PROHALTA UUTUUSPALVELU ELEKTRONISEEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYYN

PROHALTA UUTUUSPALVELU ELEKTRONISEEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYYN Proha Oyj:n talousjohtamisen liiketoiminta-alueen tytäryhtiö Accountor Oy on solminut Posten Sverige AB:n (Publ.) (Ruotsin Posti) kanssa mer- kittävän sopimuksen sähköisen laskujenkäsittelyjärjestelmän, BREVe:n, tarjoamisesta Accountorin asiakkaille yksinoikeudella Suomessa. Sopi- muksen mukaan ensimmäisenä vuotena Proha välittäisi yli miljoona osto- laskua BREVe-palveluna. Lisäksi Proha Oyj on tehnyt aiesopimuksen BREVe-palvelun tarjoamisesta Suomen ulkopuolelle. "Uusi palvelu mullistaa ostolaskujen käsittelyn. Se mahdollistaa kai- ken kokoisille yrityksille ostolaskujen täydellisen paperittomuuden myös niiden laskujen osalta, jotka lähetetään paperilla", toteaa Proha Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Pere. Nyt solmittu BREVe-palvelua koskeva sopimus antaa Accountorin asiakas- yrityksille mahdollisuuden automatisoida ja ulkoistaa saapuvien las- kujen käsittelyn ja siten säästää käsittelykustannuksia ja -aikaa. Tämä sopimus nopeuttaa merkittävästi siirtymistä elektroniseen talous- hallintoon. Palvelu ei vaadi asiakasyrityksiltä omia erillisinves- tointeja. BREVe on Ruotsin Postin tarjoama sähköinen postinkäsittelyn ulkoistus- palvelu. Posti avaa ja rekisteröi asiakasyritystensä saapuvat postilä- hetykset, muuntaa niiden sisältämät tiedot sähköiseen muotoon ja toi- mittaa ne asiakasyrityksen sähköiseen järjestelmään. Ruotsin Posti lyhyesti Maansa suurimpiin yrityksiin kuuluvan Ruotsin Postin liikevaihto oli lähes 24 miljardia Ruotsin kruunua (MSEK) vuonna 1999. Henkilökunnan määrä oli 42.000. Yritys on kehittänyt perinteisten postipalveluiden rinnalle elektronisia palveluita kuten postin käsittelyn ulkoistus- palveluna. Accountor Oy lyhyesti Accountor Oy on Proha Oyj:n kokonaan omistama talousjohtamiseen kes- kittyvä tytäryhtiö, jonka palveluksessa on 70 henkilöä. Accountor tarjoaa moderneja taloushallinto- ja -johtamispalveluja valtakunnal- lisesti. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha -konsernin pro forma -liikevaihto ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henkilöä, joista yli 400 Suomen ulkopuolella ja 200 Suomessa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/01/20001201BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/01/20001201BIT00360/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.