PROHA OYJ:N HALLITUS HYVÄKSYI OPTIOANNIN MERKINNÄT

PROHA OYJ:N HALLITUS HYVÄKSYI OPTIOANNIN MERKINNÄT Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.4.2001 henkilöstön kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin toisen merkintäajan ku- luessa 18.-20.4.2001 tehdyt merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 1.592.720 Proha Oyj:n optio-oikeut- ta, jotka oikeuttavat 159.272 osakkeen merkitsemiseen optioannin ehtojen mukaisesti. Optiot annettiin vastikkeetta pääosin Proha- konsernin uudelle henkilöstölle. Hallitus vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi 1,35 euroa. Optioiden liikkeellelaskemisesta Prohan hallitus päätti 4.2.2001 yli- määräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen no- jalla. Prohan hallitus päätti optioiden toisesta merkintäajasta 11.4.2001. Optioannin ehdot on julkistettu pörssitiedotteena 5.2.2001. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01680/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01680/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.