Posti Groupin strategia etenee – toimialan ja markkinan murros vakava

POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET)

Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014

Loka-joulukuu 2014

 • Konsernin liikevaihto laski loka-joulukuussa 7,0 % ja oli 491,7 (528,8) miljoona euroa.
 • Liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä 2,7 %, Itella Logistiikassa 9,0 %, Itella Venäjällä 26,7 % ja kasvoi OpusCapitassa 2,6 %. Itella Venäjän liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 0,7 %.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 23,5 (26,3) miljoonaa euroa eli 4,8 % (5,0 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Itella Viestinvälityksessä 35,8 (33,8) miljoonaan euroon, heikkeni Itella Logistiikassa -11,0 (-8,9) miljoonaan euroon, heikkeni Itella Venäjällä 2,1 (2,4) miljoonaan euroon ja heikkeni OpusCapitassa 3,4 (4,3) miljoonaan euroon.
 • Viimeisen neljänneksen liiketulos oli 10,9 (12,3) miljoonaa euroa, joka oli 2,2 % (2,3 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia kuluja 12,6 (14,0) miljoonaa euroa.
 • Viestinvälitys- ja logistiikka-alalle solmittiin lokakuun lopussa uusi vuoden kestävä työehtosopimus. Sopimuksen piirissä on noin 18 000 palkansaajaa.
 • Posti luopui loppuvuonna lento- ja merirahtitoiminnasta Skandinaviassa, palveluvarastoista Tanskassa ja ulkoisti Skandinavian sisäisen jakelulogistiikan. Palveluvarastoista Ruotsissa ja Norjassa luovutaan vuoden 2015 aikana.
 • OpusCapita osti 1.10.2014 norjalaisen Norian Group -konsernin.

Vuosi 2014

 • Konsernin liikevaihto laski 6,0 % ja oli 1 858,7 (1 976,8) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa lasku oli 3,5 % ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 26,9 % (28,9 %).
 • Liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä 1,9 %, Itella Logistiikassa 8,7 %, Itella Venäjällä 16,3 % ja OpusCapitassa 1,4 %. Itella Venäjän liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 0,7 %.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani hieman ja oli 50,8 (50,5) miljoonaa euroa eli 2,7 % (2,6 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos heikkeni ja oli 5,8 (9,9) miljoonaa euroa, joka oli 0,3 % (0,5 %) liikevaihdosta. Tulosta rasittivat kertaluonteiset kulut 45,0 (40,5) miljoonaa euroa, joista henkilöstön uudelleenjärjestelykulut olivat 25,8 (17,5) miljoonaa euroa ja muut kertaerät yhteensä 19,2 (23,0) miljoonaa euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -4,6 (-2,4) miljoonaa euroa.
 • Konsernin liiketoiminnan rahavirta parani ja oli ennen investointeja 93,2 (81,4) miljoonaa euroa.
 • Konsernin nettovelkaantumisaste oli 17,2 % (21,1 %) ja omavaraisuusaste 45,9 % (47,5 %). Omavaraisuusasteen laskuun vaikutti ruplan merkittävä heikkeneminen.
 • Posti käynnisti elokuussa uuden 75 miljoonan euron tehostamisohjelman vuosille 2015–2016. Yhtiössä käytiin vuoden aikana useita yhteistoimintaneuvotteluja, henkilöstön määrä pieneni edellisvuodesta 2 588 henkilöllä.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 osinkoa ei jaeta.
Konsernin avainluvut
10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2014 2013 2014 2013
Liikevaihto, milj. euroa 491,7 528,8 1 858,7 1 976,8
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 23,5 26,3 50,8 50,5
Liiketulos (oikaistu), % *) 4,8 5,0 2,7 2,6
Liiketulos, milj. euroa 10,9 12,3 5,8 9,9
Liiketulos, % 2,2 2,3 0,3 0,5
Tulos ennen veroja, milj.euroa 7,6 9,6 -4,6 -2,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 4,5 17,6 -4,4 7,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), % -0,7 1,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 1,0 1,3
Omavaraisuusaste, % 45,9 47,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 17,2 21,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 14,6 19,8 57,5 61,1
Henkilöstö keskimäärin 24 617 27 253

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

”Vuonna 2014 toteutimme systemaattisesti uutta strategiaamme, jonka keskeisinä tavoitteina on uudistaa yhtiöstämme moderni, asiakaskeskeinen ja laadukas posti- ja logistiikka-alan palveluyritys. Osana uudistusta oli Itellan nimen muuttaminen Postiksi tämän vuoden alussa. Olen hyvin iloinen, että kansalaisten ja asiakkaidemme parissa nimenmuutos on otettu niin positiivisesti vastaan. Nimiuudistus osoittautui oikeaksi päätökseksi.

Päättyneenä vuonna kiihtyvä digitalisaatio vaikutti konsernin toimintaan syvällisemmin kuin koskaan aiemmin. Osoitteellisten kirjelähetysten kokonaisvolyymi väheni 10 prosenttia ja sanomalehtien osalta lasku oli 13 prosenttia. Lähivuosina viestinnän ja postialan murros jatkuu vähintäänkin yhtä haastavana. Jos kirjeiden ja lehtien jakelumäärät vähenevät 10 prosentin tahtia, se tarkoittaa Postille vähintään 60 miljoonan euron liikevaihdon menetystä vuosittain.

Digitalisaatio tarjoaa Postille myös uusia kasvumahdollisuuksia. Verkkokaupan kasvun ansiosta toimitimme viime vuonna ennätysmäärän paketteja, liki 33 miljoonaa kappaletta. Netpostin eli sähköisen postilaatikon käyttäjämäärä kasvoi 10 % ja oli lähes 600 000. Digitalisaatiosta hyötyy myös taloushallinnon ulkoistuspalveluita ja automaatioratkaisuja tekevä OpusCapita, jonka tarjoamat sähköiset laskut ja taloushallinnon automatisoinnin pilvipalvelut ovat voimakkaassa kasvussa. OpusCapita onkin tärkeä tukipilari Postin vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa.

Konsernin oikaistu liiketulos parani 50,8 miljoonaan euroon. Vuoden aikana tehdyt rakennemuutokset ja sopeutustoimet kasvattivat kertaluonteisia eriä, minkä vuoksi liiketulos heikkeni edellisvuodesta. Viestinvälityksen tulostaso säilyi hyvänä säästöjen, tehostamistoimien ja hinnankorotusten ansiosta. Logistiikan liikevaihto laski 8,7 %. Lasku johtui logistiikan ja kaupan hyvin vaikeasta markkinatilanteesta ja kovasta kilpailusta.

Positiivinen valopilkku on Itella Venäjä, joka ylsi voitolliseen tulokseen erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Itella Venäjän euromääräinen liikevaihto laski ruplan voimakkaan heikentymisen takia. Tästä vuodesta on tulossa kuitenkin vaikea Venäjän talouden vajotessa taantumaan. Heikko rupla, öljyn hinnan lasku ja sanktiot heikentävät Venäjän taloutta ja kuluttajien ostovoimaa, mikä vähentää logistiikkapalvelujen kysyntää.

Viime vuonna postin ja logistiikan murrokseen sopeutuminen edellytti konsernilta valitettavasti laajoja henkilöstövähennyksiä, jotka toteutettiin mahdollisimman vastuullisesti ja hallitusti. Uusi polku -ohjelmalla olemme tukeneet henkilöstöä taloudellisesti ja tarjonneet valmennusta uudelleenkoulutukseen.

Myös logistiikassa teimme mittavia tehostustoimia karsien muun muassa rajusti tappiollista toimintaamme Skandinaviassa. Logistiikka onnistuikin parantamaan tulostaan, vaikka liiketulos pysyi yhä selvästi tappiollisena. Pitkittynyt taantuma on vaikeuttanut nopean käänteen aikaansaamista. Tehostamistoimia jatketaan uudella ohjelmalla tavoitteena varmistaa konsernin kannattavuus taantuman yli. Keskitymme ydinliiketoimintoihimme laajentumisen sijaan.”

LIITTEET
Tilinpäätöstiedote ja hallituksen toimintakertomus (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2015
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 30.4.
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 17.7.
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 2.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media


Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin
23 000 ammattilaisen voimin.
www.posti.com.