oli kiinteistökauppa, jolla Posti Group myi ja jälleenvuokrasi 22.4.2015 Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset sekä Tuusulan varaston.
 • Tammi-syyskuun liiketulos oli 46,2 (-5,1) miljoonaa euroa, 3,8 % (-0,4 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 29,2 (50,7) miljoonaa euroa.
 • Posti Groupin hallitus hyväksyi kesäkuussa yhtiön strategiset tavoitteet vuosille 2015 - 2017.
 • Posti Group myi 30.4.2015 Ruotsin, Norjan ja Tanskan maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan tanskalaiselle NTG Nordic Transport Groupille.
 • Posti käynnisti palvelupisteverkoston uudistuksen. Postilla on jatkossa 21 omaa myymälää, ja 77 myymälää siirretään kumppaniyritysten hoidettaviksi.
 • OpusCapita osti 30.4.2015 ruotsalaiset Kredithanterarna- ja Svenska Fakturaköp -yhtiöt.
 • Tuotanto-yksikön johtaja Yrjö Eskola nimitettiin Posti Group Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.7.2015 alkaen.
 • OpusCapitan toimitusjohtajaksi nimitettiin Patrik Sallner. Sallner aloitti tehtävässä 5.10.2015.
 • Yhtiön nimi muuttui 1.1.2015 Posti Group Oyj:ksi. Liiketoimintaryhmät ovat 1.1.2015 alkaen: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Posti Group Oyj:n tulos on raportoitu vuoden 2015 alusta alkaen uusien liiketoimintaryhmien mukaisesti.
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 373,5 435,1 1 215,6 1 367,0 1 858,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 9,6 6,8 23,3 27,3 50,8
Liiketulos (oikaistu), % *) 2,6 1,6 1,9 2,0 2,7
Liiketulos, milj. euroa -2,2 -7,4 46,2 -5,1 5,8
Liiketulos, % -0,6 -1,7 3,8 -0,4 0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa -7,0 -10,1 37,2 -12,2 -4,6
Tilikauden tulos, milj. euroa -1,1 -9,1 31,7 -8,9 -4,4
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 5,9 1,4 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 6,3 1,3 1,0
Omavaraisuusaste, % 48,8 47,2 45,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 8,1 19,9 17,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 11,8 12,0 43,7 42,9 57,5
Henkilöstö keskimäärin 22 482 25 132 24 617
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriäToimitusjohtaja Heikki Malinen:

”Posti Group -konsernin operatiivinen tulos heinä-syyskuussa parani 9,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 6,8 miljoonasta eurosta. Tulosparannus on tässä tilanteessa varsin hyvä saavutus, sillä konsernin liikevaihto laski edelleen ja markkinatilanne pysyi erittäin vaikeana.

Merkittävin tekijä tuloksen kohenemiseen on Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän tulosparannus. Positiivista oli, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä nousi heinä-syyskuussa voitolliseksi, kuten myös koko alkuvuonna – liikevaihdon laskusta huolimatta. Tämä antaa uskoa, että menemme oikeaan suuntaan.

Olemme määrätietoisesti tehostaneet logistiikassa tappiollista toimintaamme. Osana tehostustoimia konserni on myynyt muun muassa kansainvälisen rahtiliiketoimintansa sekä karsinut Suomen terminaaliverkkoa. Liiketoimintaryhmän tulokseen myötävaikutti niin ikään pakettipalveluiden kysynnän kasvu.

Logistiikan osalta voidaan todeta, että kaikki suurimmat rakennejärjestelyt on saatu päätökseen. Logistiikka pysyy Postin ydinliiketoimintoina ja uudessa strategiassamme tavoitteemme on hakea synergiahyötyä ja uutta kasvua lähilogistiikan, elintarvikelogistiikan ja varastologistiikan palveluista.

Jatkamme tehostamistoimia meneillään olevan 75 miljoonan euron ohjelman puitteissa koko konsernissa. Tehostamistoimia tarvitaan, jotta liikevaihdon lasku saadaan kompensoitua.
Postipalveluissa operatiivinen tulos heikkeni kausiluonteisesti heinä-syyskuussa. Kustannusten sopeutustoimet eivät olleet riittäviä kompensoidakseen volyymilaskusta johtuneen liikevaihdon menetystä.

Postimarkkinoiden kilpailun lisääntyessä ja uusien toimijoiden tullessa alalle meidän on pidettävä huolta Postin kilpailukyvystä ja kustannustehokkuudesta palveluyrityksenä. Nykyinen työehtosopimuksemme on liian jäykkä vastaamaan niihin uudenlaisiin tarpeisiin, mitä asiakkaamme meiltä odottavat palvelun osalta tänä päivänä. Uudessa työehtosopimuksessa työvuorosuunnitteluun pitää saada enemmän joustavuutta, jotta voimme reagoida paremmin asiakaskysynnän muutoksiin, välttää jakeluhäiriöitä ja kehittää uutta palveluliiketoimintaa.

Vaikka postialalle tulee uusia jakelijoita, vakavin haasteemme on silti digitalisaatio, joka vie vääjäämättä kirjeitä, laskuja ja lehtiä verkkoon hurjalla vauhdilla tulevina vuosina. Kesällä julkistamamme uusi strategia on Postin tiekartta digitalisoituvaan Suomeen, jossa Posti ei aio jäädä sopeutujan rooliin vaan aktiivisesti hyödyntää digitalisaatiota palveluissaan, tuotannossaan ja toimintatavoissaan.”

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA
2016 Vuoden 2015 tulosjulkistus: 12.2.2016
Tammi-maaliskuu: 29.4.2016
Tammi-kesäkuu: 18.7.2016
Tammi-syyskuu: 31.10.2016

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 10 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 23 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.