PROHA HYVÄKSYNYT OSTOTARJOUKSEN TYTÄRYHTIÖNSÄ ARTEMIKSEN OSAKKEISTA

Proha Oyj:n ja sen alakonsernin Artemis International Solutions Corporationin (Artemis) hallitukset ovat hyväksyneet yhdysvaltalaisen ohjelmistoyhtiö Trilogy, Inc:n tytäryhtiön tekemän ostotarjouksen Artemiksen koko osakekannasta. Trilogy tuli Artemiksen osakkeenomistajaksi vuoden 2004 rahoitusjärjestelyn yhteydessä. Trilogy omistaa ennen tämän kaupan toteutumista n. 1,1 miljoonaa etuoikeutettua osaketta ja 0,1 miljoonaa kantaosaketta. Kauppa toteutetaan teknisesti sulautumisena, jossa ostaja maksaa Artemiksen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena 1,60 Yhdysvaltain dollaria kantaosakkeelta ja etuoikeutetuista osakkeista 2,20 dollaria osakkeelta. Kaupan kokonaishinta on noin 27 miljoonaa dollaria. Proha omistaa 7.977.062 AISC:n kantaosaketta, mikä vastaa 53,3 % omistusosuutta Artemiksesta. Kaupan toteutuessa Proha saa omistuksestaan Artemiksessa noin 12,7 miljoonaa dollaria eli tämän päivän kurssilla noin 10,7 miljoonaa euroa. Kauppa vaatii Artemiksen yhtiökokouksen hyväksymisen. Hyväksymiseen vaadittava enemmistö Artemiksen osakkeenomistajista on sitoutunut päätökseen, ellei osakkeista tehdä ennen yhtiökokousta ehdoiltaan parempaa tarjousta. Sopimuksen mukaan Prohalla on oikeus tehdä muiden tahojen kanssa ehdoiltaan parempi sopimus 31.3.2006 mennessä. Tällaisia neuvotteluja on meneillään ja Proha keskustelee myös vaihtoehdoista, joissa Prohan omistus Artemiksessa jatkuisi vähemmistöosakkuutena. Mainitut järjestelyt tähtäävät myös Artemiksen yksityistämiseen. Lisäksi kilpailevia tarjouksia voi muutoin tulla aina Artemiksen yhtiökokoukseen saakka. Nyt neuvoteltu kauppa lisää emoyhtiön kassavaroja 10,7 milj. euroa ja sillä on merkittävä positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan. Arviot kaupan vaikutuksesta konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan esitetään torstaina 16.3.2006 julkaistavassa tilinpäätöstiedotteessa. Artemis-alakonsernin osuus koko Proha-konsernin liikevaihdosta oli noin 58,5 % (2005 9kk). Proha-konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 46,6 miljoonaa euroa, josta Artemiksen osuus oli 27,3 miljoonaa euroa. Proha-konsernin liiketulos samalla jaksolla oli -2,7 miljoonaa euroa, josta Artemiksen osuus oli –2,3 miljoonaa euroa. Kaupan toteutumisen jälkeen Proha jatkaa öljy- ja kaasusektorilla toimivan projektinjohtamiseen keskittyvän liiketoiminnan kansainvälistämistä ja laajentamista sekä Prohan muiden projektinjohtamisen ohjelmistojen kehittämistä ja myyntiä. Prohan liiketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. Kaupan toteutuessa Prohan liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus on noin 75 % ja muun projektitoiminnan osuus on noin 25 % vuoden 2005 liikevaihtojakaumasta laskien. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja Proha Oyj Pekka Pere, Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit