Korjaustiedote: Puurakentajat korjaa Pakilanpuiston koulun rakentamiseen liittyvää tiedotettaan

Report this content

PUURAKENTAJAT GROUP OY

Puurakentajat Group Oy      Lehdistötiedote 16.10.2020 kello 15.30

Puurakentajat Group Oy kertoi tiedotteessaan 16.10.2020 kello 9.00, että Pakilanpuiston koulu rakennetaan allianssimallilla. Toisin kuin tiedote antoi ymmärtää, Puurakentajat ei ole mukana allianssissa vaan toimii allianssiin kuuluvan NCC Suomi Oy:n alihankkijana.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

Massiivipuurakentamiseen erikoistunut Puurakentajat Group Oy rakentaa Helsingin Pakilaan puurakenteisen Pakilanpuiston koulun. Osana Helsingin kaupungin hiilineutraali 2035 -tavoitetta rakennushankkeelle on asetettu vaativat ympäristötavoitteet, joiden saavuttamisessa puulla on merkittävä rooli. 4 100 kerrosneliömetrin suuruinen koulu rakennetaan allianssimallilla, jossa Puurakentajat allianssin alihankkijana vastaa kaikesta puumateriaaleihin liittyvästä rakenne- ja tuotesuunnittelusta sekä asennuksesta. Alakoulun yli 1 000 koululaista pääsevät muuttamaan uuteen puurakenteiseen kouluun alkuvuodesta 2022.

Rakennushanke toteutetaan allianssimallilla, jossa Helsingin kaupungin kumppaneina toimivat NCC Suomi Oy, Työyhteenliittymä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy, Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy. Puurakentajat toimittaa kaikki koulurakennuksen puumateriaalit ja Puurakentajat Suunnittelu Oy vastaa puumateriaalin rakenne- ja tuoteosasuunnittelusta ja Puurakentajat Rakennus Oy asennuksesta. Puurakentajat on valinnut CLT-elementtien toimittajaksi Stora Enson.

”Olen todella iloinen siitä, että olemme jälleen mukana rakentamassa uutta koulua Helsingin alueelle. Koulussa tulee olemaan nykyaikaiset, ympäristöystävälliset, viihtyisät ja opetusta inspiroivat tilat. Helsingin kaupungin asettama tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on erittäin vaativa tavoite. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että Puurakentajien laaja CLT-rakentamiseen liittyvä osaaminen ja nykyaikainen rakennustekniikka vastaa sitä tasoa, mitä vaativa ja ympäristöä huomioiva asiakas odottaa rakentajaltaan. Samalla tämä on meille jälleen vahva osoitus siitä, että puurakentamisella on huomattavat kasvumahdollisuudet ja meidän omat kasvutavoitteemme ovat saavutettavissa vaikka rakennusteollisuuden yleiset kasvunäkymät ovat tällä hetkellä heikot”, sanoo Puurakentajat Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leino.

Kaupunkisuunnittelussa on yhä olennaisempaa löytää ratkaisuja, joilla pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta sekä optimoimaan materiaalien kierrätettävyyttä. Puun käytön lisääminen rakennuksissa alentaa hiilijalanjälkeä rakennusvaiheessa ja puumateriaali toimii hiilinieluna koko rakennuksen elinkaaren ajan. Puurakennus on pitkäikäinen ja materiaali on myös täysin kierrätettävissä. Kiinnostus massiivipuurakentamista kohtaan on viimevuosina kasvanut kiihtyvällä tahdilla. 

 

Lisätietoa

Puurakentajat Group Oy

Mikko Leino, toimitusjohtaja

Puh. + 358 40 551 4055

Sähköposti: mikko.leino@puurakentajat.fi
 

Puurakentajat Group Oy

Puurakentajat on Loviisasta lähtöisin oleva suomalainen puurakentamiseen erikoistunut konserni, jolla on kokemusta massiivipuurakentamisesta ja -saneeraamisesta jo vuodesta 2006 lähtien. Suunnittelemme, tuotamme ja rakennamme ekologisesti kestäviä ja terveellisiä pientaloja, kerrostaloja sekä mm. kouluja ja päiväkoteja. Ydinosaamisemme on tehokas ja ympäristöystävällinen CLT-rakentaminen (Cross Laminated Timber tai massiivipuuelementit).

Puurakentajien massiivipuuelementit mahdollistavat nykyaikaisia arkkitehtonisia ratkaisuja ja tehostavat rakentamista sekä taloudellisesti että ympäristön ja terveyden kannalta. Rakennamme rakennuksia, joissa ihminen voi hyvin. www.puurakentajat.fi

Tilaa