• news.cision.com/
  • Punda./
  • Finnpulpille myönnetty ympäristölupa – Suunnitelmissa maailman ensimmäinen alusta alkaen älykäs biotuotetehdas

Finnpulpille myönnetty ympäristölupa – Suunnitelmissa maailman ensimmäinen alusta alkaen älykäs biotuotetehdas

Report this content

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Finnpulpin Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla olevalle biotuotetehtaalle ja sen yhteyteen rakennettavalle jätevedenpuhdistamolle. Nyt saatu ympäristölupa määrittää sellutehtaan tuotannon aikaisen toiminnan lupaehdot, sekä rakennusvaiheen aikana tehtävät vesiputkistojen upotuksen ja ranta-alueiden muokkauksen.

Vuonna 2020 käynnistyväksi suunnitellun tehtaan vuosituotanto tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi se tuottaa markkinoille muita biotuotteita, kuten 60 000 tonnia mäntyöljyä ja 1,5 TWh biosähköä vuodessa, josta 1 TWh ohjautuu valtakunnan sähköverkkoon.

Lupaehdot ovat ylivertaisesti tiukemmat kuin millään muulla Suomessa tai maailmalla toimivalla alan laitoksella, mukaan lukien Äänekosken uusi tuotantolaitos. Viranomaiset ovat kiristäneet yhtiön lupahakemuksessa esitettyjä tasoja, jotka jo olivat alle EU:n alan parhaille käytännöille asetettujen vaatimusten. Yhtiö tutkii huolellisesti, miten lupaehtoihin teknisesti päästään ja mitä se merkitsee investointihankkeelle.

Tehokkuutta digitaalisesta ekosysteemistä

Lupaehtojen analysoinnin ohella yhtiö kehittää älykkään biotuotetehtaan konseptia. Tuotantolaitos tulisi olemaan maailman ensimmäinen, alusta alkaen älykkäät menetelmät ja keinoälyn hyödyntävä biotuotetehdas. Digitaalista ekosysteemiä rakennetaan yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa.

Finnpulpin Älykäs Biotuotetehdas-konseptin avulla saadaan kilpailuetua esimerkiksi raaka-aine- ja toimitusketjun hallinnassa, tehtaan tukitoimintojen tehokkuudessa sekä tuotannon laadun ja määrän optimoinnissa. Samalla se parantaa laitoksen henkilöturvallisuutta ja auttaa tiukkojen ympäristövaatimusten toteuttamisessa.

Ympäristöluvan myöntäminen on hankkeelle merkittävä etappi. Finnpulp jatkaa aloittamiaan sijoittajaneuvotteluita, joiden rinnalla yhtiö vie eteenpäin hankkeen perussuunnittelua. Investoinnin toteuttamispäätös ajoittuu vuoden 2018 toiselle vuosipuoliskolle.

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 uutta vakituista työpaikkaa ja koko valtakunnallisen arvoketjussa 3 400. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella tulee työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lisätietoja antavat:

Ympäristölupa:
Projektijohtaja Timo Piilonen, Finnpulp Oy, p. 050 598 9310, timo.piilonen@finnpulp.fi

Hankkeen eteneminen:
Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, Finnpulp Oy, p.
044 753 1000, martti.fredrikson@finnpulp.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Konseptin myötä tuotantolaitos tulee olemaan maailman ensimmäinen, alusta alkaen älykkäät menetelmät ja keinoälyn hyödyntävä biotuotetehdas.
Martti Fredrikson