TILINTARKASTAJAN VAIHDOS ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATIONISSA

TILINTARKASTAJAN VAIHDOS ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATIONISSA Proha Oyj:n 80-prosenttisesti omistama alakonserni Artemis International Solutions Corporation (AISC) vaihtaa tilintarkastus- yhteisöä. AISC:n uusi tilintarkastaja Squar Milner Reehl & Williamson LLP suorittaa tilintarkastuksen AISC:n 31.12.2002 päätty- neeltä tilikaudelta. Aiemmin tilintarkastuksesta on vastannut KPMG LLP. AISC:n Securities Exchange Commissionille tekemän ilmoituksen mukaan AISC:n ja KPMG:n välillä ei ole laskentaperiaatteita, tilinpäätök- sessä julkistettavia tietoja tai tilintarkastuksen suorittamistapaa koskevia erimielisyyksiä liittyen 31.12.2001 päättyneeseen tilikau- teen tai sen jälkeiseen ajanjaksoon tilintarkastusyhteisön vaihtoon asti. Proha Oyj:n tilintarkastuksesta vastaa edelleen KPMG Wideri Oy Ab päävastuunalaisena tilintarkastajanaan KHT Reino Tikkanen. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja Proha Oyj Pekka Pere, Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00510/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.