• news.cision.com/
  • Punda./
  • Osa teollisuuden kilpailukyvystä haihtuu taivaan tuuliin - Lämmönsiirrossa merkittävä ekologinen ja taloudellinen säästöpotentiaali

Osa teollisuuden kilpailukyvystä haihtuu taivaan tuuliin - Lämmönsiirrossa merkittävä ekologinen ja taloudellinen säästöpotentiaali

Report this content

Teollisuudessa tuotetaan, otetaan talteen ja siirretään jatkuvasti lämpöä prosessien välillä. Lämmönsiirtojärjestelmien likaantuminen ja siitä johtuva heikentynyt lämmönsiirto aiheuttavat suomalaiselle teollisuudelle jopa satojen miljoonien eurojen kustannukset vuosittain suurten tehojen ja kalliin energian vuoksi. Heikentynyt lämmönsiirto lisää tuotannon polttoaineen kulutusta ja kasvihuonepäästöjä. Samalla epäpuhtaudet vaarantavat tuotantoprosessien häiriöttömän toiminnan. Menetetyn tuotannon aiheuttamat kustannukset sekä huolto- ja investointikustannukset kasvavat.

Lämmönsiirtokykyä mittaamalla ja seuraamalla voidaan puuttua ajoissa heikentyneen lämmönsiirron aiheuttamiin ongelmiin ja näin parantaa teollisuuden energiatehokkuutta. Noin yhden celsiusasteen muutos veden lämpötilassa 200 kg/s virtauksella merkitsee lähes megawatin muutosta lämpötehoon. Kun tehon menetys joudutaan kompensoimaan ostoenergialla, nousevat energiakustannukset tuhansiin euroihin vuorokaudessa.

Puhtaat järjestelmät energiatehokkuuden perusta

Teollisuuden lämmönsiirtojärjestelmien likaantumista voidaan estää tehokkaasti. Suljettujen järjestelmien puhdistustarvetta voidaan vähentää kiertoon lisättävillä korroosion- ja kerrostumienestokemikaaleilla. Avoimissa järjestelmissä, joissa jäähdytykseen käytetään raakavettä, säännöllinen pesu on välttämätöntä toimintakyvyn ja energiatehokkuuden säilyttämiseksi.

Lämmönvaihtimet, jotka altistuvat likaaville ainevirroille, on usein mitoitettu 20 - 50 % laskennallista tarvetta suuremmiksi. Käytännössä liiallisen ylimitoituksen seurauksena virtausnopeudet alenevat, mikä kiihdyttää likaantumista entisestään.

Suomalainen KL-Lämpö Oy on toiminut vuodesta 1992 lähtien teollisuuden, voimalaitosten ja kiinteistöjen vedenkäsittelyn ja energiatehokkuuden asiantuntijana. KL-Lämmön tavoitteena on varmistaa asiakkaidensa prosessien ja lämmönsiirtojärjestelmien energiatehokas toiminta.  Teollisuuden lämmönsiirron optimointiratkaisuilla on merkittävä rooli yrityksen toiminnassa. KL-Lämpö on vuosina 2014 - 2016 osallistunut Motivan yhteistyöhankkeeseen, jossa tutkittiin teollisuuden energiatehokkuutta. Tämä tiedote perustuu kyseisessä tutkimuksessa keväällä 2016 julkaistuihin tuloksiin.


Lisätietoja /
KL-Lämpö Oy, Olli Edgren, toimitusjohtaja
puh. 040 588 8678, olli.edgren@kl-lampo.com, www.kl-lampo.com

Viestintä /
Brand Agency Punda, puh. 040 035 2640, tiedotus@punda.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Kun tehon menetys joudutaan kompensoimaan ostoenergialla, nousevat energiakustannukset tuhansiin euroihin vuorokaudessa.
KL-Lämpö Oy
Avoimissa järjestelmissä säännöllinen pesu on välttämätöntä toimintakyvyn ja energiatehokkuuden säilyttämiseksi.
KL-Lämpö Oy