PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003

Proha Oyj Pörssitiedote 14.8.2003 klo 9.05 PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 - Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1. - 30.6.2003 oli 40,2 milj. euroa (42,0 milj. euroa 1.1. - 30.6.2002). - Tulos ennen liikearvon poistoja (EBITA) ja kertaluonteisia kuluja oli -1,3 (-0,8) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut olivat 0,7 milj. euroa. - Konsernin likvidien varojen määrä 30.6.2003 oli 8,7 (5,7) milj. euroa. Lainoja lyhennettiin katsauskaudella 2,3 milj. euroa. - Liiketoiminnan kehitys USA:ssa ja Suomessa oli odotettua heikompaa. Muualla liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti. - Kolmannen neljänneksen odotetaan olevan tappiollinen (EBITA). Koko vuoden 2003 liikevaihdon ennakoidaan ylittävän 85 milj. euroa ja tuloksen (EBITA) odotetaan olevan positiivinen ennen mahdollisia kertaluontoisia saneerauskuluja. - Artemis 7 ja Artemis Views 7 tuotejulkistukset ovat toteutuneet suunnitellusti, ja niiden ennakoidaan vaikuttavan positiivisesti liikevaihtoon ja tulokseen vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen. KATSAUSKAUSI LYHYESTI Liiketoiminta kehittyi epätasaisesti eri puolilla maailmaa. Liikevaihto pieneni Yhdysvalloissa erityisesti konsulttitoiminnan vähenemisen johdosta. Myös ohjelmistomyynti kangerteli Irakin-kriisin aikana merkittävästi, mutta palautui myöhemmin lähes normaalille tasolle. Talouden suhdanteista johtuva investointien hidastuminen näkyi myös Suomen liikevaihdossa. Sars-epidemian pelko pysäytti konsultointitoiminnan väliaikaisesti Singaporessa ja Hong Kongissa. Euroopassa ja Japanissa liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui. Julkisen sektorin asiakkaiden merkitys kasvoi. Katsauskaudella noin 70 % konsernin liikevaihdosta tuli euroalueen ulkopuolelta. Euron vahvistuminen vuoden 2002 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna pienentää Prohan euromääräistä liikevaihtoa. Kannattavuuteen sillä ei ole olennaista vaikutusta. Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen portfolio- ja projektijohtamisen ohjelmistoliiketoimintaan. Proha on tytäryhtiönsä Artemiksen kautta maailmanmarkkinajohtaja yritystason projekti- ja portfoliojohtamisen ohjelmistoissa ja ratkaisuissa. Vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla konserni myi noin 37.000 (49.000) uutta Artemis-loppukäyttäjälisenssiä. Artemis-lisenssejä on myyty maailmanlaajuisesti kaikkiaan noin 535.000 kappaletta. Portfoliojohtamisen ohjelmistojen markkinat avautuivat katsaus- kaudella myös Saksassa ja Japanissa. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Ensimmäisellä vuosipuoliskolla, erityisesti toisella vuosineljän- neksellä, sekä konsernin liikevaihto että tulos kehittyivät epäsuotuisasti. Yhdysvaltojen liikevaihtoa pienensi konsultointitoiminnan väheneminen yhdessä yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuden ja Irakin kriisin aiheuttaman investointien pysähdyksen vuoksi. Suomessa talouden suhdanteet ovat siirtäneet tietotekniikan investointeja. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta liiketoiminta kehittyi suotuisasti muualla Euroopassa ja Japanissa. Norjassa offshore- ja öljy- ja kaasuteollisuuteen keskittyvä toiminta jatkoi myönteistä kehitystään. Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 40,2 (42,0) milj. euroa, mikä oli -1,8 milj. euroa vähemmän kuin vertailukautena vuonna 2002. Tulos ennen liikearvonpoistoja (EBITA) oli -2,0 (-0,8) milj. euroa, mikä sisältää 0,7 milj. euroa kertaluonteisia työsuhteen päättämisestä aiheutuneita kuluja. Vertailukauden osavuosikatsauksessa Dovre International AS (Dovre) on käsitelty osakkuusyhtiönä. Katsauskaudella Dovre on yhdistelty tytäryhtiönä. Accountor Oy myytiin marraskuussa 2002 ja sisältyy siten vielä vertailukauden liikevaihtoon. Seuraavassa taulukossa kauden 1.1. - 30.6.2002 liikevaihto on oikaistu vertailukelpoiseksi katsauskauden liikevaihdon kanssa (milj. euroa). Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/14/20030814BIT00070/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/14/20030814BIT00070/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.