YHDEKSÄN MILJOONAA DOLLARIA UUTTA OMAA PÄÄOMAA PROHAN ARTEMIKSEEN

Proha Oyj Pörssitiedote 15.6.2004 klo 16.20 YHDEKSÄN MILJOONAA DOLLARIA UUTTA OMAA PÄÄOMAA PROHAN ARTEMIKSEEN Proha-konsernin rahoitusasema vahvistuu, kun sen tytäryhtiö Artemis International Solutions Corporation (Artemis) hankkii uutta oman- pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä yhdeksän miljoonaa Yhdysval- tain dollaria. Järjestelystä saatavalla rahoituksella lisätään Artemiksen käyttöpääomaa ja maksetaan takaisin Artemiksen vieraan pääoman ehtoisia velkoja. Järjestely vahvistaa Artemiksen ja Proha-konsernin tasetta. "Muuttuneilla arvopaperimarkkinoilla tämä Proha-konsernin omaa pääomaa merkittävästi vahvistava rahoitusjärjestely päätettiin toteuttaa Yhdysvalloissa suorana sijoituksena Prohan tytäryhtiöön Artemikseen. Rahoitus nopeuttaa Artemiksen kehitystä ja hyödyttää siten asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme", toteaa Proha Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Pere. "Strategianamme on säilyttää johtava asemamme kasvavilla portfolio- ja projektijohtamisen ohjelmistojen markkinoilla. Tähän saimme nyt ohjelmistomarkkinat hyvin tuntevien ammatti- sijoittajien aktiivisen tuen", sanoo Artemiksen toimitusjohtaja Patrick Ternier. Artemis suuntaa yhdysvaltalaisen Emancipation Capital LLP:n johta- malle sijoittajaryhmälle suunnatussa osakeannissa uusia Artemiksen etuoikeutettuja osakkeita 4.090.909 kappaletta, 2,20 dollarin yksikköhintaan yhteensä 9 miljoonan dollarin arvosta. Lisäksi Artemis antaa sijoittajaryhmän merkittäväksi optioita, jotka oikeuttavat 409.090 tavalliseen osakkeeseen. Optio-oikeudet ovat voimassa 5 vuotta ja oikeuttavat osakkeiden merkintään 2,64 dollarin yksikköhintaan. Etuoikeutetut osakkeet eivät oikeuta osinkoon, mutta ovat velkojien etuoikeusjärjestyksessä etusijalla tavallisiin osakkeisiin nähden ja enemmistön etuoikeutetuista osakkeista omistavien suostumus vaaditaan muun muassa tiettyihin Artemiksen konsernirakenteeseen vaikuttaviin päätöksiin. Kukin etuoikeutettu osake on vaihdettavissa yhteen Artemiksen tavalliseen osakkeeseen. Sijoittajaryhmään kuuluvat Emancipation Capitalin lisäksi mm. Potomac Capital ja Trilogy Software Corporation, jonka perustaja ja toimitus- johtaja Joe Liemandt tulee Artemiksen hallituksen jäseneksi. Nyt liikkeeseenlaskettujen etuoikeutettujen osakkeiden osuus on järjestelyn jälkeen 29 % Artemiksen kaikista osakkeista. Annin jälkeen Prohan omistusosuus Artemiksesta on 57 % yhtiön kaikista osakkeista, etuoikeutetut osakkeet mukaan luettuna. Rahoitusjärjestelyn ehdot on esitetty lähemmin Artemiksen raportissa (Form 8-K), joka on nähtävillä SEC:n internet-sivuilla osoitteessa www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html nimellä Artemis International. Proha lyhyesti Proha-konserni on portfolio- ja projektijohtamisen ohjelmistoratkaisujen markkinajohtaja maailmassa sekä Suomen suurin ja kansainvälisin ohjelmistotuoteyritys. Konserniin kuuluvat Artemis- alakonserni, joka edustaa noin 70 % konsernin liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusektorille painottunut Norjan projektijohtamisen liiketoiminta, jonka liikevaihto-osuus on noin 30 %. Proha-konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 76,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 90% tulee Suomen ulkopuolelta. Vuonna 1984 toimintansa aloittaneen Prohan palveluksessa työskentelee noin 600 henkeä, joista noin 100 Suomessa. Proha Oyj Pekka Pere, Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000, pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/17/20040617BIT00410/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit