PROHALTA SUUNNATTU OSAKEANTI

Proha Oyj Pörssitiedote 27.6.2003 klo 8.50 PROHALTA SUUNNATTU OSAKEANTI Proha Oyj:n hallitus päätti korottaa Proha Oyj:n osakepääomaa kolmelle suomalaiselle sijoitusrahastolle suunnatulla uusannilla. Suunnatussa annissa merkittiin yhteensä 937,500 eurolla 1.500.000 Proha Oyj:n uutta osaketta 0,625 euron kappalehintaan. Korotus vastaa noin 2,9 % Prohan nykyisestä rekisteröidystä pääomasta ja osakkeiden yhteen- lasketusta äänimäärästä. Hallitus hyväksyi merkinnät. Proha Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen sille 24.4.2003 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseksi osakkeen- omistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä enintään 2.697.098,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Nyt hyväksytyn suunnatun annin tultua merkityksi kaupparekisteriin Proha Oyj:n osakepääoma on 13.875.490,20 euroa ja osakkeiden määrä 53.367.270 kappaletta. Proha lyhyesti Proha on maailmanlaajuisesti johtava portfolio- ja projektijohtamisen ohjelmistotoimittaja ja yksi Suomen suurimmista ohjelmistoyrityksistä. Prohan tarjoamat ohjelmistoratkaisut auttavat asiakasyrityksiä toteut- tamaan strategiaansa, kohdentamaan resurssinsa tuottavasti ja ohjaa- maan operatiivista toimintaansa mahdollisimman kannattavasti. Proha- konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 100,8 miljoonaa euroa. Liike- vaihdosta lähes 90 % tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluk- sessa on lähes 650 henkilöä, joista yli 500 ulkomailla. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/27/20030627BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/27/20030627BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.