Korjaus Proha Oyj:n tilinpäätöstiedotteen kohtiin:

Korjaus Proha Oyj:n tilinpäätöstiedotteen kohtiin: Proha Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 22.2.2001 klo 9.05 kappaleet: TULEVAISUUDENNÄKYMÄT ja HAKEUTUMINEN HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE, KANSAINVÄLINEN LISTAUTUMINEN JA NIMENMUUTOS tulee kuulua seuraavasti: TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Proha alensi tavoiteasetteluaan orgaanisen kasvun osalta 25- 30%:sta 20%:in vuodessa USA:n talouskehityksen epävarmuus ja Japanin talouden viivästyneen elpymisen vuoksi. Kyseisillä markkinoilla myyntiajat ovat pidentyneet ja asiakkaat ostavat entistä varovaisemmin. Euroopan markkinoilla kehityksen ennakoidaan jatkuvan valoisana. Proha jatkaa aktiivista toimintaansa markkinoiden rakennemuutoksen edistäjänä projektijohtamisen ja talousjohtamisen liiketoiminta-alueilla. Konsernirakennetta kehitetään yrityskaupoin, joiden määrä arvioidaan kuitenkin viimevuotista vähäisemmäksi. Projektijohtaminen Proha kehittää tuote- ja palvelutarjontaansa vastaamaan markkinoiden tarpeita, vuonna 2001 tullaan esittelemään markkinoille useita uusia tuotteita, joilla on vaikutusta yhtiön myyntiin jo kuluvan vuoden syksyllä. Tavoitteena on hyödyntää täysimääräisesti Artemiksen maailmanlaajuista organisaatiota, jakelutietä sekä parantaa tuotekehitystoiminnan joustavuutta. Yhtiö neuvottelee useista sopimuksista, joiden tavoitteena on hankkia merkittäviä osakkuuksia ja alan yhtiöissä ulkomailla. Yhtiössä uskotaan ensimmäisten sopimusten syntyvän jo lähiaikoina. Talousjohtaminen Talousjohtamisen liiketoiminta-alue kasvaa ja kehittyy nopeasti. Ulkoistuspalveluiden kysynnän nopean kasvun ennakoidaan olevan alkamassa, yhä suuremmat yritykset tulevat ulkoistamaan taloushallintoaan. Uusia palveluja ovat muun muassa osto- ja myyntilaskujen sähköinen käsittely. Talousjohtamisen liiketoiminta-alueen tavoitteena on kansainvälistyminen, ensivaiheessa Ruotsiin. Liiketoiminta-alueen vahvistamiseksi selvitetään mahdollisuuksia myös strategisiin omistusjärjestelyihin. Prohan virtuaalinen yrityshallinnon palvelu, ProCountor.Com tuodaan markkinoille vuonna 2001 asiakaskuntana tilitoimistot. Yhtiö neuvottelee useista sopimuksista, joiden tavoitteena on hankkia merkittäviä osakkuuksia ja alan yhtiöissä koti- ja ulkomailla. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia parantaa kansainvälistä kilpailukykyä monipuolistamalla talousjohtamisen liiketoiminta-alueen omistusrakennetta ottamalla mahdollisia strategisia ulkomaisia kumppaneita suoraan Prohan tytäryhtiön osakkaaksi. Internet-teknologia Internet-teknologian liiketoiminta-alueen organisaatiota tehostetaan. Solmitut lisenssisopimukset vahvistavat tuotevalikoimaa ja avaavat mahdollisuuksia integroituihin kokonaistoimituksiin. Fokusoituminen Prohan kahta muuta liiketoiminta-aluetta tukevaan toimintaan jatkuu. ASP- palvelukeskuksen toiminta kasvaa ja monipuolistuu kuluvan tilikauden aikana. Myös tällä liiketoiminta-alueella neuvotellaan kilpailukykyä edelleen parantavista yritysjärjestelyistä. HAKEUTUMINEN HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE, KANSAINVÄLINEN LISTAUTUMINEN JA NIMENMUUTOS Proha aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Yhtiö suunnittelee kansainvälistä listautumista ja neuvottelujen kansainvälisten finanssi-instituutioiden kanssa odotetaan johtavan strategisiin valintoihin kevään aikana. Toimenpiteet Artemis-nimen liittämiseksi osaksi yhtiön toiminimeä ovat edenneet suunnitellusti. Muutosten ennakoidaan tulevan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.fi www.proha.fi Jakelu: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00490/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00490/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.