Finnpulpin uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma vireille

Finnpulp Oy on toimittanut ympäristövaikutusten arviointiohjelman Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kuopion Sorsasaloon suunnitellusta sellutehdashankkeesta. Arviointiohjelma on Finnpulp Oy:n esittämä suunnitelma hankkeensa eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutusten arvioimisesta.

Erityisesti pehmo- ja pakkauspaperin raaka-ainetuotantoon suunnitellun sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 milj. tonnia vuodessa. Lisäksi tehdas tuottaa markkinoille bioenergiaa sekä puupohjaisia biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja  tärpättiä. Puuraaka-aineen tarpeeksi on arvioitu n. 6,7 milj. kuutiometriä vuodessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely pitää sisällään sellutehtaan rakentamisen ja toiminnan arvioinnin lisäksi siihen olennaisesti liittyviä oheistoimintoja, kuten alueelle tarvittavien tie- ja raideyhteyksien sekä sähkönsiirtoverkon rakentamisen.

Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn ajan verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/finnpulpyva. Arviointiohjelma on nähtävillä 9.6.2015 alkaen myös Kuopion valtuusto-virastotalolla, Siilinjärven kunnanvirastolla sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa. Arviointiohjelmaan liittyvä yleisötilaisuus järjestetään Kuopion kaupungin valtuusto-virastotalon valtuustosalissa 16.6.2015 kello 18.00.


Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä

Hankkeesta vastaavan puolesta:
Pirkko Seitsalo, Pöyry, p. 010 33 24325, pirkko.seitsalo@poyry.com
Timo Piilonen, Finnpulp Oy, p. 050 598 9310, yva@finnpulp.fi

Yhteysviranomaisen puolesta:
Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho@ely-keskus.fi