PostNord-konsernin osavuosikatsaus Q3 2021: Kasvu jatkuu

Report this content

Vuoden 2021 kolmas neljännes

  • Nettoliikevaihto oli 9 340 (8 919) miljoonaa Ruotsin kruunua.
  • Pakettimäärät kasvoivat 9 (11) prosenttia B2C-segmentin kasvun jatkumisen ja B2B-segmentin elpymisen myötä.
  • Kirjelähetysten volyymit laskivat 13 (10) prosenttia meneillään olevan digitalisaation vuoksi.
  • Liiketulos (EBIT) oli 323 (747) miljoonaa Ruotsin kruunua.
  • Liiketulos ennen satunnaiseriä oli 284 (520) miljoonaa Ruotsin kruunua.

Vuoden 2021 ensimmäiset yhdeksän kuukautta

  • Nettoliikevaihto oli 29 850 (27 751) miljoonaa Ruotsin kruunua, +10 prosenttia kiinteänä valuuttana vertailukelpoisten yksiköiden osalta.
  • Liiketulos (EBIT) oli 1 719 (1 578) miljoonaa Ruotsin kruunua.
  • Kauden tulos oli 1 326 (1 105) miljoonaa Ruotsin kruunua.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,66 (0,55) Ruotsin kruunua.
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 2 487 (3 274) miljoonaa Ruotsin kruunua.

Konsernijohtaja Annemarie Gardsholin kommentit

Kasvu hidastuu yhteiskunnan avautuessa

Kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä ja koko konsernissa 5 prosenttia. Samaan aikaan liikevoitto laski 323 (747) miljoonaan Ruotsin kruunuun ja tulos ennen satunnaiseriä oli 284 (520) miljoonaa Ruotsin kruunua.

Pandemian vaikutus yhteiskuntaan alkaa pikkuhiljaa hälventyä. Tämä näkyy pakettiliiketoiminnan kasvun hidastumisena, kun rajoituksia aletaan lieventää. Neljänneksen tulokseen vaikuttivat myös Ruotsin toiminnan korkeammat kustannukset. Tämä johtui osittain siitä, että pakettitoiminnan tuotantokustannusten mukauttamista ei ehditty tehdä samaa tahtia kasvun hidastumisen kanssa. Samalla olemme nopeuttaneet IT-infrastruktuurimme ja palvelutarjontamme kehittämistä. Tulokseen vaikuttavat myös aloituskulut, joita on kertynyt Oslossa toteutettavasta tuotannon laajasta uudelleenjärjestelystä. Järjestelyn tarkoituksena on luoda edelleen kasvaville pakettimäärille riittävästi kapasiteettia.

Odotamme, että pakettimarkkinoiden kasvu jatkuu edelleen vaimeampana, mikä lisää hintapaineita. Siksi panostamme nyt kustannusten mukauttamiseen muuttuneeseen tilanteeseen.

Tarjontaa mukautetaan asiakastarpeiden muuttuessa

Kehitämme jatkuvasti tarjontaamme ja palveluitamme vastaamaan uusia asiakastarpeita strategiamme puitteissa. Jatkoimme vuosineljänneksen aikana esimerkiksi omien pakettiautomaattien käyttöönottoa Pohjoismaissa. Suomessa Lähibokseja aletaan tuoda katukuvaan loppuvuoden aikana.

Tavoitteellista työskentelyä kestävämmän tulevaisuuden puolesta

Vastuullisuustyömme etenee määrätietoisesti. Tällä vuosineljänneksellä olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä sekä vuoden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ponnistelut ylisuurten pakkausten ja tarpeettoman pakkausmateriaalin vähentämiseksi jatkuvat. Jatkamme myös investointeja ympäristöystävällisiin ajoneuvoihin.

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan englanniksi >>

Lisätietoja: 

Johanna Starck, toimitusjohtaja, PostNord Oy, puhelin 0400 996 608, johanna.starck@postnord.com

Katja Luotola, viestintäjohtaja, PostNord Oy, puhelin 050 302 5639, katja.luotola@postnord.com

Me teemme arjesta helpompaa. PostNord on johtava Pohjoismaihin, Pohjoismaista ja Pohjoismaissa tarjottavien viestintä- ja logistiikkaratkaisujen toimittaja. Varmistamme myös postipalvelut yksityishenkilöille ja yrityksille Ruotsissa ja Tanskassa. Asiantuntemuksemme ja vahvan jakeluverkostomme avulla luomme edellytykset tulevaisuuden viestinnälle, verkkokaupalle, jakelulle ja logistiikalle Pohjoismaissa. Vuonna 2020 konsernilla oli 28 000 työntekijää, ja sen liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa. Konsernin emoyhtiö on ruotsalainen julkinen yhtiö, ja sen pääkonttori sijaitsee Solnassa. www.postnord.com www.postnord.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia