PROHA JA BASWARE SOPIVAT YHTEISTYÖSTÄ

PROHA JA BASWARE SOPIVAT YHTEISTYÖSTÄ Proha Oyj ja BasWare Oyj ovat sopineet maailmanlaajuisesta yhteis- työstä. Proha tulee tarjoamaan ASP-palveluna (Application Service Provider) maailmanlaajuisesti BasWare e-Flow PIP ostolaskujen käsit- telyjärjestelmää ja Target-tuotteita taloushallinnon liiketoiminta- alueella. Lisäksi sekä Prohan ASP-palvelu että sähköinen laskunkäsit- telypalvelu BREVe liitetään BasWaren myeflow.com-verkkolaskupalveluun. Prohalla on myös oikeus BasWare e-Flow PIP ja Target-tuotteiden jäl- leenmyyntiin maissa, joissa ne ovat saatavina ASP-palveluna. "Nyt solmittu sopimus vahvistaa Prohan talousjohtamisen liiketoiminta- alueen palveluja", toteaa johtaja Juha Tommila Prohasta. "Erityisesti BREVe-palvelun ja e-Flow'n yhdistäminen luo ehjän palveluketjun ja lisäarvoa asiakkaille. Omaa palvelua laskujen skannaukseen ei tarvitse luoda vaan koko prosessi voidaan ulkoistaa." Sopimus on BasWarelle merkittävä päänavaus ASP-markkinoilla. BasWaren tuotteiden kansainvälinen jakelu laajenee ja yhtiö saa mahdollisuuden tarjota ratkaisuja markkinasegmenteille, joilla se ei muutoin ole operoinut. Tämän lisäksi yhteistyö nopeuttaa verkkolaskuliiketoiminnan käynnistymistä ja avaa uusia mahdollisuuksia BasWaren tuotteiden käytölle ja kehittämiselle. BasWare lyhyesti BasWare Oyj on kannattavasti kasvava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää, markkinoi ja myy sähköistä liiketoimintaa sekä talousohjausta tukevia valmisohjelmistoja. Tuotteista BasWare e-Flow PIP on markkinajohtaja kaikissa Pohjoismaissa ja BasWare Target Suomessa. Konsernilla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Saksassa, Isossa- Britanniassa ja Hollannissa. Vuonna 1999 BasWaren liikevaihto oli 27 miljoonaa markkaa ja tammi-syyskuussa 2000 liikevaihto kasvoi 76 prosenttia. Henkilöstön määrä on yli 100. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yh- tiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2000 ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta runsaat 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 600 henkilöä, näistä yli 400 ulkomailla. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.fi www.proha.fi BasWare Oyj Hannu Vaajoensuu Toimitusjohtaja +358 (0)9 8791 7250 hannu.vaajoensuu@basware.com www.basware.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00750/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.