OIKAISU PROHA OYJ:N VUODEN 2005 OSAVUOSIKATSAUSTEN TIETOIHIN, IFRS- VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 JA MUUTOS 2005 TULOSENNUSTEESEEN

Proha Oyj:n hallitus päätti 16.2.2006 muuttaa aiempaa tulkintaansa Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittelystä. Kirjaustavan muutoksen seurauksena Proha-konsernin liiketulos vuodelta 2005 jää aiemmin ennakoidusta poiketen tappiolliseksi n. 3,1 milj. euroa. Ilman kirjaustavan muutosta vuoden 2005 liiketulos olisi ollut ennakkoarvioiden mukainen. Tuotekehitysmenojen kirjaustavan muutos ja konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen eläkevastuun oikaisu vaikuttavat n. 3,7 miljoonaa euroa tilikauden liiketulosta heikentävästi. Tilikauden ennakoitu liikevaihto on n. 65 milj. euroa. Proha Oyj julkistaa vuoden 2005 tilinpäätöstiedotteen 2.3.2006. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen seurantajärjestelmä on liiketoiminnan ohjauksen kannalta riittävä. Seurantajärjestelmää ei kuitenkaan ole toteutettu siten, että se seuraisi tarkkaa ajankohtaa, milloin ohjelmiston tekninen toteutuskelpoisuus on saavutettu, mikä on IAS 38 -standardin vaatimus. Tästä syystä myöskään Artemiksen kustannustenlaskentajärjestelmä ei riittävästi erottele niitä menoja, jotka syntyvät teknisen toteutettavuuden alkamishetken ja ohjelmiston valmiiksi saattamisen välillä. Vaikka yhtiön johto pitää IAS 38-standardin mukaisten kirjausedellytysten täyttymättä jäämistä tulkinnanvaraisena ja lähinnä muotoseikkoihin perustuvana, Proha Oyj:n hallitus päätti edellä mainituilla perusteilla muuttaa tulkintaansa aikaisempaa konservatiivisemmaksi. Prohan aiemmin soveltaman kirjanpitokäytännön mukaisesti merkittävä osa Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenoista merkittiin taseeseen aineettomina hyödykkeinä. Nyt nämä aiemmin aktivoidut tuotekehitysmenot kirjataan suoraan kuluksi. Tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittelyn muuttaminen vaikuttaa merkittävästi tilikausien 2005 ja 2004 sekä vuosien 2005 ja 2004 osavuosikatsausjaksojen tulosta, aineettomia hyödykkeitä sekä omaa pääomaa vähentävästi. Oikaisuilla on vaikutuksia myös oman pääoman muutoslaskelmiin, rahavirtalaskelmiin sekä tunnuslukuihin. Proha on myös oikaissut konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden kirjanpitokäsittelyä. Konsernin tytäryhtiöillä on etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Isossa Britanniassa ja Norjassa. Konsernin eläkejärjestelyistä aiheutuvien kirjausten oikaisu IFRS-standardien mukaiseksi vaikuttaa merkittävimmin avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2004 eläkevelkaa lisäävästi ja oman pääoman määrää vähentävästi. Eläkevastuun oikaisu vaikuttaa myös vuosien 2005 ja 2004 sekä vuosien 2005 ja 2004 osavuosikatsausten tuloslaskelman eläkekulua lisäävästi. Oikaisuilla on vaikutuksia myös oman pääoman muutoslaskelmiin ja tunnuslukuihin. Proha Oyj julkisti 1.1. - 31.3.2005 osavuosikatsauksen 12.5.2005, 1.1.- 30.6.2005 osavuosikatsauksen 11.8.2005 sekä 1.1. - 30.9.2005 osavuosikatsauksen 10.11.2005. Proha Oyj julkisti IFRS-vertailutiedot tilikaudelta 1.1. - 31.12.2004 sekä vuoden 2004 osavuosikatsausjaksoilta 3.3.2005 ja 11.8.2005 annetuilla pörssitiedotteilla. Vuoden 2005 osavuosikatsauksissa sekä tilikauden 1.1.- 31.12.2004 ja vuoden 2004 osavuosijaksojen IFRS-vertailutiedoissa esitettyjä tietoja oikaistaan tässä tiedotteessa Artemiksen tuotekehitysmenojen ja konsernin eläkevelan kirjanpitokäsittelyn osalta. Tiedotteen taulukko-osassa esitetään oikaistut luvut edellä mainituilta kausilta. Seuraavassa on esitetty oikaisujen vaikutukset katsauskausittain. Katsauskausi 1.1. - 30.9.2005 Katsauskauden oikaistu liiketulos on -2,7 milj. euroa. Katsauskauden oikaistu tulos on -4,4 milj. euroa. Tuloslaskelman oikaisut heikentävät Artemis-alakonsernin tulosta yhteensä 2,9 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen osuus on 2,5 milj. euroa ja eläkevelvoitteen oikaisun osuus on 0,4 milj. euroa. Artemis-alakonsernin oikaistu liiketulos on -2,3 milj. euroa. Taseen oikaisut vähentävät omaa pääomaa yhteensä 9,8 milj. euroa. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen aktivoinnin peruutus vähentää taseen aineettomia hyödykkeitä 6,6 milj. euroa ja vähentää laskennallista verovelkaa 0,1 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 6,6 milj. euroa. Artemis-alakonsernin eläkevastuun oikaisu lisää taseen eläkevelkaa ja vähentää omaa pääomaa 3,0 milj. euroa. Norjan tytäryhtiöiden eläkevastuun oikaisu vähentää taseen muita saamisia 0,7 milj. euroa, lisää laskennallista verosaamista 0,1 milj. euroa, lisää liikearvoa 0,4 milj. euroa, lisää eläkevelkaa 0,2 milj. euroa sekä vähentää pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,2 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 0,2 milj. euroa. Katsauskausi 1.1. - 30.9.2004 Katsauskauden oikaistu liiketulos on -1,9 milj. euroa. Katsauskauden oikaistu tulos on -2,7 milj. euroa. Tuloslaskelman oikaisut heikentävät Artemis-alakonsernin tulosta yhteensä 3,8 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen osuus on 3,1 milj. euroa ja eläkevelvoitteen oikaisun osuus on 0,7 milj. euroa. Artemis-alakonsernin oikaistu liiketulos on -1,4 milj. euroa. Taseen oikaisut vähentävät omaa pääomaa yhteensä 5,7 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen aktivoinnin peruutus vähentää taseen aineettomia hyödykkeitä ja omaa pääomaa 3,1 milj. euroa. Artemis-alakonsernin eläkevastuun oikaisu lisää taseen eläkevelkaa 2,5 milj. euroa ja vähentää pitkäaikaisia varauksia 0,1 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 2,4 milj. euroa. Norjan tytäryhtiöiden eläkevastuun oikaisu vähentää muita saamisia 0,7 milj. euroa, lisää laskennallista verosaamista 0,1 milj. euroa, lisää liikearvoa 0,4 milj. euroa, vähentää pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,2 milj. ja pitkäaikaisia varauksia 0,1 milj. euroa, lisää eläkevelkaa 0,2 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 0,2 milj. euroa. Katsauskausi 1.1. - 30.6.2005 Katsauskauden oikaistu liiketulos on -1,3 milj. euroa. Katsauskauden oikaistu tulos on -2,5 milj. euroa. Tuloslaskelman oikaisut heikentävät Artemis-alakonsernin tulosta 1,9 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen osuus on 1,6 milj. euroa ja eläkevelvoitteen oikaisun osuus on 0,3 milj. euroa. Artemis-alakonsernin oikaistu liiketulos on -0,8 milj. euroa. Taseen oikaisut vähentävät omaa pääomaa yhteensä 8,9 milj. euroa. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen aktivoinnin peruutus vähentää taseen aineettomia hyödykkeitä 5,7 milj. euroa ja laskennallista verovelkaa 0,1 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 5,7 milj. euroa. Artemis-alakonsernin eläkevastuun oikaisu lisää taseen eläkevelkaa ja vähentää omaa pääomaa 2,9 milj. euroa. Norjan tytäryhtiöiden eläkevastuun oikaisu vähentää muita saamisia 0,7 milj. euroa, lisää laskennallista verosaamista 0,1 milj. euroa, lisää liikearvoa 0,4 milj. euroa, lisää eläkevelkaa 0,2 milj. euroa sekä vähentää pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,2 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 0,3 milj. euroa. Katsauskausi 1.1. - 30.6.2004 Katsauskauden oikaistu liiketulos on -0,0 milj. euroa. Katsauskauden oikaistu tulos on -0,6 milj. euroa. Tuloslaskelman oikaisut heikentävät Artemis-alakonsernin tulosta 2,5 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen osuus on 2,1 milj. euroa ja eläkevelvoitteen oikaisun osuus on 0,4 milj. euroa. Artemis-alakonsernin oikaistu liiketulos on 0,2 milj. euroa. Taseen oikaisut vähentävät omaa pääomaa yhteensä 4,7 milj. euroa. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen aktivoinnin peruutus vähentää taseen 30.6.2004 aineettomia hyödykkeitä ja omaa pääomaa 2,2 milj. euroa. Artemis-alakonsernin eläkevastuun oikaisu lisää taseen eläkevelkaa 2,3 milj. euroa, vähentää pitkäaikaisia varauksia 0,1 ja vastaavasti vähentää omaa pääomaa 2,2 milj. euroa. Norjan tytäryhtiöiden eläkevastuun oikaisu vähentää muita saamisia 0,7 milj. euroa, lisää laskennallista verosaamista 0,1 milj. euroa, lisää liikearvoa 0,4 milj. euroa, lisää eläkevelkaa 0,2 milj. euroa ja vähentää pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,2 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 0,2 milj. euroa. Katsauskausi 1.1. - 31.3.2005 Katsauskauden oikaistu liiketulos on -0,7 milj. euroa. Katsauskauden oikaistu tulos on -1,3 milj. euroa. Tuloslaskelman oikaisut heikentävät Artemis-alakonsernin tulosta 0,9 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen osuus on 0,8 milj. euroa ja eläkevastuun oikaisu on 0,1 milj. euroa. Artemis-alakonsernin oikaistu liiketulos on -0,5 milj. euroa. Taseen oikaisut vähentävät omaa pääomaa yhteensä 7,6 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen aktivoinnin peruutus vähentää taseen aineettomia hyödykkeitä ja omaa pääomaa 4,7 milj. euroa. Norjan tytäryhtiöiden eläkevastuun oikaisu vähentää taseen muita saamisia 0,7 milj. euroa, lisää liikearvoa 0,4 milj. euroa lisää laskennallista verosaamista 0,1 milj. euroa, lisää eläkevelkaa 0,2 milj. euroa, ja vähentää pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,2 milj. euroa. Oikaisu vähentää siten omaa pääomaa 0,2 milj. euroa. Artemis-alakonsernin eläkevastuun oikaisu lisää taseen eläkevelkaa ja vähentää omaa pääomaa 2,7 milj. euroa. Katsauskausi 1.1. - 31.3.2004 Katsauskauden oikaistu liiketulos on -2,3 milj. euroa. Katsauskauden oikaistu tulos on -2,7 milj. euroa. Tuloslaskelman oikaisut heikentävät Artemis-alakonsernin tulosta 1,3 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen osuus on 1,1 milj. euroa ja eläkevastuun oikaisu on 0,2 milj. euroa. Artemis-alakonsernin oikaistu liiketulos on -2,3 milj. euroa. Taseen oikaisut vähentävät omaa pääomaa yhteensä 3,4 milj. euroa. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen aktivoinnin peruutus vähentää taseen aineettomia hyödykkeitä ja omaa pääomaa 1,1 milj. euroa. Artemis-alakonsernin eläkevastuun oikaisu lisää taseen eläkevelkaa 2,1 milj. euroa, vähentää pitkäaikaisia varauksia 0,1 milj.euroa ja pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,2 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 1,9 milj. euroa. Norjan tytäryhtiöiden eläkevastuun oikaisu vähentää muita saamisia 0,7 milj. euroa, lisää laskennallista verosaamista 0,1 milj. euroa, lisää eläkevelkaa 0,2 milj. euroa, vähentää pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,2 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 0,3 milj. euroa ja vähentää vähemmistöosuutta 0,4 milj. euroa. Tilikausi 1.1. - 31.12.2004 Tilikauden oikaistu liiketulos on -2,0 milj. euroa. Tilikauden oikaistu tulos on -2,9 milj. euroa. Tuloslaskelman oikaisut heikentävät Artemis-alakonsernin tulosta yhteensä 4,8 milj. euroa. Tuotekehitysmenojen osuus on 3,9 milj. euroa ja eläkevastuun oikaisu on 0,8 milj. euroa. Artemis-alakonsernin oikaistu liiketulos on -1,6 milj. euroa. Taseen oikaisut vähentävät omaa pääomaa yhteensä 6,5 milj. euroa. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen aktivoinnin peruutus vähentää taseen aineettomia hyödykkeitä ja omaa pääomaa 3,7 milj. euroa. Artemis-alakonsernin eläkevastuun oikaisu lisää taseen eläkevelkaa ja vähentää omaa pääomaa 2,5 milj. euroa. Norjan tytäryhtiöiden eläkevastuun oikaisu vähentää muita saamisia 0,7 milj. euroa, lisää laskennallista verosaamista 0,1 milj. euroa, lisää liikearvoa 0,4 milj. euroa, lisää eläkevelkaa 0,2 milj. euroa, vähentää pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,2 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 0,3 milj. euroa. Avaava IFRS-tase 1.1.2004 Avaavan IFRS-taseen oikaisut vähentävät omaa pääomaa 2,0 milj. euroa. Artemis-alakonsernin eläkevastuun oikaisu lisää avaavan taseen eläkevelkaa 1,8 milj. euroa ja vähentää muita velkoja 0,1 milj.euroa sekä vastaavasti vähentää omaa pääomaa 1,7 milj. euroa. Norjan tytäryhtiöiden eläkevastuun oikaisu vähentää muita saamisia 0,6 miljoonaa euroa, lisää laskennallista verosaamista 0,1 milj. euroa ja eläkevelkaa 0,3 milj. euroa, vähentää pitkäaikaista korotonta vierasta pääomaa 0,1 milj. euroa. Vastaavasti oikaisu vähentää omaa pääomaa 0,3 milj. euroa ja vähemmistöosuutta 0,4 milj. euroa. Avaavassa taseessa on lisäksi esitetty muuntoeron ryhmittelyoikaisu IFRS 1-standardin salliman huojennuksen mukaisesti. Oikaisu vähentää muuntoeroja 1,6 milj. euroa ja vastaavasti lisää voittovaroja 1,6 milj. euroa. Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Seuraavat taulukot pdf-liitteessä KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 30.9.2005 KONSERNIN TASE 30.9.2005 KONSERNIN TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA 1.1. - 30.9.2004 YHTEENVETO KONSERNIN TULOKSEN 1.1. - 30.9.2004 IFRS- OIKAISUISTA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-9/2004 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2005 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-6/2005 KONSERNIN TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA 1.1. - 30.6.2004 YHTEENVETO KONSERNIN TULOKSEN 1.1. - 30.6.2004 IFRS-OIKAISUISTA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-6/2004 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.3.2005 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-3/2005 KONSERNIN TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA 1.1. - 31.3.2004 YHTEENVETO KONSERNIN TULOKSEN 1.1. - 31.3.2004 IFRS-OIKAISUISTA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-3/2004 KONSERNIN TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1. - 31.12.2004 YHTEENVETO KONSERNIN TULOKSEN 1.1. - 31.12.2004 IFRS- OIKAISUISTA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-12/2004 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA, AVAAVA TASE 1.1.2004 IFRS-OIKAISTUT RAHAVIRTALASKELMAT TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2005 KONSERNIN TULOSLASKELMA

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit