PROHA OYJ:N HALLITUS KÄYTTÄNYT ANTIVALTUUTUSTA SUUNNATTUIHIN OSAKEANTEIHIN

PROHA OYJ:N HALLITUS KÄYTTÄNYT ANTIVALTUUTUSTA VIDAC OY:N OMISTAJALLE JA PROHAN UUSILLE AVAINHENKILÖILLE SUUNNATTUUN OSAKEANTIIN Proha Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 27.4.2000 antaman valtuutuksen nojalla Proha Oyj:n hallitus päätti 16.6.2000 korottaa osakepääomaa 3.900 eurolla antamalla Vidac Oy:n osakkeenomistajalle suunnatussa osakeannissa 3000 uutta Proha Oyj:n osaketta. Samassa kokouksessa hal-litus myös hyväksyi tehdyn osakemerkinnän. Osakkeet ovat osa kauppaa, jolla Vidac Oy:n vähemmistöosuus hankittiin Proha-konsernin omistukseen. Kaupan jälkeen Vidac Oy:n koko osakepää-oma on Proha-konsernin omistuksessa. Samassa kokouksessa Proha Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 7.12.1999 antaman valtuutuksen nojalla korottaa osakepääomaa 910 eurolla Prohan optiojärjestelmään liittyen Prohan uusille avainhenki- löille suunnatulla osakeannilla, jossa annetaan 700 osaketta. Osak-keen merkintäaika on 19.6.-31.8.2000 ja osakkeen merkintähinta 10,40 euroa. Kuhunkin osakkeeseen liittyy 10 optiota, joihin liittyvä merkintähinta on 8,00 euroa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00750/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.