Prohan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2000

PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2000 - Liikevaihto 36,15 Meur (215,1 Mmk), kasvua edelliseen tilikauteen (10 kk) verrattuna 597%. - Liikevoitto 2,54 Meur (15,1 Mmk), kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna 331%. - Voitto ennen satunnaiseriä 2,14 Meur (12,8 Mmk), kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna 402%. - Proforma-liikevaihto 82,2 Meur ja proforma-liikevoitto 6,6 Meur - Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 634, kasvua 806%. - Projektijohtamisen liiketoiminta-alueella Proha nousi kansainvälisin yritysostoin johtavaksi ohjelmistoyritykseksi maailmassa. - Prohan talousjohtamisen liiketoiminta-alueesta kehitettiin Suomen johtava, uutta teknologiaa hyödyntävä taloushallinnon palvelukokonaisuus. - Yhtiö solmi useita strategisia yhteistyösopimuksia tuote- ja palveluvalikoimansa täydentämiseksi. - USAn ja Japanin markkinoiden epävarmuuden vuoksi orgaanisen kasvun tavoitetta vuodelle 2001 lasketaan 20%:n tasolle. Kannattavuustavoite (EBITDA) vuodelle 2001 säilytetään 10%:n tasolla. Prohan toimitusjohtaja Pekka Peren mukaan tavoitteeksi asetetusta 10%:n liikevoitosta jäätiin kolme prosenttiyksikköä. Kannattavuuden lievän heikkenemisen syynä oli USA:n talouskehityksen heikkeneminen vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä, Japanin talouden odotettua hitaampi kehitys sekä yrityskauppojen toteuttamisen ja ostettujen yritysten haltuunoton aiheuttamat poikkeukselliset rasitteet. Ostettujen yritysten haltuunotto on kuitenkin sujunut pääosin suunnitellusti. Proha on asettanut tavoitteeksi vuodelle 2001 yli 20%:n orgaanisen kasvun ja yli 10%:n liikevoiton saavuttamisen. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö tulee jatkamaan aktiivista toimintaansa markkinoiden rakennemuutoksen edistäjänä tekemällä yrityskauppoja, joilla vahvistetaan yhtiön asemaa sen valitsemilla markkinoilla. Tilinpäätökseen sisältyy poikkeuksellisen suurista yrityskaupoista johtuvia eriä, joihin liittyy kirjauskäytäntöjen muutoksia. Artemis-yrityskaupoista aiheutuvat laskennalliset goodwill-erät, yhteensä noin 16,1 Meur, on kirjattu alas yhdellä kertaa satunnaisena kuluna. Omien osakkeiden myynteihin liittyviä voittoja ei ole kirjattu tuloslaskelmaan. Proha-konsernin proforma-liikevaihto 1.1.-31.12.2000, mukaanlukien kaikki vuonna 2000 ostetut yritykset sekä uudet tytäryhtiöt Singaporessa ja Etelä-Koreassa, oli 82,2 Meur. Proforma-liikevoitto oli 6,6 Meur. Proha-konsernin proforma-liikevaihdosta USA:n osuus oli 29%, Suomen 21% ja muun maailman 50%. Ohjelmistotuotteiden osuus konsernin proforma-liikevaihdosta oli 34%, ylläpidon 21% ja palveluiden 45%. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Proha-konsernin liikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2000 oli 36,15 miljoonaa euroa, kun se vuonna 1999 10 kk:n tilikaudella oli 5,19 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 597 %. Tunnuslukuja tarkastellaan alla ilman konserniaktiivasta satunnaisiin eriin kirjattua kulua. Liikevoitto kasvoi 2,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan kauden 0,6 miljoonasta eurosta. Liikevoiton absoluuttinen kasvu oli 330 %. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,1 miljoonaa euroa (5,9 % liikevaihdosta), edellisenä vuonna 0,4 miljoonaa euroa. Tulos/osake oli 0,05 euroa, kun se vuoden 1999 koko 10 kuukauden tilikaudella oli 0,02 euroa (osakemäärät on splittauksen johdosta muutettu vertailukelpoisiksi). Henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi. Vuoden lopussa Proha- konsernissa työskenteli 634 henkilöä (70). Keskimäärin henkilöstöä oli 249 (61). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema on tyydyttävä. Taseen loppusumma oli vuoden lopussa 39,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 8,7 miljoonaa euroa. Likvidien varojen määrä oli 6,1 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 5,5 miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius, quick ratio, heikkeni 3,87:stä 1,11:een. Merkittävin investointi oli Artemis Acquisition Corporationin (AAC) hankinta osakevaihdolla. Kaupan ehtojen mukaisesti myyjät antoivat sitoumuksen oman pääoman määrästä ja tuloskehityksestä. Tätä tilinpäätöstiedotetta laadittaessa on AAC:n tilintarkastus vielä kesken, mistä johtuen lopullisessa tilinpäätöksessä saattaa liikearvon määrä täsmentyä. Muita merkittäviä investointeja olivat, kasvustrategian mukaiset, pääosin osakevaihdoin toteutetut yritysostot sekä kesäkuussa 2000 avattua sovellusvuokrauspalvelua varten perustettu palvelukeskus. Korollisen vieraan pääoman osuus kokonaispääomasta oli 21 %. TUOTEKEHITYS Prohan tuotekehitys organisoitiin osittain osaksi Artemiksen kansainvälistä tuotekehitysorganisaatiota. Globaalien tuotteiden kehityksessä työskentelee 52 henkilöä. Organisaatio toi markkinoille 20 tuoteuutuutta vuonna 2000. Globaalien tuotteiden lisäksi kehitetään alueellisia ja paikallisia tuotteita mm. Japanissa, Ranskassa ja Suomessa. Virtuaalisen yrityshallinnon palvelun ProCountor.Comin tuotekehitystä jatkettiin ja järjestelmä otettiin pilottikäyttöön marraskuussa. Varsinainen käyttö alkaa keväällä 2001. YRITYSOSTOT JA MUUTOKSET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ Projektijohtamisen liiketoiminta-alueella vuonna 1999 sovitut CM- Systems Oy:n ja Planman Oy:n koko osakekantojen ostot saatettiin päätökseen tilikauden alussa. Proha osti 60 prosentin osuuden Safran Software Solutions AS:sta, joka on Norjan johtava projektijohtamisen ohjelmistokehittäjä. Prohalla on lisäksi optio ostaa loput osakekannasta. Kauppa saatettiin päätökseen 1.4.2000. Proha hankki osakevaihdolla omistukseensa 100 prosenttia Artemis Management Systems Inc:n emoyhtiön Artemis Acquisition Corporationin osakekannasta. Kauppa toteutettiin osakevaihtona, jossa myyjät saivat 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kauppahintaa vastaavan määrän Prohan osakkeita. Kauppa vietiin päätökseen 24.8.2000. Artemiksen osto toi Prohalle merkittäviä synergiaetuja mm. tuotekehityksessä, kansainvälisessä jakelussa, muiden liiketoiminta-alueiden kansainvälistämisessä sekä globaalisti toimivien asiakkaiden palvelussa. Prohan ja Artemiksen toimintojen yhdistäminen on sujunut pääosin suunnitellusti. Viimeisellä vuosineljänneksellä Proha nousi Euroopan johtavaksi projektijohtamisen tietotekniikan toimittajaksi ostettuaan Saksan, Ranskan ja Italian Artemis International -yritykset. Kaupat saatettiin päätökseen 1.12.2000. Proha sopi singaporelaisen ja eteläkorealaisen projektijohtamisen tietotekniikan toimittajan ja liikkeenjohdon konsultointikonsernin PMsoft Asia Pte Ltd:n ja sen tytäryhtiön PMsoft Korea Ltd:n ostoista. Prohan tytäryhtiö Artemis omisti PMsoft Asiasta jo ennestään 49%. Kauppojen myötä Prohasta tuli johtava high-end projektihallinnan ohjelmistotoimittaja Singaporessa, Hong Kongissa ja Etelä-Koreassa. Kaupat saatettiin päätökseen vuoden 2001 tammikuussa eivätkä niiden tulostiedot sisälly Prohan vuoden 2000 tilinpäätökseen. Talousjohtamisen liiketoiminta-alueella Proha osti taloushallinnon palveluja tarjoavat Accountor Oy Ab Ltd:n ja Profitmaster Oy:n (entinen Tuloshallinto Oy). Lisäksi Proha hankki vähemmistöosuudet Tietokate Ta-Tilit Oy:stä ja Tilitoimisto A. Karppinen Oy:stä. Molemmat ovat auktorisoituja ja ISO 9002 -sertifioituja tilitoimistoja, jotka tarjoavat taloushallinnon palveluja pk- yrityksille. Prohalla on lisäksi optio ostaa loput yhtiöiden osakekannasta. Internet-teknologian liiketoiminta-alueella Proha osti tietotekniikan koulutus- ja konsultointiyrityksen Ari Hovi Oy:n ja sen tytäryhtiön Vidac Oy:n, joka suunnittelee ja toteuttaa datawarehouse-järjestelmiä. Lisäksi Proha osti Brossco Systems Oy:n, jonka kehittämää Voyant-tuoteperhettä käytetään projektien ja talouden hallintaan. Datamar Oy:n koko osakekanta hankittiin Prohan omistukseen. Proha yhtiöitti Brossco Systems Oy:n lokalisointiliiketoiminnan ja myi siitä 51% italialaiselle Opera Multimedia S.p.A:lle. YHTEISTYÖSOPIMUKSET Proha laajensi toimintaansa Professional Service Automation (PSA)- markkinoille Ranskassa ja Saksassa, kun Artemis Management Systemsin paikalliset osakkuusyhtiöt (nykyiset Prohan tytäryhtiöt) ja kanadalainen Changepoint Corporation perustivat yhteisyrityksen Ranskaan ja Saksaan. Yhdysvaltalaisen Primavera Systems Inc.:n jälleenmyyntisopimus Prohan tytäryhtiön CM-Systems Oy:n kanssa päättyi 7.10.2000 ja israelilaisen Mercury Interactiven sopimus Prohan kanssa päättyi 31.12.2000. Ruotsalaisen ECInetin kanssa Proha sopi dokumenttien hallintapalvelun tarjoamisesta osana Prohan ASP-palvelutoimintaa (Application Service Provider). ECInet tulee myös tarjoamaan Prohan tuotteita osana omaa palvelutarjontaansa. Proha ja Single Source Oy sopivat Kronodoc-teknologian maailmanlaajuisesta myynnistä ja kyseiseen teknologiaan pohjautuvien Artemis-tuotteiden kehittämisestä. Kronodoc- ohjelmistot on suunnattu projektikommunikaation ja dokumenttien hallintaan. Proha ja QPR Software Oyj solmivat sopimuksen QPR-teknologiaan pohjautuvien Artemis-tuotteiden kehittämisestä ja globaalista jakelusta. Talousjohtamisen liiketoiminta-alueella Proha solmi ruotsalaisen Jeeves Information Systems Ab:n kanssa sopimuksen Jeeves Enterprise-järjestelmän sovellusvuokrauspalvelusta ja jälleenmyynnistä. Proha sopi OpusCapita Oyj:n tuotteiden tarjoamisesta maailmanlaajuisesti osana Prohan ASP- ja Internet Accounting Partners -palveluja (IAP). Opus Capita Oy on vaativien rahaliikenteen ja rahoitushallinnon ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Proha sopi ColumbusEiS Finland Oy:n kehittämän ColumbusEiS- järjestelmän tarjoamisesta maailmanlaajuisesti osana Prohan ASP- ja IAP-palveluja. ColumbusEis on kassavirtapohjaiseen tulevaisuuskirjanpitoon perustuva johtamistietojärjestelmä. Posten Sverige AB:n kanssa Proha sopi sähköisen laskujenkäsittelyjärjestelmän BREVe:n tarjoamisesta yksinoikeudella Suomessa. Proha solmi myös aiesopimuksen palvelun tarjoamisesta Suomen ulkopuolella. BREVe-palvelu mahdollistaa ostolaskujen paperittomuuden kaiken kokoisille yrityksille ilman omia erillisinvestointeja. VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN MUUT TAPAHTUMAT Marraskuussa 2000 Proha Oyj ja Eficor Oyj tekivät siemenvaiheen sijoituksen tietotekniikka-alan kasvuyritykseen, Widene Oy:hyn. Widene on maailmanlaajuisia markkinoita tavoitteleva, ulkoistettuihin tietotekniikan kehittämispalveluihin ja ratkaisuihin erikoistunut start-up-yritys, joka käyttää alihankinnassaan resursseja Venäjältä ja Lähi-idästä. Joulukuussa 2000 Prohan osakemäärää muutettiin jakamalla jokainen Prohan osake viideksi osakkeeksi (split). Tämän seurauksena kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo aleni 1,30 eurosta 0,26 euroon. Proha käynnisti kesäkuussa 2000 uuden sovellusvuokrauspalvelun (ASP) tukemaan yhtiön kaikkia liiketoiminta-alueita. Yhtiön omien sovellusten lisäksi asiakkaiden käyttöön tarjotaan yhteistyökumppaneiden sovelluksia. ASP-palvelutoiminnalla on tärkeä merkitys erityisesti yhtiön laajentaessa toimintaansa talousjohtamisen liiketoiminta-alueella. Savonlinnassa aloitti toimintansa tietojärjestelmien testauspalveluyksikkö, joka keskittyy sähköisen kaupankäynnin ja mobile communications -järjestelmien testaukseen sekä niiden automaattiseen suorituskyvyn seurantaan. Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00100/bit0001.doc Koko tilinpäätöstiedote http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00100/bit0002.pdf Koko tilinpäätöstiedote

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.