Posti kulkee kotimaisella biokaasulla

 

Itella alkaa käyttää kaasuautoissaan kotimaista, uusiutuvaa biokaasua. Lokakuun 17. päivästä 2011 alkaen Itellan 10 kaasuautoon ja kuuteen Bi-Fuel -autoon tankataan kotimaista Gasum-biokaasua. Biokaasun käyttöönotto liittyy Itellan ympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä muun muassa vaihtoehtoajoneuvojen määrää kasvattamalla.

Täysin kotimainen, jalostettu biokaasu vastaa koostumukseltaan ja laadultaan maakaasua. Se on hiukkaspäästötön ja ympäristöystävällisin liikenteen polttoaine. Lisäksi kaasuautoilla melupäästöt ovat tavanomaista alhaisemmat.

Kouvolassa valmistettavan biokaasun raaka-aineena ovat alueen jätevesilietteet, biojätteet ja energiakasvit. Gasum on rakentanut Kouvolan energia-, jäte- ja vesiyhtiöiden omistama Kymen Bioenergia Oy:n Mäkikylän jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksen yhteyteen paineenkorotusaseman, jossa biokaasun laatu analysoidaan ja mitataan ennen verkkoon syöttöä.

Biokaasun tuotanto Kymen Bioenergian laitoksella aloitettiin alkuvuodesta 2011. Biokaasun syöttäminen liikennekäyttöön Gasumin kaasuverkostoon alkaa lokakuussa 2011, jolloin kaasunjalostuslaitos sekä verkkoonsyöttöpiste ovat valmiina. Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyviä kierrätysravinteita voidaan käyttää maanparannuksessa.

Maan suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä Itellalla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen kuljetustoiminnan kehittäjänä. Itella otti ensimmäisenä Suomessa maakaasukuorma-auton käyttöön Helsingissä vuonna 2006. Tällä hetkellä Itellalla on käytössä kaikkiaan 16 kaasuautoa. Tarkoituksena on kaksinkertaistaa määrä vuonna 2012.

Itellan käytössä on noin 4 000 autoa, joilla ajetaan noin 300 000 kilometriä päivässä. Kaasua energialähteenään käyttävät autot ovat yksi keino hillitä ilmastonmuutosta. Polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pyritään alentamaan myös tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetuksia yhdistelemällä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella. 

Lisätietoja Itellan ympäristötavoitteista ja –toimista http://www.itella.fi/group/vastuullisuus/ymparisto/

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Itella Oyj, kehityspäällikkö Sampo Korkia-Aho, puh. 040 5555 890
Gasum Oy, tuotepäällikkö Jani Arala, puh. 020 447 8682

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. www.itella.fi/konserni .

Gasum Oy on suomalainen kaasujen osaaja, joka kehittää ja tarjoaa luonnonkaasuun perustuvia energiaratkaisuja. Gasum toimittaa kaasuputkiverkostollaan maakaasua energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja liikenteelle. Gasum kehittää myös Suomen biokaasumarkkinaa ja alkaa lokakuussa tarjota asiakkailleen uusiutuvaa, kotimaista ja ympäristöystävällistä biokaasua.
www.gasum.fi  

 

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.