Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2001

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 17.12.2001 Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2001 päätti: - hyväksyä hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta - valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä - hyväksyä vuoden 2001 optio-ohjelman yhdysvaltalaisia työntekijöitä koskevat erityisehdot 1. Optio-oikeuksien antaminen Ylimääräinen yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen enintään 1.500.000 kappaletta optio-oikeuksia ja valtuutti hallituksen päättämään optio- oikeuksien jakamisesta. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osana Proha-konsernin kannustusjärjestelmää Proha Oyj:n ja eräiden Proha-konsernin tytäryhtiöiden henkilökuntaan kuuluville sekä hallituksen jäsenille, jonka lisäksi Proha Oyj:n hallitus voi antaa merkintäoikeuden konsernien osakkuusyhtiöiden työntekijöille. Optio-oikeuksien merkintä alkaa 2.1.2002 ja päättyy 18.1.2002. Proha Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen johdosta nousta enintään 1.500.000 osakkeella ja enintään 390.000 eurolla. Optioehdot on esitetty yhtiökokouskutsun liitteenä. 2. Valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta uusia osakkeita kirjanpidolliselta vasta- arvoltaan 0,26 euroa. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen nojalla korottaa enintään 2.600.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista, kuten siitä, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus näkee yhtiön kasvustrategian mukaiset yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt sellaisiksi taloudellisesti painaviksi syiksi, jotka oikeuttavat poikkeamaan osakkeenomistajien merkintä- etuoikeudesta. Valtuutus on voimassa 16.12.2002 saakka. 3. Vuoden 2001 optio-ohjelman yhdysvaltalaisia työntekijöitä koskevien erityisehtojen hyväksyminen Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ylimääräisen yhtiökokouksen 13.12.2000 antaman valtuutuksen nojalla 4.2.2001 liikkeelle laskemien optioiden yhdysvaltalaisia työntekijöitä koskevan alaohjelman erityisehdot. Erityisehdoissa määritellään optio-ohjelmaan lisäehtoja, jotka tiukentavat varsinaisen pääohjelman ehtoja yhdysvaltalaisten työntekijöiden osalta. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja Proha Oyj Pekka Pere, Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00900/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00900/bit0001.pdf