Lisäys Prohan Osavuosikatsaukseen 1.1. - 30.9.2002

Report this content

LISÄYS PROHAN OSAVUOSIKATSAUKSEEN 1.1. - 30.9.2002 Helsingin Pörssin muun julkisen kaupankäynnin ohjesäännön 1.9.2002 voimaan tulleet muutokset edellyttävät, tietyin edellytyksin, että listayhtiö antaa osavuosikatsauksessa perustellun kannanoton konsernin käytettävissä olevien varojen riittävyydestä. Tällainen kannanotto osavuosikatsauksesta puuttui. Konsernin likvidien varojen määrä oli 5,4 miljoonaa euroa 30.9.2002. Katsauskauden päättymisen jälkeen julkistetut yrityskaupat vahvistavat edelleen konsernin kassavaroja noin 4 miljoonalla eurolla. Prohan johdon arvio vuoden 2002 liiketoiminnan operatiivisesta tulok- sesta säilyy ennallaan. Koko vuoden tuloksen (EBITDA) odotetaan olevan positiivinen. Osavuosikatsauksessa yhtiö arvioi vuoden 2003 liikevaihdon orgaanisen kasvun olevan noin 10% ja toiminnan kannat- tavuuden 7%:n tasolla (EBITA). Tällä perusteella likvidien varojen ennakoidaan lisääntyvän vuoden 2003 kuluessa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00910/wkr0002.pdf