PROHA ON SOLMINUT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN OPUSCAPITA OYJ:N KANSSA

PROHA ON SOLMINUT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN OPUSCAPITA OYJ:N KANSSA Proha Oyj on sopinut OpusCapita Oyj:n tuotteiden tarjoamisesta maail- manlaajuisesti osana Prohan ASP- ja Internet Accounting Partners (IAP) -palveluja talousjohtamisen liiketoiminta-alueella. Sopimus kattaa myös perinteisen jälleenmyynnin. Sopimus koskee OpusCapita Finance- ja OpusCapita Electronic Banking -tuotteita. Samalla Proha ottaa OpusCapita -tuotteet myös omaan käyttöönsä. Prohan toimitusjohtajan Pekka Peren mukaan nyt solmittu sopimus täy- dentää nykyistä talousjohtamisen tuotevalikoimaa. Proha voi nyt tar- jota talousjohtamisen kokonaispalvelua asiakaskunnalleen globaalisti. OpusCapitasta ennakoidaan muodostuvan merkittävä osa talousjohtamisen palvelukokonaisuutta. OpusCapita Oyj lyhyesti OpusCapita Oyj on vaativien rahaliikenteen ja rahoitushallinnon ohjel- mistoratkaisujen toimittaja. Yhtiö on alan teknologiajohtaja Suomessa. OpusCapitan tuotekehityksen avainalueita ovat Treasury- ja Cash Management -sovellukset sekä rahaliikenteen järjestelmät yrityksille ja pankeille. OpusCapita -ohjelmistotuotteita käyttävät useimmat suur- yritykset sekä tuhannet muut yritykset ja julkisen hallinnon organi- saatiot Suomessa. OpusCapita on perustettu 1983. Yhtiön henkilökunnan määrä on 75 ja sen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 41 milj. markkaa. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Kesällä 2000 Proha-konser- niinostetun yhdysvaltalaisen Artemis Management Systemsin ja syys- kuussa 2000 sovittujen eurooppalaisten yrityskauppojen myötä Proha -konsernin pro forma -liikevaihto ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henkilöä, joista yli 400 Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Japanissa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi OPUS CAPITA OYJ Toimitusjohtaja Antti Punkari (03) 248 5111 antti.punkari@opuscapita.fi http://www.opuscapita.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00960/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.