PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -30.6.2007 (IFRS)

Prohan jatkuvat toiminnot - tammi-kesäkuu 2007:

- Prohan liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 22,9 milj. euroa (17,8 milj.
euroa tammi-kesäkuussa 2006).

- Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi
27 % ja oli 21,0 milj. euroa (16,6 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2006).

- Safran Systems -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 51 % ja oli 2,0
milj. euroa (1,3 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2006).

- Prohan liiketulos oli -0,3 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).

- Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 1,0
(0,9) milj. euroa. Safran Systems -liiketoimintaryhmän liiketulos oli
-0,7 (-0,3) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,6 (-1,5)
milj. euroa.


Prohan jatkuvat toiminnot - huhti-kesäkuu 2007:

- Prohan liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 11,8 milj. euroa (10,3 milj.
euroa huhti-kesäkuussa 2006).

- Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi
12 % ja oli 10,9 milj. euroa (9,7 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006).

- Safran Systems -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 58 % ja oli 1,0
milj. euroa (0,6 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006).

- Prohan liiketulos oli -0,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).

- Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,4
(0,4) milj. euroa. Safran Systems -liiketoimintaryhmän liiketulos oli
-0,4 (-0,3) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,4 (-1,0)
milj. euroa.


Proha-konserni - tammi-kesäkuu 2007:

- Liikevaihto pieneni 35 % vuoden 2006 yritysmyynnistä johtuen ja oli
22,9 milj. euroa (35,0 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2006).

- Liiketulos parani olennaisesti -0,3 milj. euroon (liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä -3,4 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2006).

Proha-konserni - huhti-kesäkuu 2007:

- Liikevaihto pieneni 37 % vuoden 2006 yritysmyynnistä johtuen ja oli
11,8 milj. euroa (18,7 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006).

- Liiketulos parani olennaisesti -0,4 milj. euroon (liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä -1,8 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006).


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA PERE:

Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla Proha on keskittynyt Dovre
Consulting and Services -liiketoiminnan kansainvälistämiseen sekä uuden
tuoteperheen kehittämiseen Safran Systems–liiketoimintaryhmässä.

Dovre Services and Consulting –liiketoimintaryhmän liikevaihto on
edelleen kasvanut vuoden toisella neljänneksellä. Markkinoilla on
kuitenkin paljon potentiaalia entistä vahvempaan kansainväliseen
kasvuun. Erityisen huomion kohteina ovat myös tuottomarginaalien ja
resursoinnin kehittäminen.

Safran- liiketoimintaryhmä on kehittänyt uutta SafranOne –tuoteperhettä.
Ensimmäinen tuotejulkistus tehtiin kesäkuussa kun Proha esitteli uuden
projektinhallinnan portaaliratkaisun projektiyhdistysten keskusjärjestön
IPMA:n kongressissa Krakovassa. Safran on panostanut voimakkaasti
tuotekehitykseen ja kansainväliseen kasvuun.

Toisen vuosipuoliskon keskeisinä teemoina ovat kansainvälisen
liiketoiminnan vahvistaminen sekä liiketoimintaryhmien välisten
synergioiden hyödyntäminen.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT, katso pdf-liite


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, katso pdf-liite


IFRS-RAPORTOINTI

Prohan osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti ja siinä
on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2006
tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

30.6.2006 myyty Artemis-alakonserni luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi
vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2006 vertailuluvuissa esitetään
siten erikseen jatkuvat ja lopetetut toiminnot. Proha-konsernilla ei ole
lopetettuja toimintoja vuonna 2007, joten katsauskauden 1.1. – 30.6.2007
konsernin luvut sisältävät ainoastaan konsernin jatkuvia toimintoja.

Proha Oyj julkisti vuonna 2006 uuden strategian, jonka mukaisesti vuoden
2006 neljännellä vuosineljänneksellä perustettiin kaksi
liiketoimintaryhmää: Dovre Consulting Services ja Safran Systems.
Konsernin raportointirakenne on muutettu uuden liiketoimintaryhmäjaon
mukaiseksi siten, että Dovre Consulting and Services, Safran Systems,
muut toiminnot sekä lopetetut toiminnot muodostavat erilliset
raportoitavat liiketoimintasegmentit. Muut toiminnot koostuvat lähinnä
Prohan konsernihallinnosta. Katsauskauden 1.1.- 30.6.2007 luvut
vertailutietoineen esitetään uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaisesti.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Prohan liikevaihto koostuu pääosin öljy- ja kaasusektorin
projektinjohtamisen liiketoiminnasta. Dovre Consulting and Services -
liiketoimintaryhmän osuus oli 92 % (93 %) ja Safran Systems -
liiketoimintaryhmän osuus oli 8 % (7 %) konsernin jatkuvien toimintojen
katsauskauden liikevaihdosta.

Dovre Consulting and Services-liiketoimintaryhmä

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmään kuuluvat norjalaiset
yhtiöt Dovre International AS ja Dovre Fabcon AS sekä niiden
kansainväliset tytäryhtiöt. Liiketoimintaryhmä tarjoaa
projektinhallinnan ja toimitusketjun hallinnan palveluja ja
konsultointia kansainvälisesti.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla suurin osa Dovre Consulting and
Services –liiketoimintaryhmän liiketoiminnasta tuli öljy- ja
kaasusektorilta, mutta liiketoimintaryhmän yritykset tarjoavat palveluja
laajalti myös muille toimialoille ja sektoreille. Öljy- ja
kaasusektorilla kysyntä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut edelleen
voimakasta.

Dovre Consulting and Services –liiketoimintaryhmä on jatkanut vakaata
kehitystään ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Dovren kahden suurimman
asiakkaan, Statoilin ja Norsk Hydron, suunniteltu sulautuminen on
edennyt suunnitellusti eikä sillä ole ollut toistaiseksi vaikutusta
Dovre Consulting and Services –liiketoimintaryhmän toimintaan.
Voimassaolevia puitesopimuksia Norsk Hydron kanssa on jatkettu. Myös
kahta muuta puitesopimusta toisen merkittävän öljy-yhtiön kanssa on
jatkettu vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Öljy- ja kaasusektorin
ulkopuolella Dovre on mukana useissa Norjan valtionvarain ministeriön
projekteissa sekä julkisen sektorin ja energia-alan projekteissa. Muuten
suurin osa uusista projektitoimeksiannoista kuuluu voimassaolevien
puitesopimusten piiriin.

Kanadan liiketoiminnat ovat kehittyneet suunnitellusti. Tarpeellinen
projektitoiminnan maantieteellisen painopisteen siirtäminen Kanadan
koillisosista käsittämään myös Albertan öljyhiekkaprojekteja on edennyt
suunnitellusti.

USA:ssa öljy- ja kaasuteollisuuden projektitoiminta on jatkunut. Dovren
USA:n liiketoiminta koostuu enimmäkseen työstä suurille kansainvälisille
öljy-yhtiöille, kuten ExxonMobilelle, Chevronille ja ConocoPhillipsille.
Dovre on mukana useissa näiden yhtiöiden kansainvälisissä projekteissa
mm. Sahalinin projektissa, Länsi-Afrikassa ja Kiinassa Bohainmerellä.
Lisäksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla Aasia ja Singapore ovat olleet
Dovren erityisen huomion kohteena.

Safran Systems-liiketoimintaryhmä

Safran Systems -liiketoimintaa harjoittaa konsernin emoyhtiö, Datamar Oy
sekä norjalainen Safran Software Solutions AS.

Safran Software Solutions AS kehittää ja myy projektihallinnan
ohjelmistoja erityisesti öljy- ja kaasuteollisuuden ja
laivanrakennusteollisuuden tarpeisiin.

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä Safran perusti uuden osakkuusyhtiön,
Safran North American, jonka keskeisiä kohdemarkkinoita ovat
Yhdysvaltain liittovaltio, ilmailu- ja puolustusteollisuus sekä öljy- ja
kaasuteollisuus.

Konsernin emoyhtiö ja Datamar Oy kehittävät ja myyvät SafranOne
–tuoteperheen tuotteita, iSMS-älytekstiviestiteknologiaan perustuvia
konsernin mobiiliratkaisuja sekä turvallisuuteen ja pelastustoimeen
suunnattuja RescuePlanner-sovelluksia.


LIIKEVAIHTO

Tammi-kesäkuu 2007:

Konsernin liikevaihto pieneni 35 % vuoden 2006 yritysmyynnistä johtuen
ja oli 22,9 milj. euroa (35,0 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2006). Dovre
Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvu
kuitenkin osittain kompensoi konsernin liikevaihdon vähennystä.

Prohan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 22,9 milj.
euroa (17,8 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2006). Dovre Consulting and
Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 21,0 milj.
euroa (16,6 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2006). Safran Systems -
liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 51 % ja oli 2,0 milj. euroa (1,3
milj. euroa tammi-kesäkuussa 2006).

Huhti-kesäkuu 2007:

Konsernin liikevaihto pieneni 37 % vuoden 2006 yritysmyynnistä johtuen
ja oli 11,8 milj. euroa (18,7 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006).

Prohan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 11,8 milj.
euroa (10,3 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006). Dovre Consulting and
Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 10,9 milj.
euroa (9,7 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006). Safran Systems -
liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 58 % ja oli 1,0 milj. euroa (0,6
milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006).

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakautuminen
tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta):, katso pdf-liitePalvelutuotot olivat tammi-kesäkuussa 22,2 milj. euroa (17,4 milj. euroa
tammi-kesäkuussa 2006) eli 97 % (98 %) liikevaihdosta. Lisenssituotot
olivat tammi-kesäkuussa 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli 3 % (2 %)
liikevaihdosta.

Palvelutuotot olivat huhti-kesäkuussa 11,6 milj. euroa (10,2 milj. euroa
huhti-kesäkuussa 2006) eli 98 % (98 %) liikevaihdosta. Lisenssituotot
olivat huhti-kesäkuussa 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa) eli 2 % (2 %)
liikevaihdosta.

Konsernin liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:, katso pdf-liite


Konsernin liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti:, katso pdf-liite


KANNATTAVUUS


Liiketulos - tammi – kesäkuu 2007:

Proha-konsernin ja konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,3
milj. euroa. Vertailukauden 1.1. – 30.6.2006 konsernin liiketulos 11,1
milj. euroa muodostui jatkuvien toimintojen liiketuloksesta -0,8 milj.
euroa ja lopetettujen toimintojen liiketuloksesta 12,0 milj. euroa.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 1,0
(0,9) milj. euroa. Safran Systems -liiketoimintaryhmän liiketulos oli
-0,7 (-0,3) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,6 (-1,5)
milj. euroa.


Liiketulos – huhti-kesäkuu 2007:

Proha-konsernin ja konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,4
milj. euroa. Vertailukauden 1.4. – 30.6.2006 konsernin liiketulos 12,7
milj. euroa muodostui jatkuvien toimintojen liiketuloksesta -0,9 milj.
euroa ja lopetettujen toimintojen liiketuloksesta 13,6 milj. euroa.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,4
(0,4) milj. euroa. Safran Systems -liiketoimintaryhmän liiketulos oli -
0,4 (-0,3) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,4 (-1,0)
milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos muodostui pääasiassa
konsernihallinnon kuluista.

Liiketuloksen jakauma segmenteittäin:, katso pdf-liite

Katsauskauden tulos:

Konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,4 (11,6) milj. euroa
ja verojen jälkeen -0,6 (10,9) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tulos
ennen veroja oli -0,4 (-1,0) milj. euroa ja verojen jälkeen -0,6 (-1,2)
milj. euroa.

Tulos per osake:

Konsernin tulos osaketta kohden oli –0,009 (0,177). Konsernin jatkuvien
toimintojen tulos osaketta kohti oli –0,009 (-0,020).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -1,3 % (133,8 %).
Konsernin jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -1,3
% (-7,7 %).


RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 33,0 (31,6)
milj. euroa.

Konsernin ja konsernin jatkuvien toimintojen likvidien varojen määrä oli
10,9 (2,7) milj. euroa katsauskauden päättyessä.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,0 (-0,6) milj. euroa.
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 0,8 milj. euroa vähensi
liiketoiminnan rahavirtaa.

Investointien rahavirta oli katsauskaudella -0,3 (-5,7) milj. euroa.
Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,3 (2,1) milj. euroa.
Bruttoinvestointeihin sisältyy aktivoituja tuotekehitysmenoja 0,2 (0,0)
milj. euroa.

Taseen liikearvo oli yhteensä 4,9 (4,9) milj. euroa katsauskauden
päättyessä. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti,
vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:
n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumista ei ole todettu.

Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 0,3 (1,7) milj. euroa. Uusia
lainoja nostettiin 0,9 (2,1) milj. euroa. Lainoja maksettiin takaisin
0,6 (0,4) milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 46,1 % (49,2 %). Nettovelat suhteessa omaan
pääomaan (gearing) oli -28,6 % (27,4 %). Korollista vierasta pääomaa oli
katsauskauden päättyessä 6,6 (7,0) milj. euroa ja sen osuus oman ja
vieraan pääoman yhteissummasta oli 20,0 % (22,0 %). Korollisesta
vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 1,7 (5,8) milj. euroa ja
lyhytaikaista 4,9 (1,2) milj. euroa. Maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,6
(2,4).


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin jatkuvien toimintojen tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat
0,8 (0,2) milj. euroa eli 4 % (3 %) jatkuvien toimintojen
liikevaihdosta. Vertailukauden 1.1. – 30.6.2006 konsernin
tuotekehitysmenot 3,4 milj. euroa muodostuivat jatkuvien toimintojen
tuotekehitysmenoista 0,4 milj. ja lopetettujen toimintojen
tuotekehitysmenoista 3,0 milj. euroa. Katsauskaudella aktivoitiin
tuotekehitysmenoja 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Katsauskaudella aikana SafranOne –teknisestä alustasta valmistui uusi
versio. SafranOne toimii kehitettävien erillisten Safran-
portaaliratkaisujen taustalla.

Kansainvälinen projektihallintayhdistysten keskusjärjestö IPMA
(International Project Management Association) valitsi toukokuussa
Prohan kehittämän SafranOne-ratkaisun jäsenviestinnän välineeksi ja
Internet-sivustonsa alustaksi. Myös IPMA:n intranet- ja extranet-
toiminnot kuten esimerkiksi dokumenttien jakelu ja yhteinen kalenteri
hoidetaan SafranOne-ratkaisulla.

Proha esitteli kesäkuussa uuden projektinhallinnan portaaliratkaisunsa
projektiyhdistysten keskusjärjestön IPMA:n vuoden päätapahtumassa
Krakovassa.

Myös Prohan aiemmin kehittämistä tuotteiden, Safran Projectin ja Safran
for Microsoft Projectin kehitys jatkui suunnitellusti.

Prohan kehittämän pelastustoimen resurssien suunnittelun ja hallinnan
tuotteen RescuePlannerin käyttöönottoprojekti Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksella jatkuu suunnitellusti. Prohan mobiiliratkaisun
käyttöä laajennetaan Helsingin Pelastuslaitoksella myös eri
viranomaisten väliseen nopeaan viestintään.


HENKILÖSTÖ

Konsernin ja jatkuvien toimintojen henkilöstökulut olivat 21,1 milj.
euroa tammi-kesäkuussa ja 11,0 milj. euroa huhti-kesäkuussa. Jatkuvien
toimintojen henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 92 % (93 %) ja
huhti-kesäkuussa 93 % (95 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta.
Vertailukauden 1.1.-30.6.2006 konsernin henkilöstökulut 28,7 milj. euroa
muodostuvat jatkuvien toimintojen henkilöstökuluista 16,5 ja
lopetettujen toimintojen henkilöstökuluista 12,2 milj. euroa.

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin):, katso pdf-liite


Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 323
(312) henkilöä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 322
(549).

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 päätti seuraavista
asioista:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2006 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden
toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos siirretään edellisten
tilikausien voitto/tappio –tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Yhtiökokous päätti muuttaa Proha Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärän
neljään. Toimitusjohtaja Pekka Pere ja Pekka Mäkelä jättäytyivät pois
hallituksesta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin alankomaalainen
Gjalt de Vries. Vanhoista hallituksen jäsenistä jatkavat Olof Ödman,
Birger Flaa ja Ernst Jilderda.

Yhtiökokous päätti, että nykyisen käytännön mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa sekä
sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole
työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä
määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa
yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta,
maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa per
jäsen. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan
kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 01.09.2006 voimaan tulleen
uuden osakeyhtiölain johdosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti
seuraavasti:
- Poistettiin vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää
koskeva 4 §.
- Poistettiin 5 §:stä täsmäytyspäivää koskevat määräykset.
- Muutettiin 8 §:n yhtiön edustamista koskevat määräykset uuden lain
terminologian mukaisesti.
- Muutettiin 11 §:n sisältämä varsinaisen yhtiökokouksen asialista
vastaamaan uutta lakia.
- Muutettiin 13 §:n yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu on
toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää. Lisäksi muutetaan kutsutapaa siten, että
valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistun ilmoituksen
sijasta kutsu voidaan toimittaa kirjallisesti. Aiemmin vaihtoehtoisena
kutsutapana on ollut kirjattu kirje.

Lisäksi laajennettiin yhtiön toimiala (3 §) sisältämään liikkeenjohdon
ja insinööritoiminnan konsultoinnin. Uusi yhtiöjärjestys on esitetty
kokonaisuudessaan pörssitiedotteen 28.3.2007 liitteenä.

3. Optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan
kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Yhtiökokous päätti täydentää Prohan optio-ohjelmien 2005 ja 2006 ehtoja
siten, että niistä annettujen optio-oikeuksien perusteella
yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava
merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

4. Hallitukselle ja avainhenkilöstölle myönnettävät optio-oikeudet

Yhtiökokous hyväksyi muuttamattomana hallituksen ehdotuksen antaa
enintään 2.110.000 optio-oikeutta, jotka tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja konserniyhtiöiden
avainhenkilöstölle.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi heti ja päättyy 17.4.2008. Optio-
oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi ehdotettiin
yhtiön osakkeen painotettua keskihintaa 30 päivän ajalta ennen
yhtiökokousta, ajalla 19.03. - 17.4.2007, eli 0,37 euroa. Optioiden
käyttöaika osakemerkintään alkaa porrastetusti vuosien 2008 ja 2010
välillä ja päättyy 31.5.2011. Mikäli osakemerkintöihin käytetään
pelkästään uusia osakkeita, vuoden 2007 optio-ohjelman perusteella
merkittävät osakkeet edustavat enintään 3,33 prosenttia Prohan
kokonaisosakemäärästä merkinnän jälkeen. Optio-ohjelman ehdot on
esitetty kokonaisuudessaan pörssitiedotteen 28.3.2007 liitteenä.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.243.734
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan
lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee
sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja
vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokoushetkellä.

Valtuutus on käytettävissä yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiönlain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi
poikkeusta: 1)Prohan hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä ja 2)
Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös
hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön.
Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.proha.fi.


OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo
on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.
Proha Oyj:n osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä.

Prohan osakepääoma 1.1.2007 oli 15.916.854,20 euroa ja osakkeiden määrä
61.218.670 kpl. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskauden
aikana.

Vuosien 2002 ja 2003 optio-ohjelmat lakkasivat 1.4.2007. Vuoden 2002
ohjelmalla merkittiin yhteensä 500 osaketta. Vuoden 2003 ohjelmalla ei
merkitty yhtään osaketta.

Prohan varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita ja vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokoushetkellä. Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi muuttamattomana hallituksen ehdotuksen antaa
enintään 2.110.000 optio-oikeutta, jotka tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja konserniyhtiöiden
avainhenkilöstölle.

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 28.6.2007 varsinaisen
yhtiökokouksen 18.4.2007 päättämän, Proha-konsernin
kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkintöjä. Optioannissa on
merkitty yhteensä 1.707.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka
oikeuttavat yhteensä 1.707.000 osakkeen merkitsemiseen.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi 18.4.2007 ja päättyy 17.4.2008.
Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,37
euroa eli yhtiön osakkeen painotettu keskihinta 30 päivän ajalta ennen
yhtiökokousta, ajalla 19.03. - 17.4.2007. Optioiden käyttöaika
osakemerkintään alkaa porrastetusti vuosien 2008 ja 2010 välillä ja
päättyy 31.5.2011. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessaan
pörssitiedotteen 28.3.2007 liitteenä.


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Proha Oyj:llä oli 30.6.2007 yhteensä 3.541 rekisteröityä
osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 30.6.2007 kaupankäynnin alin
kurssi oli 0,35 euroa ja ylin kurssi oli 0,45 euroa. Osakkeen
päätöskurssi 29.6.2007 oli 0,39 euroa. Yhtiön markkina-arvo
katsauskauden päättyessä oli noin 23,9 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto
katsauskaudella OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä oli noin 9,0 milj.
euroa. Prohan osakkeella on Remium AB:n antama LP-markkinatakaus.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän menestykseen
vaikuttavat öljy- ja kaasusektorin kysyntä sekä öljy- ja kaasusektorin
investointitaso. Öljy- ja kaasuteollisuuden alalla toimivien yritysten
haasteena on myös resurssien riittävyys ja henkilökunnan lisääntynyt
vaihtuvuus.

Safran Systems –liiketoimintaryhmän toimintaan vaikuttavat yleinen
kilpailutilanne ja kilpailijoiden kehittämät teknologiset ratkaisut.
Safranin liiketoiminnan kannattava kasvu edellyttää onnistumista
kansainvälisen jakelu- ja partneriverkoston rakentamisessa.

Prohan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyy myös
mahdollisia yritysostoja tai osakkuuksia alalla toimivissa yrityksissä.
Yritysjärjestelyihin liittyy aina riskejä. Niitä hallitaan mm. pitämällä
yritysjärjestelyt kohtuullisen kokoisina.


VUODEN 2007 NÄKYMÄT

Strategiansa mukaisesti Proha hakee kansainvälistä kasvua ja
kannattavuutta keskittymällä projektijohtamisen palveluihin ja
ohjelmistoihin sekä korostamalla konsernin liiketoimintojen välisiä
synergioita.

Vaikka Prohan liiketoiminnan painopiste tulee edelleen olemaan
vaativissa öljy- ja kaasualan asiakasyrityksissä ja hankkeissa, yhtiö
laajentaa toimintaansa myös muilla toimialoilla.

Tulevaan kehitykseen vaikuttaa erityisesti öljy- ja kaasusektorin
markkinatilanne. Energian korkean hinnan ja hyvän kysyntätilanteen
ennakoidaan jatkuvan. Ne säilyttävät alalla kansainvälisesti
toteutettavien investointien määrän suurena. Prohan nykyisen
ohjelmistoliiketoiminnan kehitykseen vaikuttavat tietotekniikka-alan
yleinen markkinakehitys sekä uuden kumppanistrategian myötä Microsoftin
uusien tuotteiden eteneminen markkinoilla.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän yleiset
kehitysnäkymät ovat hyvät. Konsultointi- ja palveluliiketoiminnan
ennakoidaan edelleen kehittyvän suotuisasti. Haasteena on kokeneiden
konsulttien onnistunut rekrytointi.

Safran Systems -liiketoimintaryhmässä ohjelmistotuotteiden kehitys sekä
kansainvälisen jakelu- ja kumppaniverkoston rakentaminen ja
vahvistaminen ovat vuoden 2007 painopistealueita. Verkoston
vahvistamiseksi yhtiön Growth Ventures -toiminto pyrkii toteuttamaan
alhaisella riskitasolla strategisia yritysjärjestelyitä joilla luodaan
perusta tulevaisuuden nopealle kasvulle eri puolilla maailmaa.

Konsernin vuoden 2007 vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan kasvavan
edellisvuodesta. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän
kannattavuuden odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Safran
Systems -liiketoimintaryhmän tekemien investointien johdosta
liiketoimintaryhmän liiketulos jää tappiolliseksi. Konsernihallinnon
kulujen arvioidaan vähenevän jonkin verran edellisestä vuodesta. Proha-
konsernin liiketuloksen ennakoidaan koko vuoden 2007 osalta jäävän
tappiolliseksi.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden
edustajille ja analyytikoille 9.8.2007 klo 12.00 World Trade Centerissä,
Kabinetti 1:ssä, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Lisätiedot:
PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetKONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE, katso pdf-liite


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-6/2007, katso pdf-liite


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-6/2006, katso pdf-liite


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, katso pdf-liite


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, katso pdf-liite


TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, katso pdf-liite


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, katso pdf-liite


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 29.6.2007, katso pdf-liite


Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit