Finnpulpin tontin asemakaava Kuopion Sorsasalossa vahvistettu

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki asemakaavan muutokseen tulleet valitukset

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen Finnpulpin biotuotantolaitoksen käyttöön suunnitellun tontin asemakaavamuutokseen tulleisiin valituksiin. Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään Finnpulpin ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laadittujen selvitysten olevan riittävän kattavia. Niiden pohjalta voidaan todeta toiminnan vaikutusten olevan sillä tavoin hallittavissa, että ne eivät aseta esteitä suunnitellulle toiminnalle Sorsasalossa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan toiminnasta ei aiheudu sellaisia haittavaikutuksia, joita voitaisiin pitää terveellisen elinympäristön luomisen tai luonnon ympäristön vaalimisen vastaisina.

Päätös vahvisti Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan tontin soveltuvuudesta biotuotantolaitoksen käyttöön. Finnpulp toteaa päätöksen tukevan hanketta merkittävällä tavalla ja mahdollistavan hankkeen seuraavien vaiheiden toteutumisen.

Finnpulpin biotuotetehdas on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Vuonna 2021 käynnistyvän tehtaan kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,4 miljardia euroa. Sen työllisyysvaikutus hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella tulee työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lisätietoja antaa/

Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, Finnpulp Oy, p. 050 310 4400, martti.fredrikson@finnpulp.fi
Projektijohtaja Timo Piilonen, Finnpulp Oy, p. 050 598 9310, timo.piilonen@finnpulp.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Osana Brand Agency Pundan brandijohtamisen palveluita yritys tarjoaa asiakkaille pr-palveluita median pelikentällä. Vastaamme tiedotuksesta mediasuhteiden ylläpitoon ja viestintäsuunnitelmien laadintaan, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit