Proha ja Single Source sopimus Kronodoc-Teknologian myynnistä ja käytöstä

PROHA JA SINGLE SOURCE SOLMINEET SOPIMUKSEN KRONODOC-TEKNOLOGIAN MAAILMANLAAJUISESTA MYYNNISTÄ JA KÄYTÖSTÄ OSANA PROHAN ARTEMIS- TUOTTEISTOA Proha Oyj ja Single Source Oy ovat allekirjoittaneet maailmanlaajuisen ja pitkäaikaisen sopimuksen koskien Kronodoc-teknologian maailmanlaa- juista myyntiä ja siihen pohjautuvien Artemis-tuotteiden kehittämistä. Proha käyttää Kronodoc-teknologiaa laajentamaan tuotteistonsa ominai- suuksia mm. dokumenttien hallinnan osalta. Single Source Oy jatkaa tuotteidensa kehittämistä, myyntiä ja jakelua myös omilla nimillään. Prohan toimitusjohtaja Pekka Peren mukaan Kronodoc-teknologia sisältää vahvuuksia, jotka lisäävät Prohan tuotteiston toiminnallisuutta. Kro- nodoc-teknologiaan pohjautuvat Artemis-tuotteet tullaan saamaan nope- asti markkinoille ja niillä tulee olemaan vaikutusta Prohan liikevaih- toon jo vuonna 2001. "Projekteissa dokumenttien hallinnan merkitys ko- rostuu. Näemme mahdollisuudet erityisesti nykyisten suurten asiakkai- den taholla eri puolilla maailmaa", Pere sanoo. Toimitusjohtaja Mikko Vuorikoski Single Source Oy:stä pitää tehtyä yhteistyösopimusta erittäin tärkeänä päänavauksena Single Sourcen tuotteiden markkina-alueen laajentamiselle. Proha tarjoaa vahvan asia- kaskuntansa kautta myyntikanavan maailman markkinoille. Sopimus tukee myös Single Sourcen kannattavan kasvun strategiaa, koska yhteistyön resurssivaatimukset ovat kohtuulliset. Single Source lyhyesti Single Source Oy on vuonna 1997 perustettu ohjelmistotalo, joka kehit- tää ja markkinoi Kronodoc-ohjelmistoa projektikommunikaation ja doku- menttien hallintaan. Single Source Oy:n palveluksessa on 20 henkilöä. Yritys toimii Innopolissa, Espoon Otaniemessä. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yh- tiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2000 ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta runsaat 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 600 henkilöä, näistä yli 400 ulkomailla. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja Proha Plc Pekka Pere Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.fi www.proha.fi Single Source Oy Mikko Vuorikoski Toimitusjohtaja +358 (0)50-545 8981 mikko.vuorikoski@kronodoc.fi www.kronodoc.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00110/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.