Digikyvykkyys kilpailuetuna terästeollisuudessa

Report this content

Maailma digitalisoituu vauhdilla. Tutkimusten mukaan asiakaslähtöisyys tulee korvaamaan perinteisen, tuotantolähtöisen ajattelutavan myös valmistavassa teollisuudessa. Suomessa tähän ajatukseen ollaan verkkaisesti heräämässä.

Maailmanmarkkinoiden asettamat teräksen materiaalihinnat pitävät hintavarianssin suppeana, jolloin tuloksellisuuteen voidaan päästä digikyvykkyydellä. Se tarkoittaa paitsi automatisaatiota ja sähköisten työkalujen hyödyntämistä prosessien tehostamiseksi, myös yrityksen digimarkkinointia, sen löydettävyyttä, näkyvyyttä sekä asiakkaan palvelukokemusta. Strategisella digikyvykkyydellä mahdollistuu palveluliiketoiminnan sekä uusien liiketoimintamallien kehittäminen, ja sitä kautta kilpailuedun saavuttaminen.

Terästen ja alumiinien toimittaja BE Group Oy on ainutlaatuisella tavalla hyödyntänyt digitaalista ajattelua toiminnassaan kautta linjan. Yritys on kasvustrategiansa mukaisesti virtaviivaistanut prosessejaan asiakaslähtöisellä otteella. Uuden ketterän palveluliiketoimintamallin tarkoituksena on säästää asiakkaan aikaa, tehostaa asiakkaan prosessia sekä vähentää materiaalihukkaa, jolloin säästyy myös asiakkaan euroja. Digikyvykyyteen panostaminen on mahdollistanut myös BE-Groupin Oy:n tuloksen huiman +285 % kasvun vuosien 2016-2017 välillä.

Vuoden 2016 jälkeen tehtyjen toimenpiteiden johdosta BE-Groupin tavoitettavuus on nyt alan huippuluokkaa. BE-Groupin asiakas voi tutustua tuotteisiin vaikka älypuhelimella, katsoa videoita tai laskea määrämitta -palvelun säästölaskurilla reaaliaikaisesti, paljonko tuotteen todellinen tarvittava määrä on. Älypuhelimella yritykseen soitettaessa puhelu yhdistyy suoraan asiakkaan oman alueen myyjälle, jolta asiakas saa henkilökohtaista palvelua sekä voi tilata haluamansa tuotteen jalostettuna ja toimitettuna sovittuun osoitteeseen.

Katso lisää digitalisaation graafeja liitteestä (pdf).

BE Group Oy on Suomessa toimiva terästehtaista riippumaton terästen ja alumiinien toimittaja. Yritys on palvellut valmistavan teollisuuden ja rakentamisen yrityksiä vuodesta 1868 lähtien. Laaja materiaalien ja tuotantopalveluiden tarjoama mahdollistaa asiakkaan keskittymisen heidän omaan ydinliiketoimintaansa, ”Teräkset yhdeltä pysäkiltä” -strategian mukaisesti. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 160 028 261€.

Lisätietoja/
Brand Agency Punda / Puh. +358 447 398 637
viestintä@punda.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit