PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PROHA OYJ Pörssitiedote 24.4.2003 klo 14.55 PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2003 päätti seuraavista asioista: 1. Yhtiöjärjestyksen 11. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokouk- selle kuuluvat asiat Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2002 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenistä Pekka Perelle, Olof Ödmanille, Steven Yagerille, Alec Goresille ja Klaus Cawenille. Vastuuvapautta ei myönnetty James Cannavinolle, Ari Horowitzille ja Michael Rusertille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Proha Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat kuusi jäsentä: Olof Ödman, Pekka Pere, Klaus Cawen, Alec Gores, Steven Yager ja Pekka Mäkelä. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. 2. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 850.000 kappaletta optio-oikeuksia siten, että optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen eräille Proha-konsernin avainhenkilöille sekä Proha Oyj:n hallituksen jäsenille. Yhtiökokous päätti jakaa yhtiön hallituksen jäsenille 450.000 optio-oikeutta seuraavasti: toimitusjohtajalle 120.000 kappaletta ja muille hallituksen jäsenille 66.000 kappaletta kullekin. Muiden 400.000 optio-oikeuden jakamisesta päättää hallitus. Optio- oikeuksien merkintä alkaa 24.4.2003 ja päättyy 30.4.2003. Proha Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen johdosta nousta enintään 850.000 osakkeella ja enintään 221.000 eurolla. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 1,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Optio-ehdot on esitetty yhtiökokouskutsun liitteessä 1. 3. Osakepääoman korottaminen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottami- sesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoi- keudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2.697.098,04 eurolla antamalla merkittäväk- si enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20% tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimää- rästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01230/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.