Vahvat Accountoriin kuuluvat ohjelmistoyritykset Procountor ja Tikon suunnittelevat yhteistyötä

–Tavoitteena 100 000 sähköistä taloushallintoasiakasta vuoteen 2020 mennessä

Tiedotusvälineille 6.4.2017

Suomessa yrityksistä vain noin viidennes on aidosti sähköistänyt taloushallintonsa niin, että voimme puhua reaaliaikaisuudesta. Vaikka luku on vielä kohtalaisen pieni, on trendi koko ajan kasvava. Muuhun Eurooppaan verrattuna olemme kuitenkin edelläkävijämaa sähköisessä taloushallinnossa. Reaaliaikaisen taloushallinnon kysyntä tulee voimakkaasti kasvamaan samalla, kun rahoituspalveluiden tarjoajien ymmärrys sen tuottamista mahdollisuuksista lisääntyy.

–Paperittomat toimistot ovat jo tätä päivää, reaaliaikatalouteen perustuvat rahoituspalvelut huomista ja ylihuomista, sanoo Accountor-konsernin toimitusjohtaja Asko Schrey.

–Sadantuhannen tavoitteemme on hyvä alku.

Voimakas kasvutavoite Suomessa ja Pohjoismaissa

Accountor-konsernissa suunnitellaan voimavarojen yhdistämistä yhteisen päämäärän vuoksi. Yhteinen tavoite on voimakas kasvu niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa reaaliaikaisen taloushallinnon alueella.

–Päämäärämme on kasvaa pk-yrityksiä ja tilitoimistoja palvelevalla ohjelmistosektorilla erittäin voimakkaasti tulevina vuosina. Sekä Tikon että Procountor ovat vahvoja ja menestyviä yrityksiä. Molemmat tarjoavat asiakkailleen digitaalisen taloushallinnon välineistön, jolla yritysten taloushallinnon toimintoja voidaan tehostaa ja prosesseja nopeuttaa. Yrityksien ohjelmistoilla tehdään jo nyt noin 130 000 yrityksen taloushallinto, mistä huomattava osa on vielä ns. perinteistä paperiprosessiin perustuvaa palvelua. Yhdistämällä voimavaroja nopeutamme kasvua ja kykyämme palvella asiakkaitamme nykyistäkin monipuolisemmin. Asemamme myös tulevassa rahoituspalveluiden arvoketjussa muodostuu merkittäväksi, Schrey sanoo.

Procountorissa ja Tikonissa käynnistetään yhteistyön tiivistämisen hengessä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tänään. Neuvotteluiden lähtökohtana on henkilöstön vähentämisen sijaan pyrkiä kaksinkertaistamaan henkilöresurssit vuoteen 2020 mennessä. Neuvotteluissa etsitään optimaalista muotoa yhteistyön lujittamiseksi.

–Olemme aloittamassa neuvotteluja, jotka aidosti ovat yhteistoimintalain tarkoituksen ja hengen mukaisia. Haluamme kehittää toimintaa ja organisaatioita yhdessä henkilöstön kanssa. Pidän todella valitettavana, että näitä positiivisia yt-keskusteluita käsitellään lehdistössä niin vähän. Yt-menettelyt eivät muutoinkaan usein ole enää nykyaikaisen henkilöstöyhteistyön mukaisia. Me olemme valmistelleet tätä yhteistyötä henkilöstön kanssa työryhmissä jo toista kuukautta ja jatkamme tätä työtä yhteistoimintaneuvottelun tukena ja sen rinnalla. Molempien yritysten koko henkilöstö oli eilen koolla käymässä läpi eri työryhmien tekemiä suunnitelmia. Päällimmäisenä tunteena ei ollut huoli työpaikasta vaan innostus kasvusta ja uusista mahdollisuuksista, Schrey jatkaa.

–Käytännössä Procountorin ja Tikonin lisääntyvä yhteistyö tulee näkymään yhteisinä myynti- ja markkinointiponnistuksina, tuotekehityksen voimistumisena ja asiakkaiden huolenpidon monipuolistumisena sekä yhtenäistarjoamana. Accountorilla on tällä hetkellä yli 2 300 tilitoimistokumppania jotka käyttävät Procountorin, Tikonin, eTaskun tai Opinahjon palveluita, ja määrä lisääntyy tasaisesti. Näillä tilitoimistoilla on arviomme mukaan yli 200 000 yritysasiakasta. Olen varma, että asiakkaamme ja heidän asiakkaansa tulevat hyötymään kaikesta tästä nopeasti, Asko Schrey sanoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Niklas Sonkin

COO and Deputy CEO
Accountor Holding OY
+358 444 103 570
Niklas.Sonkin@accountor.fi

Avainsanat: