Proha vahvistaa asemiaan aasian projektijohtamisen markkinoilla

PROHA VAHVISTAA ASEMIAAN AASIAN PROJEKTIJOHTAMISEN MARKKINOILLA Proha Oyj on sopinut ostavansa singaporelaisen ja etelä-korealaisen projektijohtamisen tietotekniikan toimittajan ja liikkeenjohdon kon- sultointikonsernin PMsoft Asia Pte Ltd:n (PMsoft). Prohan tytäryhtiö Artemis omistaa PMsoftista jo ennestään 49%. Kaupan myötä Prohasta tu- lee johtava high-end projektihallinnan ohjelmistotoimittaja Kaakkois- Aasian markkinoilla Singaporessa, Hong Kongissa ja Etelä-Koreassa. Os- tettavalla PMsoftilla on edustajat Indonesiassa, Filippiineillä, Tai- wanissa, Intiassa, Hong Kongissa ja Malesiassa. PMSoftilla on laaja asiakaskunta Kaakkois-Aasiassa. Asiakkaita on useilla eri toimialoilla, kuten tietotekniikka- ja pankkialalla, jul- kisella sektorilla sekä telekommunikaatioalalla. Asiakasyrityksiä ovat mm. Singapore Airlines, BAX Global, Hong Kong Housing Authority, Overseas Chinese Banking Corporation, Korea Telecom, Hanvit Bank ja Korea Electric Power Corporation. PMsoft -konsernin liikevaihto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 2,5 miljoona euroa ja tulos 170 tuhatta euroa. Aasian talouden nousun myötä yhtiöiden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan nopeasti. Yhtiöiden palveluksessa on 14 henkilöä Singaporessa ja 10 henkilöä Etelä-Kore- assa. Lisäksi yhtiöllä on 10 henkilöä käsittävä riippumaton liikkeen- johdon konsulttiverkosto. Kauppa toteutetaan siten, että Proha ostaa PMsoft -konsernin emoyhtiön JST Investments (Asia) Pte Ltd:n (JST) koko osakekannan. JST omistaa PMsoft -konsernista 51% ja Prohan tytäryhtiö Artemis 49%. Kauppa to- teutetaan osakevaihtona, jossa JST:n osakkaille tarjotaan merkittä- väksi yhteensä 55.655 Proha Oyj:n uutta osaketta. Tarjottavat osak- keet vastaavat alle 1% Proha Oyj:n osakekannasta osakevaihdon jälkeen. Osakkeisiin liittyy myyntirajoitus, joka päättyy kokonaan kolmen vuoden kuluttua. Kauppa astuu lopullisesti voimaan, kun Proha Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen kaupan hyväksymisestä ja kun Proha on toteuttanut osake-emission. PMsoftin Etelä-Korean tytäryhtiössä on 25% omistava vähemmistöosakas. Proha neuvottelee myös tämän vähemmistön ostamisesta. PROHA LYHYESTI Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yh- tiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto ylit- tää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulko- puolelta. Kaupan jälkeen Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henkilöä, joista yli 400 Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Singaporessa, Hong Kongissa ja Koreassa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00380/bit0002.pdf