Finnpulpin perussuunnittelutyö Pöyrylle

Report this content

Finnpulp on solminut yhteistyösopimuksen Kuopion Sorsasaloon suunnittelemansa biotuotetehtaan perussuunnittelusta suomalaisen Pöyry Oyj:n kanssa. Valintaan vaikutti Pöyryn vahva, 60 vuoden mittainen kokemus prosessisuunnittelusta useissa tuhansissa metsä- ja paperiteollisuuden hankkeissa. Tämän merkitys korostui valinnassa erityisesti siitä syystä, että koko biotuotetehtaan suunnittelu toteutetaan yhdessä valitun kumppaniyrityksen kanssa ilman Finnpulpin omaa suunnitteluorganisaatiota. Lisäksi yhdessä tehty hankkeen ympäristövaikutusten arviointi prosessi (YVA) antaa Pöyrylle erinomaiset pohjatiedot tehtaan toiminnalle ja ympäristövaikutuksille asetetuista vaatimuksista.

Finnpulpin biotuotetehdas tulee olemaan maailman ensimmäinen, alusta alkaen älykkäät menetelmät ja keinoälyä hyödyntävä biotuotetehdas. Sen suunnittelussa pyritään huomioimaan monipuolisesti digitaalisen ekosysteemin vaatimukset aina raaka-aine- ja toimitusketjun hallinnasta, tehtaan tukitoimintojen sekä tuotannon laadun ja määrän optimointiin. Perussuunnittelu sisältää rakennusvaiheen valmistelun tehtaan prosessien, teknologioiden ja asemapiirustusten osalta. Nyt alkanut vaihe kestää ensi vuoden alkupuoliskolle tuottaen sitovat tarjoukset biotuotetehtaan päälaitteista, ja mahdollistaa siten hankkeen lopullisen toteutuspäätöksen. 

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Biotuotetehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Lisäksi se tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja yhden terawattitunnin (TWh) biosähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin vaikutus Suomen vientituloon on tuotannon käynnistymisen myötä + 1 %.  

Lisätietoja:

Finnpulp Oy / Timo Piilonen, p. 050 598 9310, timo.piilonen@finnpulp.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Finnpulpin biotuotetehdas tulee olemaan maailman ensimmäinen, alusta alkaen älykkäät menetelmät ja keinoälyä hyödyntävä biotuotetehdas.
Finnpulp Oy