PROHA OYJ:N HALLITUS HYVÄKSYI HENKILÖSTÖN OPTIOANNIN MERKINNÄT

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.4.2005 Proha-konsernin kannustinjärjestelmään kuuluvan henkilöstön optioannin merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 535.080 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 535.080 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta Proha Oyj:n ja eräiden Proha-konsernin tytäryhtiöiden avainhenkilöstölle lukuun ottamatta Proha Oyj:n hallitusta, toimitusjohtajaa ja konsernin johtohenkilöitä. Hallitus vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi 0,50 euroa. Vahvistettu merkintähinta on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta 4.-22.4.2005 ja vastaa siten käypää markkinahintaa. Proha Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.3.2005 yhteensä enintään 644.970 option liikkeeseen laskemisesta. Optioannin ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 30.3.2005. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit