SOL:n työvoiman käyttö Postissa on laillista

Postin mielestä arvostelu SOL Henkilöstöpalvelut Oy:tä kohtaan on kohtuutonta. ”Täydentävän työvoiman käyttö postinjakelussa on täysin laillista ja olemme yhteistyöhön hyvin tyytyväisiä. Palvelualoilla alihankinta ja henkilöstövuokraus ovat arkipäiväistä”, korostaa Postin Tuotannon johtaja Yrjö Eskola.

SOL Henkilöstöpalveluiden työntekijöitä on osallistunut postinlajitteluun ja jakeluun marraskuun alusta alkaen, jolloin postialalla jouduttiin sopimuksettomaan tilaan. Täydentävällä työvoimalla Posti haluaa varmistaa, että palveluja voidaan pitää käynnissä myös poikkeustilanteissa.

Tuotannon johtaja Yrjö Eskola muistuttaa, että väliaikaisen työvoiman käyttö tässä tilanteessa on täysin laillista. Eskolan mukaan Posti on käyttänyt alihankintaa ja vuokratyövoimaa jo tähänkin asti. Käytäntö on hyvin yleinen palveluyrityksissä, joihin myös Posti kuuluu.

- Henkilöstövuokrausta on käytetty jo pitkään Postissa varastopuolella. Kuljetuksissa Postilla on noin 800 suomalaista alihankkijaa. Yhteensä noin 7 % Postin työvoimasta on ulkoista työvoimaa, Eskola sanoo.

Eskolan mukaan Posti ei ole tehnyt uusia sopimuksia vuokratyövoimasta. SOL Henkilöstöpalvelut Oy on Postin pitkäaikainen yhteistyökumppani ja sopimus palveluista on tehty jo vuonna 2013. Eskola on tyytyväinen yhteistyöhön. Vuokratyöntekijöihin noudatetaan samoja ehtoja kuin omaan henkilökuntaan.

Laittomista ulosmarsseista kaikille haittaa

Työntekijäjärjestö PAU vastustaa väliaikaisen työvoiman käyttöä ja vastustus on johtanut useisiin laittomiin ulosmarsseihin Postin toimipaikoissa eri puolilla Suomea. Postin henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen toteaa työtaistelujen olevan työriitalain mukaan laittomia, koska niissä ei ole noudatettu työriitojen sovittelusta annetun lain kahden viikon ennakkoilmoitusaikaa. Työriitalain vastaisesti lakon toimeenpanneet tai siihen ryhtyneet työntekijät voidaan tuomita yleisessä tuomioistuimessa.

- Laittomat työtaistelut eivät hyödytä ketään, ei edes ulosmarssineita työntekijöitä. Ne aiheuttavat turhaa haittaa asiakkaille ja tulevat kalliiksi Postille. Pahimmissa tapauksessa menetetty työ karkaa kilpailijoille, muistuttaa Jokinen.

Työtaistelujen aikana työnantajalla on oikeus ja asiakkaisiin nähden velvollisuus pitää työt käynnissä.

- Postin asiakkaat – mm. lehtitalot, viranomaiset ja kaupan ala – edellyttävät häiriötöntä jakelutoimintaa kaikissa tilanteissa. Toiminnan sujuvuus korostuu entisestään lähellä tärkeää joulusesonkia. Myös postilaki velvoittaa varautumaan poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin niin, että toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi, sanoo Eskola.

Eskola toivoo, että työehtosopimusneuvottelut saadaan päätökseen mahdollisimman pian, jotta Posti voi keskittyä asiakkaidensa palvelemiseen. Samalla Posti varautuu kiristyvään kilpailuun, kun postimarkkinat liberalisoidaan ensi vuonna. Postin tavotteena on, että uudessa sopimuksessa voidaan purkaa monopoliajalta peräisin olevia jäykkiä työehtoja.

Lisätietoja: 

MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00 – 16.30)

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 10 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 23 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.