PROHA OYJ:N HALLITUS HYVÄKSYI JOHDON OPTIOANNIN MERKINNÄT

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 9.5.2005 varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2005 päättämän, Proha-konsernin kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkinnät. Optioanti merkittiin täyteen ja siinä merkittiin yhteensä 585.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 585.000 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta konserniyhtiöiden johdolle. Optio-ohjelma ei koske Proha Oyj:n toimitusjohtajaa tai yhtiön hallituksen jäseniä. Hallitus on 26.4.2005 vahvistanut optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi 0,50 euroa. Vahvistettu merkintähinta on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta 4.-22.4.2005 ja vastaa siten käypää markkinahintaa. Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2005 päätti yhteensä enintään 585.000 option liikkeeseen laskemisesta. Optioannin ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 30.3.2005. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit