• news.cision.com/
  • PROHA/
  • Proha Myy Accountor Oy:n Ja Keskittyy Kansainväliseen Ohjelmistoliiketoimintaan

Proha Myy Accountor Oy:n Ja Keskittyy Kansainväliseen Ohjelmistoliiketoimintaan

Report this content

PROHA MYY ACCOUNTOR OY:N JA KESKITTYY KANSAINVÄLISEEN OHJELMISTO- LIIKETOIMINTAAN Proha Oyj on tehnyt sopimuksen talousjohtamisen liiketoimintaryh- määnsä kuuluvan Accountor Oy:n koko osakekannan myymisestä Pretax- konsernille, joka on Suomen suurin talous- ja palkkahallinnon ulkois- tuspalveluiden toimittaja. Kokonaan rahana suoritettava kauppahinta on noin 4 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta voi nousta Accountorin 28.2.2004 päättyvän tilikauden tuloksen perusteella. Omistusoikeuden arvioidaan siirtyvän joulukuun 2002 alkuun mennessä. Accountor jatkaa Pretax-konsernissa itsenäisenä tytäryhtiönä. Kaupalla ei ole vaikutusta Accountorin henkilökunnan asemaan. Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen portfolio-, resurssi- ja projektijohtamisen ohjelmistoliiketoimintaan. Nyt sovittu kauppa parantaa Prohan mahdollisuuksia hyödyntää johtavaa asemaansa näillä markkinoilla. "Proha on maailmanlaajuisesti toimiva portfolio-, resurssi- ja projektijohtamisen ohjelmistotoimittaja ja markkina- johtaja alallaan. Nyt sovittu kauppa selkiinnyttää Prohan liike- toimintaa ja fokusta", toteaa Prohan toimitusjohtaja Pekka Pere. "Accountor on kasvanut parissa vuodessa merkittäväksi Internet- tekniikkaa hyödyntäväksi taloushallinnon palvelujen tarjoajaksi Suomessa. Yhdistämällä voimat alan markkinajohtajan kanssa halusimme varmistaa asiakkaillemme palvelun keskeytymättömän kehittymisen sekä Accountorille kasvun jatkumisen." Prohan vuoden 2002 tulosta kaupan arvioidaan parantavan noin 2 miljoonaa euroa. Accountorin kuluvan vuoden liikevaihtoarvio on 6 miljoonaa euroa. Accountorin palveluksessa on 104 henkilöä seitse- mällä paikkakunnalla Suomessa. Internet-pohjainen yrityshallinto- ratkaisu Procountor.com jatkaa Prohan tytäryhtiönä ja siirtyy osaksi Internet-teknologia -liiketoimintaa. Kaupan myötä Pretax on nyt talousjohtamisen palveluiden selvä markki- najohtaja Suomessa liikevaihdolla mitattuna. Pretax-konsernin palve- luksessa on kaupan jälkeen yhteensä noin 600 talous- ja palkkahallin- non sekä niiden tietotekniikan asiantuntijaa. Pretaxin liikevaihto toteutuvan yhdistymisen jälkeen on noin 30 miljoonaa euroa. Pretax on osakkaana norjalaisessa Kvestor A/S:ssä. "Accountorin uutta tekniikkaa hyödyntävät talousjohtamisen palvelut monipuolistavat Pretaxin palvelutarjontaa samalla kun saamme tuoretta teknologiaosaamista yritykseemme", sanoo Pretaxin toimitusjohtaja Asko Schrey. "Uskon, että vahva uusi Pretax on niin asiakkaiden, henkilökunnan kuin omistajienkin kannalta katsottuna erinomainen ratkaisu." Proha lyhyesti Proha on maailmanlaajuisesti johtava portfolio-, resurssi- ja projek- tijohtamisen ohjelmistotoimittaja. Proha-konserni tarjoaa johtamisen parhaita ratkaisuja organisaatioiden kaikille päätöksentekotasoille. Prohan tarjoamat ohjelmistoratkaisut auttavat asiakasyrityksiä toteut- tamaan strategiaansa, kohdentamaan resurssinsa tuottavasti ja ohjaa- maan operatiivista toimintaansa mahdollisimman kannattavasti Proha- konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli 82,8 miljoonaa euroa. Liike- vaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on kaupan jälkeen noin 500 henkilöä, näistä noin 380 ulkomailla. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00040/wkr0002.pdf