Procemexin konenäköratkaisut esille kansainvälisessä laatukonferenssissa

Kongressin Kiina-Euro Forumissa panelistina ja puhujana toiminut Pekka Hemmi Nordic Ventures yhtiöistä kertoi Procemexin esimerkin avulla, miten suhteellisen pieni teknologiayhtiö on pystynyt merkittävästi vaikuttamaan Kiinan paperiteollisuuden laatuun. Procemexista on kasvanut 15 vuodessa maailman markkinajohtaja paperitehtaiden ja kirjapainojen radanvalvonta- ja vianilmaisujärjestelmissä älykkään kamerateknologian avulla.  Sen jälkeen kun Procemex saavutti teknologiajohtajuuden, on markkinaosuus kasvanut kaikkein nopeiten Euroopassa ja Kiinassa. Hemmin mukaan tämä kertoo siitä, että näissä maissa asetetaan tiukimmat takuukriteerit kamerajärjestelmille, ja niiden viantunnistuskyvylle.

Procemexin menestyksen taustalla on jatkuva asiakaslähtöinen kehitystyö kamera-antureiden, älykameroiden ja kuvankäsittelyohjelmistojen alueella.  Asiakkaan tuotantolinjan mukaan räätälöidyt järjestelmät valvovat laatua ja vähentävät ratakatkoja ja seisonta-aikaa, ja sen myötä myös ympäristökuormitusta.  Nopeammat ja tarkemmat kamerat, ja niihin istutetut modernit valaistusratkaisut, sekä läpivalaisun ja matalakulmaheijastuksen yhdistäminen ovat mahdollistaneet yhä kattavamman laadunvalvontapaletin paperikoneille.  Vianilmaisu on myös uusien patentoitujen konenäköratkaisujen myötä ulotettu paperikoneen märkäpään vaikeisiin olosuhteisiin. Juuri siellä suurin osa laatuongelmista ja vioista saa alkunsa.

Hemmi totesi, että Kiinan paperiteollisuus hyötyisi vielä enemmän, jos osaisi paremmin ostaa myös know-howta, eikä pelkästään laitteita Procemexin kaltaisilta nopeasti kehittyviltä teknologiayhtiöiltä.  Sen sijaan, että ostosopimukset keskittyisivät sanktioiden listaamiseen, olisi niistä tehtävä sellaisia, että ne motivoisivat molempia osapuolia tiiviimpään yhteistyöhön ja saavuttamaan parempia tuloksia.  Yhtenä mahdollisuutena pärjätä laatukilpailuissa Hemmi esitti pitkäaikaiset yhteistyösopimukset Procemexin tyyppisten johtavien ja innovatiivisten teknologiatoimittajien kanssa.

Nordic Ventures Group:
Pekka Hemmi, toimitusjohtaja, pekka.hemmi@nvg.fi, 040 900 5640

Procemex Oy:
Kristiina Pispala, markkinointipäällikkö, kristiina.pispala@procemex.com, 040 191 8882

Procemex Oy:n päätoimipaikka on Jyväskylässä ja tuotekehitysosasto toimii Tampereen Lahdesjärvellä. Yhtiö työllistää yli 50 henkilöä, joista kolmannes työskentelee Tampereen toimipisteessä. Procemex on kansainvälinen markkinajohtaja paperi-, sellu- ja painoteollisuuden konenäköjärjestelmissä. Procemex on erikoistunut älykameroiden ja valaistusratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen radanvalvonnassa ja vianilmaisujärjestelmissä.

Procemex Oy on perustettu vuonna 2000. Procemexin järjestelmiä on toimitettu lähes 600 yli 50 maahan.

www.procemex.com

 

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit