PROHALLE VÄHEMMISTÖ JOHTAVASTA NORJAL.PROJEKTIJOHTAMISEN KONSULTOINTIYRITYKSESTÄ

PROHA OSTAA VÄHEMMISTÖOSUUDEN JOHTAVASTA NORJALAISESTA PROJEKTI- JOHTAMISEN KONSULTOINTIYRITYKSESTÄ Proha Oyj:n norjalainen tytäryhtiö Safran Software Solutions AS (Safran) ja norjalainen Holding-yritys Dovregruppen AS solmivat sopi- muksen, jonka mukaan Safran ostaa 40 % Dovregruppen AS:n tytäryhtiön Dovre International AS:n (Dovre) osakekannasta. Kauppahinta on 10 mil- joonaa Norjan kruunua. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Prohan asemaa Norjan projektijohtamisen ohjelmisto- ja palvelumarkkinoilla. Kaupan yhteydessä Safran saa lisäksi optiot ostaa loput 60 % Dovren osakkeista vuosien 2003 ja 2006 välisenä aikana. Optioiden perusteella mahdollisesti toteutuvan kaupan kauppahinta perustuu Dovren liikevaih- toon ja tulokseen optioajan kuluessa. Kauppahinta voidaan maksaa ra- hana tai Prohan osakkeilla. Safranilla on oikeus myös siirtää optionsa Prohalle. Dovre International AS lyhyesti Dovre on johtava projektijohtamiseen erikoistunut konsultointiyritys Norjassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2000 oli 94 milj. NOK ja vuonna 2001 sen arvioidaan nousevan 104 miljoonaan Norjan kruunuun. Dovren henkilökunnan määrä on 115. Vuonna 1984 perustetulla Dovrella on toi- mistot Oslossa, Stavangerissa, Houstonissa, Bakussa ja Aberdeenissa. Safran Software Solutions AS lyhyesti Safran on Prohan norjalainen tytäryhtiö. Yhtiö kehittää ja myy suun- nittelu- ja projektinhallintaohjelmistoja. Safran Project -ohjelma on tarkoitettu suurten ja monimutkaisten projektien hallintaan ja sitä on myyty noin 400 lisenssiä. Safran Planner tuotiin markkinoille vajaa vuosi sitten ja sitä on myyty noin 18 000 lisenssiä. Safranin asiakas- kunta koostuu suurista ja keskisuurista offshore-teollisuuden yrityk- sistä. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Toiminnan avainalueita ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2000 oli noin 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta runsaat 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Proha-konsernin palveluksessa on yli 600 henki- löä, näistä yli 400 ulkomailla. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja: Proha Oyj Pekka Pere, Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.fi www.proha.fi JAKELU Helsingin Pörssi, tärkeimmät tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00370/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00370/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.