PROHAN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2006: - Proha-konsernin liikevaihto oli 35,0 milj. euroa (32,0 milj. euroa tammi- kesäkuu 2005). - Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 17,8 milj. euroa (13,1 milj. euroa). - Konsernin liiketulos oli 11,1 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). - Konsernin liiketulokseen sisältyy 14,5 milj. euron luovutusvoitto Artemiksen myynnistä. - Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,8 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). - Jatkuvien toimintojen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -0,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). - Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -0,6 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Huhti-kesäkuu 2006: - Proha-konsernin liikevaihto oli 18,7 milj. euroa (16,6 milj. euroa huhti-kesäkuu 2005). - Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 10,3 milj. euroa (6,7 milj. euroa). - Konsernin liiketulos oli 12,7 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). - Konsernin liiketulokseen sisältyy 14,5 milj. euron luovutusvoitto Artemiksen myynnistä. - Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,9 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). - Jatkuvien toimintojen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -0,4 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). - Artemis-alakonsernin myynti saatettiin päätökseen 30.6.2006. Kaupalla on merkittävä positiivinen vaikutus Prohan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Kauppahinta 10 milj. euroa maksettiin heinäkuussa 2006. Artemiksen myyntisopimus ei sisällä kilpailurajoituksia. Artemiksen tuleva kehitys ei aiheuta velvoitteita Prohalle. - Artemiksen toisen vuosipuoliskon tuloslaskelmaa ei enää yhdistellä Proha-konserniin, millä on olennainen vaikutus konsernin loppuvuoden liikevaihtoon. - Kaupan myötä Prohan taloudellinen asema vahvistuu, mikä antaa vahvan pohjan liiketoimintojen kehittämiselle. - Prohan tytäryhtiö Dovre International AS osti norjalaisen Fabcon Management AS:n liiketoiminnot ja kansainväliset tytäryhtiöt. Kauppa astui voimaan 1.5.2006. Kauppa vahvistaa Prohan ja sen tytäryhtiön Dovren kasvua ja asemaa öljy- ja kaasuteollisuuden nopeasti kasvavilla markkinoilla. - Prohan liikevaihto koostuu loppuvuonna pääosin öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisen liiketoiminnasta. Sektorin kysynnän odotetaan säilyvän vahvana myös loppuvuonna. Konsernin keskeiset tunnusluvut: (taulukko, kts.pdf-liite) IFRS-RAPORTOINTI Proha Oyj:n osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Artemis-alakonsernin myynti saatettiin päätökseen 30.6.2006. Artemis-alakonserni, joka on muodostanut erillisen raportoitavan liiketoimintasegmentin ja rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän, on luokiteltu IFRS 5-standardin mukaisesti lopetetuksi toiminnoksi. IFRS 5-standardin mukaisesti Artemis-alakonsernin käyttöomaisuudesta ei ole kirjattu poistoja katsauskaudella. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Artemiksen 30.6.2006 toteutunut myynti vaikuttaa merkittävästi konsernin toiminnan laajuuteen ja konsernin rakenteeseen. Kaupan toteutumisen jälkeen Proha jatkaa öljy- ja kaasusektorilla toimivan projektinjohtamiseen keskittyvän liiketoiminnan kansainvälistämistä ja laajentamista sekä Prohan muiden projektinjohtamisen ohjelmistojen kehittämistä ja myyntiä. Prohan liiketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. Prohan liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus on noin 85 % ja muun projektitoiminnan osuus on noin 15 %. Prohan jatkuvien toimintojen liiketoiminnan muodostavat Dovre International AS tytäryhtiöineen sekä Safran Solutions AS ja Datamar Oy. Dovre International AS on norjalainen kansainvälisiin öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamispalveluihin keskittyvä yritys. Dovrella on jo aikaisemmin ollut tytäryhtiöt Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa. Katsauskaudella Dovre hankki Fabconin liiketoiminnan ja kansainväliset tytäryhtiöt. Fabcon on vuonna 1977 perustettu kansainvälisesti toimiva öljy- ja kaasuteollisuuden projektijohtamisen konsulttiyritys, jonka palveluksessa on noin 70 työntekijää. Fabconilla on kokonaan omistetut tytäryhtiöt Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Singaporessa ja Nigeriassa sekä 48-prosenttisesti omistettu tytäryhtiö Iso-Britanniassa, jossa Fabcon käyttää määräysvaltaa. Lisäksi Fabconilla on sivutoimipisteet Venäjällä ja Etelä-Koreassa. Safran Solutions AS on norjalainen öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisohjelmistoihin erikoistunut yritys. Suomalainen Datamar Oy tarjoaa räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja client/server- ja Internet-ympäristöissä. PROHA MYI OMISTUKSENSA ARTEMIKSESSA Proha Oyj:n ja sen alakonsernin Artemis International Solutions Corporationin (Artemis) hallitukset hyväksyivät maaliskuussa 2006 yhdysvaltalaisen ohjelmistoyhtiö Trilogy, Inc:n tytäryhtiön tekemän ostotarjouksen Artemiksen koko osakekannan ostamisesta. Artemis International Solutions Corporationin (AISC) yhtiökokous 30.6.2006 hyväksyi Artemiksen myynnin Trilogylle ja kauppa saatettiin päätökseen heti yhtiökokouksen jälkeen. Proha on aiemmin tiedottanut kaupasta pörssitiedotteilla 13.3.2006, 3.4.2006, 9.6.2006 sekä 3.7.2006. Proha sai 53,3 % omistuksestaan Artemiksessa noin 12,7 miljoonaa dollaria (noin 10,0 milj. euroa), mikä maksettiin käteissuorituksena heinäkuussa. Konsernin katsauskauden tulokseen sisältyy n. 14,5 milj. euron luovutusvoitto Artemiksen osakkeiden myynnistä. Koska kauppahinta oli kiinteä, Artemiksen katsauskauden tulos noin -3,1 milj. euroa lisäsi konsernin luovutusvoittoa noin 3,1 milj. euroa, sillä Artemiksen tuloslaskelman erät yhdisteltiin Prohan konsernituloslaskelmaan kaupan toteutumishetkeen 30.6.2006 asti. Artemiksen katsauskauden tulos vaikutti siten ainoastaan Proha-konsernin tuloksen muodostumiseen. Sillä ei ollut vaikutusta konsernin katsauskauden tuloksen kokonaismäärään. PROHA OSTI FABCONIN LIIKETOIMINNAT Proha Oyj:n norjalaisen tytäryhtiön Dovre International AS:n perustama Dovre Fabcon AS hankki katsauskaudella Fabcon Management AS:n ("Fabcon") liiketoiminnan ja kansainväliset tytäryhtiöt. Fabcon on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 1.5.2006 alkaen. Fabconin hankintameno on katsauskauden päättymishetken arvion mukaan noin 24,8 miljoonaa Norjan kruunua (noin 3,2 milj. euroa). Hankintameno sisältää kauppahinnan 24,4 milj. Norjan kruunua (noin 3,1 milj. euroa) lisäksi välittömästi hankintaan liittyviä menoja noin 0,4 milj. Norjan kruunua (noin 0,1 milj. euroa). Kauppahinta maksetaan kahdessa erässä. Kauppahinnan ensimmäinen erä noin 16,3 milj. Norjan kruunua (noin 2,1 milj. euroa) maksettiin kesäkuussa 2006. Lopullinen kauppahinta määräytyy Fabconin vuoden 2006 tuloksen ja tiettyjen muiden tavanomaisien ehtojen täyttymisen perusteella. Jälkimmäinen erä kauppahinnasta, joka on enimmäismäärältään noin 8,0 milj. Norjan kruunua (noin 1,0 milj. euroa), maksetaan viimeistään 31.12.2007. Arvioitu kauppahinnan toinen erä noin 1,0 milj. euroa sisältyy lyhytaikaisen vieraan pääoman siirtovelkoihin konsernitaseessa 30.6.2006. Hankintamenosta kohdistettiin noin 0,5 milj. euroa asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Tämän seurauksena kirjattiin laskennallinen verovelka noin 0,2 milj. euroa. Hankittujen nettovarojen käypä arvo oli noin 1,8 milj. euroa. Liikearvon noin 1,4 milj. euroa syntymiseen vaikuttivat odotettavissa olevat synergiaedut sekä hankitun liiketoiminnan kannattavuus. 1.5.- 30.6.2006 Fabconin vaikutus konsernin katsauskauden tulokseen oli noin 0,1 milj. euroa. Hankinnan kohteesta kirjatut varat ja velat on esitetty tiedotteen taulukko-osassa. Fabconin toimintojen liikevaihdon ennakoidaan alustavasti olevan vuonna 2006 yli 11 miljoonaa euroa, mistä kahdeksan kuukautta tulee sisältymään Prohan liikevaihtoon. Liikevaihdosta yli 90 % tulee kansainvälisiltä asiakkailta Norjan ulkopuolelta. Kauppa vahvistaa Prohan ja sen tytäryhtiön Dovren kasvua ja asemaa öljy- ja kaasuteollisuuden nopeati kasvavilla markkinoilla. Kaupasta on tiedotettu pörssitiedotteilla 4.4.2006 ja 12.5.2006. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Norjan tytäryhtiöiden liiketoiminta muodostaa raportoitavan liiketoiminnallisen segmentin. Liiketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. Liiketoimintasegmenttiin kuuluvat Dovre International AS, Dovre Fabcon AS kansainvälisine tytäryhtiöineen sekä Safran Software Solutions AS. Dovren ja Fabconin osuus oli n. 96,2 % (96,3 %) ja Safranin n. 3,8 % (3,7 %) Norjan tytäryhtiöiden liikevaihdosta. Katsauskaudella Norjan tytäryhtiöiden liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus oli noin 85 % ja muun projektitoiminnan osuus oli noin 15 %. Katsauskaudella hankittujen Fabcon-yhtiöiden toiminta keskittyy täysin öljy- ja kaasusektorille. Kysyntä öljy- ja kaasusektorilla on katsauskaudella ollut edelleen voimakasta. Investointitaso öljy- ja kaasuteollisuudessa on pysynyt korkeana.Markkinoiden odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti. Liiketoimintojen kehittämisen painopisteinä ovat Dovre-konsernin johtavan aseman säilyttäminen Norjan markkinoilla, kannattavuuden parantaminen, Fabcon-kaupan synergioiden hyödyntäminen sekä jatkuva kasvu kansainvälisillä markkinoilla. Dovre aikoo lisätä henkilöstöään erityisesti öljyteollisuudessa kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Haasteena on osaavan henkilöstön rekrytointi kysyntää vastaavasti, erityisesti Norjan markkinoilla. Fabconin liiketoimintojen osto lisää Dovren kansainvälisyyttä huomattavasti. Sekä Dovren että Fabconin merkittävät asiakkaat ovat ottaneet Fabcon kaupan myönteisesti vastaan. Dovre on katsauskaudella solminut useiden vuosien mittaisia puitesopimuksia vanhojen sopimusten jatkoksi merkittävien asiakkaiden kanssa. Safran keskittyy erityisesti öljy- ja kaasusektorille erikoistuneiden ohjelmistojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin. Vuoden 2005 loppupuolella käynnistetty Proha-konsernin Mobile Business -liiketoimintayksikkö kehittää ja myy ohjelmistoja automaattiseen ja mobiiliin työnkulunohjaukseen sekä huolehtii ohjelmistojen integroinnista asiakasyrityksen järjestelmiin. LIIKEVAIHTO Proha-konsernin liikevaihto Liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta) (taulukko, kts. pdf-liite) Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus katsauskaudella oli 25,2 milj. euroa (20,0 milj. euroa) eli 72,1 % liikevaihdosta (62,6 %). Palvelutuotot olivat toisella vuosineljänneksellä 13,6 milj. euroa (10,2 milj. euroa) eli 73,2 % (61,6 %) liikevaihdosta. Lisenssituotot olivat katsauskaudella 9,8 milj. euroa (12,0 milj. euroa) eli 27,9 % liikevaihdosta (37,4%). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat katsauskaudella 2,7 milj. euroa (4,7 milj. euroa)ja jatkuvat lisenssituotot olivat 7,1 milj. euroa (7,2 milj euroa). Lisenssituotot olivat toisella vuosineljänneksellä 5,0 milj. euroa (6,4 milj. euroa) eli 26,8 % liikevaihdosta ( 38,4 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat toisella vuosineljänneksellä 1,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 3,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin: (taulukko, kts. pdf-liite) Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti: (taulukko, kts. pdf-liite) Jatkuvat toiminnot Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 17,8 milj. euroa (13,1 milj. euroa). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto oli 17,2 milj. euroa (12,7 milj. euroa) eli 49,2 % (39,7 %) konsernin liikevaihdosta ja 96,7 % (97,3 %)jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 35,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,3 milj (6,7). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto oli 10,0 milj. euroa (6,5 milj. euroa) eli 53,6 % ( 39,3 %) konsernin liikevaihdosta. Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 53,6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lopetetut toiminnot Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 17,2 milj. euroa (19,0 milj. euroa) eli 49,2 % (59,2 %) konsernin liikevaihdosta. Lopetettujen toimintojen liikevaihto väheni 9,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lopetettujen toimintojen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 8,4 milj. euroa (9,8 milj. euroa), eli 44,8 % (59,4 %) konsernin liikevaihdosta. Lopetettujen toimintojen liikevaihto väheni 15,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. KANNATTAVUUS Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 11,1 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Konsernin katsauskauden liiketulos muodostuu Artemiksen luovutusvoitosta 14,5 milj. euroa, Artemiksen liiketuloksesta -3,0 milj. euroa sekä jatkuvien toimintojen liiketuloksesta -0,3 milj. euroa. Konsernin liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 12,7 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Konsernin toisen vuosineljänneksen liiketulos muodostuu Artemiksen luovutusvoitosta 14,5 milj. euroa, Artemiksen liiketuloksesta -1,4 milj. euroa sekä jatkuvien toimintojen liiketuloksesta -0,4 milj. euroa. Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin: (taulukko, kts. pdf-liite) Jatkuvat toiminnot Jatkuvien toimintojen liiketulos oli katsauskaudella -0,8 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Norjan tytäryhtiöiden liiketulos oli 0,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä -0,9 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Norjan tytäryhtiöiden liiketulos oli 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Katsauskaudella ja toisella vuosineljänneksellä jatkuvien toimintojen liiketulokseen sisältyy konsernin emoyhtiön toisella vuosineljänneksellä kirjaama n. 0,5 milj. euron luovutustappio Artemiksen osakkeiden myynnistä. Katsauskaudella jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu. Lopetetut toiminnot Lopetettujen toimintojen liiketulos oli katsauskaudella noin 12,0 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli noin 13,6 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen katsauskauden ja toisen vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyy noin 15,0 milj. euron luovutusvoitto Artemiksen myynnistä. Artemiksen katsauskauden liiketulos ilman luovutusvoittoa oli n. 3,0 milj. euroa tappiollinen. Artemiksen toisen neljänneksen liiketulos ilman luovutusvoittoa oli noin 1,4 milj. euroa tappiollinen. Proha-konserni Proha-konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli 11,6 (-2,0) milj. euroa. Proha-konsernin katsauskauden tulos oli 10,8 (-2,5) milj. euroa. Konsernin katsauskauden tulos 10,8 milj. euroa muodostuu Artemiksen luovutusvoitosta 14,5 milj. euroa, Artemiksen tuloksesta -3,1 milj. euroa sekä jatkuvien toimintojen tuloksesta -0,7 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli -1,2 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,7 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,177 (-0,040). Jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohti oli -0,020 (-0,011). Lopetettujen toimintojen tulos osaketta kohti oli 0,197(-0,030). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 133,8 % (-3,8 %). RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 31,6 (42,9) milj. euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 2,7 (6,5) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Jatkuvien toimintojen likvidien varojen määrä oli 2,7 (3,4) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Kauppahintasaaminen Artemiksen luovutuksesta noin 10,0 milj. euroa sisältyy muihin saamisiin konsernitaseessa 30.6.2006. Kauppahinta maksettiin heinäkuussa, mikä vastaavasti lisäsi konsernin kassavaroja noin 10,0 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,6 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 2,1 (0,3) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat 2,0 (0,3)milj. euroa ja lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit olivat 0,1 (0,0)milj. euroa. Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit muodostuvat lähinnä Fabconin hankinnasta. Fabconin hankintahinnasta kohdistettiin noin 0,5 milj. euroa asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Kaupasta kirjattiin liikearvoa noin 1,4 milj. euroa. Investointien kokonaisrahavirta oli -5,7 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Fabconin hankintaan investoitiin 1,9 milj. euroa. Investointien rahavirtaa lisäsi 6,6 milj. euroa Artemiksen luovutushinta myyntihetken rahavaroilla vähennettynä. Kauppahintasaaminen Artemiksen myynnistä 10,0 milj. euroa on esitetty investointien rahavirrassa. Saamisesta saatiin suoritus heinäkuussa 2006. Uusia lainoja nostettiin 2,1 milj. euroa pääasiassa Fabconin hankinnan rahoittamiseksi. Lainoja maksettiin takaisin 0,4 milj. euroa. Rahoituksen kokonaisrahavirta oli 1,7 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 49,2 % (18,6 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 27,4 % (25,0 %). Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päättyessä 7,0 (8,4) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 22,0 % (19,6 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 5,8 (4,4) milj. euroa ja lyhytaikaista 1,2 (4,0) milj. euroa. Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 2,4 (1,1). KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ Konsernin likvidien varojen määrä 30.6.2006 oli 2,8 milj. euroa. Katsauskauden päättymisen jälkeen Prohan likvidejä varoja lisäsi Artemiksen myynnistä saatu, noin 10,0 euron kauppahinta. Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Strategisten tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot 3,4 (3,4) milj. euroa, eli 9,7 % (10,5 %) katsauskauden liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen tuotekehitysmenot olivat 0,4 milj. (0,3 milj. euroa) eli 2,1 % (2,6 %)jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Lopetettujen toimintojen tuotekehitysmenot olivat 3,0 milj. (3,0 milj. euroa) eli 17,6 % (16,0 %)lopetettujen toimintojen liikevaihdosta. Katsauskaudella ei ole aktivoitu tuotekehitysmenoja. Lopetettuihin toimintoihin sisältyvän Artemis-alakonserni tuotekehitysmenot on kirjattu suoraan kuluksi, sillä Artemis-alakonsernin kustannusten seurantajärjestelmä ei täytä IAS 38-standardin aktivointikriteereitä. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstökulut olivat 28,7 (26,1) milj. euroa, mikä oli 82,2 % (81,5 %) liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen henkilöstökulut olivat 16,5 (12,5), mikä oli 92,9 % (96,0 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Lopetettujen toimintojen henkilöstökulut olivat 12,2 (13,6), mikä oli 71,0 % (71,5 %) lopetettujen toimintojen liikevaihdosta. Vuoden 2006 toisen neljänneksen lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 312 (527) henkilöä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 549 (529). Jatkuvissa toiminnoissa työskenteli katsauskauden lopussa 312 (216) henkilöä. Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin): (taulukko, kts. pdf-liite) Optiojärjestelyistä on kirjattu kulua katsauskaudella yhteensä 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Optiokulusta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,04 milj. (0,02 milj. euroa) ja lopetettujen toimintojen osuus oli 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2006 päätti seuraavista asioista: Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2005 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Proha Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat viisi jäsentä: Birger Flaa, Pekka Mäkelä, Pekka Pere, Olof Ödman ja uutena jäsenenä Ernst Jilderda. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai joka ei ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Optio-oikeuksien antaminen Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 1.395.000 optio-oikeutta tarjottavaksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja konserniyhtiöiden johdolle. Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi 25.4.2006 ja päättyi 25.5.2006. Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinta 0,48 euroa on yhtiön osakkeen painotettu keskihinta 4.4.-25.4.2006. Osakemerkintä optioilla alkaa porrastetusti vuosien 2007 ja 2009 välillä ja päättyy 25.5.2010. Mikäli optio-oikeuksilla merkitään osakkeita, Proha Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enimmillään 1.395.000 uudella osakkeella, eli 362.700,00 eurolla. Liikkeeseen laskettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,23 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessaan 4.4.2006 julkistetussa tiedotteessa. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korotuksesta Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.370,84 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.734 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20 prosenttia päätöksentekohetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi poikkeusta: 1) Prohan hallituksen viidestä jäsenestä ainoastaan kaksi on riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä omistajista. 2) Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi. OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla. Prohan osakepääoma 1.1.2006 oli 15.916.854,20 euroa ja osakkeiden määrä 61.218.670 kpl. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2006 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.370,84 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.734 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien ja on toistaiseksi kokonaisuudessaan käyttämättä. Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.5.2006 varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2006 päättämän, Proha-konsernin kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 1.341.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 1.341.000 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta konserniyhtiöiden johdolle ja yhtiön hallitukselle. Optioantien ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 4.4.2006. Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskauden aikana. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ LP-markkinatakaus Proha Oyj:n osakkeelle Proha Oyj ja ruotsalainen Remium AB sopivat Helsingin Pörssin markkinatakausohjeen (5.4.2004) mukaisesta markkinatakauksesta. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkoi 12.6.2006. Sopimus on voimassa kuuden kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi, ja sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sopimuksen mukaan Remium AB antaa Proha Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 0,02 euroa. Markkinatakaajan tarjoukset sisältävät vähintään 10 000 osaketta, joka vastaa 100 pörssierää. Proha Oyj:llä oli 30.6.2006 yhteensä 3,448 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 30.6.2006 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,35 euroa ja ylin kurssi 0,50 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2006 oli 0,39 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 23,9 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 8,7 milj. euroa. VUODEN 2006 NÄKYMÄT Proha-konsernin toimintaan vuonna 2006 vaikuttaa merkittävästi Prohan Artemis-omistuksen myynti. Kauppa paransi huomattavasti Prohan katsauskauden tulosta. Kaupan jälkeen Prohan-konsernin vuoden 2006 jälkimmäisen puoliskon liikevaihto on selvästi ensimmäistä puoliskoa pienempi. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Artemiksen osuus oli 49,2 % Prohan liikevaihdosta. Kauppa vahvistaa Prohan tasetta merkittävästi ja se antaa vahvan pohjan liiketoimintojen kehittämiselle. Norjan tytäryhtiöiden kehitykseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti vaikuttaa merkittävästi öljy- ja kaasusektorilla jatkunut positiivinen markkinatilanne. Investointien odotetaan pitävän kysynnän vahvana vuoden 2006 aikana. Prohan Norjan tytäryhtiöiden haasteena on vastata kysyntään, mikä vaatii onnistuneita rekrytointeja. Muina tavoitteina on kannattavuuden parantaminen ja kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen. Katsauskaudella Prohan tytäryhtiö Dovre osti osana kansainvälistymis-strategiaansa norjalaisen Fabconin. Fabconin liiketoiminnat siirtyivät 1.5.2006 Dovren tytäryhtiölle Dovre Fabcon AS:lle. Yrityskauppa kasvattaa ja kansainvälistää Dovren liiketoimintaa merkittävästi. Seuraavan vuosi-puoliskon tavoitteena on hyödyntää Dovren ja Fabconin liiketoimintojen synergioita erityisesti Norjan ulkopuolisessa toiminnassa ja siten vauhdittaa Dovre-konsernin kansainvälistymistä. Fabconin toimintojen liikevaihdon odotetaan olevan kuluvana vuonna yli 11 miljoonaa euroa, mistä kahdeksan kuukautta tulee sisältymään Prohan liikevaihtoon. Artemiksen myynti ja Fabcon liiketoiminnan osto vaikuttavat olennaisesti Prohan liiketoimintaan ja strategiaan. Painopiste siirtyy nopeasti kehittyvän kansainvälisen öljy- ja kaasusektorin suuntaan. TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 10.8.2006 klo 12.00 World Trade Centerissä, Marskin sali-kabinetissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut ovat tilintarkastamattomia. Seuraavat taulukot pdf-liitteessä: KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1. - 30.6.2006 KATSAUSKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-6/2006 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN KONSERNIN TUNNUSLUVUT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2006

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit