PROHA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2002

PROHA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2002 · Proha-konsernin tilivuoden nettotulos oli 1,8 (-10,1 vuonna 2001) milj.euroa, mikä oli 11,9 milj. euroa parempi kuin vuonna 2001. · Tulos oli odotusten mukainen ohjelmistomarkkinoiden haasteellisesta tilanteesta huolimatta. · Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 5,3 (-4,4) milj. euroa. · Liiketulos (EBIT) oli 3,1 (-6,1) milj. euroa. · Kannattavuutta paransivat toteutetut kustannussäästöt ja toiminnan tehostaminen. · Tilikauden tulokseen vaikutti positiivisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti 3,7 milj. euroa. · Tulosta heikensivät Internet-teknologia-liiketoiminnasta tehdyt kertaluonteiset kulukirjaukset 0,8 milj. euroa. · Proha-konsernin liikevaihto 2002 oli 100,8 (82,8) milj.euroa. Liikevaihdon kasvu selittyy Dovre International AS:n (Dovre) yhdistelemisestä tytäryhtiönä konsernitilinpäätökseen. Dovre on vuoden 2002 osavuosikatsauksissa käsitelty osakkuusyhtiönä. · Dovren yhdisteleminen tytäryhtiönä lisäsi liikevaihtoa 20,3 milj.euroa. Ilman Dovren vaikutusta liiketoiminnan volyymi kasvoi, mutta euron vahvistuminen loppuvuonna pienensi euromääräistä liikevaihtoa. · Vuonna 2002 asiakkaat ostivat yli 92.000 loppukäyttäjälisenssiä, joista yli 30.000 toimitettiin viimeisellä neljänneksellä. · Konsernin likvidit varat kasvoivat huomattavasti viimeisellä neljänneksellä. Konsernin likvidien varojen määrä 31.12.2002 oli 12,7 (7,0) milj. euroa. · Vuonna 2003 operatiivisen liiketoiminnan arvioidaan kasvavan kohtuullisesti ja vähintään ohjelmistomarkkinoiden yleisen kasvun mukaisesti. Kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan. · Artemis-alakonsernin tilintarkastus on vielä kesken. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00030/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00030/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.