Postin tukiohjelman kautta 24 uutta yrittäjää

Tukiohjelma on edistänyt entisten postilaisten työllistymistä. Kyselytutkimuksen mukaan ohjelmaan osallistuneista 203 henkilöstä 24 on työllistänyt itsensä yrittäjyyden kautta.

Posti käynnisti vuoden 2014 alussa henkilöstölle suunnatun Uusi polku -nimisen tukiohjelman, jonka palvelut on suunnattu vapaaehtoisesti uuttaa uraa miettiville ja tuotannollis-taloudellisin perustein irtisanotuille henkilölle. Tukiohjelman kautta tarjotaan rahallisen kertakorvauksen lisäksi henkilökohtaista neuvontaa ja valmennusta niille, jotka ovat kiinnostuneet uudesta urasta, uudelleenkouluttautumisesta tai yrittäjäksi ryhtymisestä. Tavoitteena on auttaa ihmisiä uuden uran löytämisessä Postin ulkopuolella.

Tukiohjelma on ollut menestys: kesäkuuhun mennessä ohjelmaan on hakenut vapaaehtoisesti yhteensä 1 068 postilaista. 1 000 hakijan rajapyykki meni rikki tämän vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan ohjelman palveluja on hyödyntänyt 860 henkilöä.

Tukiohjelma edistänyt entisten postilaisten työllistymistä

Posti selvitti Uusi polku -ohjelman kautta lähteneiltä entisiltä työntekijöiltään, mitä heille nykyään kuuluu ja minkälaisia urapolkuja he ovat löytäneet. Kysely koski kevään 2014 aikana lähteneitä. Kyselyhetkellä vastaajat olivat olleet Postista poissa yli puoli vuotta. Kyselyyn vastasi 203 henkilöä vastausprosentin ollessa 59.

Suuri osa vastaajista (86 %) oli onnistunut toteuttamaan suunnitelmansa, joka heillä lähtiessään oli. Heillä oli joko uusi työpaikka, opiskelupaikka tai he olivat siirtyneet yritystoimintaan tai eläkkeelle. Vastaajista 14 % kertoi kyselyhetkellä olevansa vailla työtä. 24 henkilöä 203:sta oli yrittäjyyden kautta työllistänyt itsensä.

Postitoimialan murros jatkuu edelleen tuoden Postille paineita merkittäviin henkilöstövähennyksiin tulevina vuosina. Postin Uusi polku -tukiohjelma on hyvä esimerkki, miten työntekijöitä voidaan tukea muutostilanteessa. Kyselyn perusteella ohjelma näyttää toimivan hyvin siinä, mihin se alun perin perustettiinkin eli tukemaan ihmisiä uuden uran löytämisessä Postin ulkopuolella.

Lisätietoja: 
MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00 – 16.30)
www.posti.com/media

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 23 000 ammattilaisen voimin. www.posti.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.