Teknosavo uudisti ChipSmart™ 3D:n - Automaattinen ja reaaliaikainen puuhakkeen laadunvalvonta

Puuraaka-aineen ohella hakkeen laatu on ratkaiseva tekijä tehtaan kustannusten hallinnan kannalta. Laadunvalvonnan avulla varmistetaan pienempi materiaalihävikki ja optimoidaan tasainen haketusprosessi. Teknosavo uudisti ChipSmart™ 3D -puuhakemittarin laajentamalla laitteen analyysivalikoimaa. Uusien ominaisuuksien myötä kuoritun puuraaka-aineen laatu ja sen jatkokäyttöpotentiaali voidaan optimoida.

State of art – teknologialla hakkeen analysointi reaaliaikaisesti
ChipSmart™ -laitteessa yhdistyvät erittäin tarkka kameraoptiikka ja koneoppimista soveltava analyysiohjelmisto täysin digitaaliseksi analyysijärjestelmäksi. Automaattinen näytteenotin ottaa näytteen päähakevirrasta, jonka jälkeen laite analysoi sen automaattisesti. Laitteen käydessä myös manuaalinäytteitä voidaan analysoida milloin tahansa. ChipSmart 3D analyysi kertoo hakkeesta monipuolisesti – hakelastujen yksilölliset mitat, SCAN-CM 40 standardin mukaisen palakokojakauman, kuori- ja kosteuspitoisuuden sekä hakkeen ISO-vaaleuden. ChipSmart 3D:n mittaustarkkuutta on edelleen parannettu. Lisäksi uusina ominaisuuksina laite tunnistaa myös puukuidun suunnan ja hakkeen leikkuureunan tyssäytymisen. Analyysitulokset ohjataan WoodSmart™ kuorinnan ylätason ohjaus- ja optimointijärjestelmään, joka koostaa reaaliaikaista tietoa rumpu-hakku kokonaisprosessista. Analyysitulokset voidaan siirtää myös muuhun tehdasjärjestelmään.

Valvonnalla kohti parempaa lopputuotetta ja tuottavuutta
Hakkeen laatuanalyysin tuottama tieto auttaa prosessinvalvonnassa monella eri tavalla. Kuorinnanohjausjärjestelmä WoodSmartiin™ yhdistettynä hakeanalyysilla voidaan seurata reaaliaikaisesti, esimerkiksi hienoaines- ja tikkujakeen määrää sekä trendiä, akseptijakeiden määrää ja hakun leikkuun laatua. Näillä parametreilla voidaan seurata hakun terien ja vastaterien kuntoa sekä vähentää hakussa syntyvää materiaalihukkaa. Lisäksi sellunkeitossa tarvittavaa kemikaalimäärää voidaan paremmin optimoida, kun hakkeen ominaisuudet ovat reaaliaikaisesti tiedossa. Teknologian tuottama tasalaatuinen prosessi merkitsee asiakkaalle suoraa säästöä raaka-aine, kemikaali-, energia- ja työvoimakustannuksissa.

”Raaka-aineeksi toimitettavan puun laadulla on myös ajateltua suurempi merkitys koko prosessin kannalta. Tuoreesta ja terveestä puusta tulee paras raaka-aine, josta optimoidun prosessin avulla tulee paras saanto. On selvää, että asiakkaamme saavat uudistuneen ChipSmartin avulla enemmän tehoja irti laadunvalvonnasta ja hakkeen laatu kohenee”, kertoo Teknosavon toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen.

ChipSmart™ voidaan asentaa sekä uusiin, että vanhoihin kuorimoihin. Laite implementoidaan aina asiakkaan tarpeisiin ja prosessiin sopivaksi.

Lisätietoa antaa/
Hannu Hämäläinen, toimitusjohtaja,
Puh. 050 529 1366, hannu.hamalainen@teknosavo.fi
www.teknosavo.fi

Teknosavolla on 30 vuoden kokemus optimointi- ja online-mittausjärjestelmien suunnittelusta ja toimittamisesta puunkäsittelyn prosesseihin. Tarjoamme optimoitua suorituskykyä puunjalostusteollisuuden tuotantoon tehtaan portilta aina sellun keittoon asti. Teknosavo johtaa alansa markkinoita Skandinaviassa ja investoi aktiivisesti tuotekehitykseen tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa myös maailmanlaajuisesti.


Avainsanat:

Yrityksestä

Osana Brand Agency Pundan brandijohtamisen palveluita yritys tarjoaa asiakkaille pr-palveluita median pelikentällä. Vastaamme tiedotuksesta mediasuhteiden ylläpitoon ja viestintäsuunnitelmien laadintaan, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Tuoreesta ja terveestä puusta tulee paras raaka-aine, josta optimoidun prosessin avulla tulee paras saanto. On selvää, että asiakkaamme saavat uudistuneen ChipSmartin avulla enemmän tehoja irti laadunvalvonnasta ja hakkeen laatu kohenee
Hannu Hämäläinen, Teknosavo Oy