Ruotsalainen sairaankuljetuspalvelu sijoittaa QlikView’n avulla ambulanssit valmiiksi sinne, missä niitä tarvitaan

Käyttäjälähtöisen liiketoiminta-analytiikan edelläkävijä Qlik on toimittanut ruotsalaiselle sairaankuljetuspalvelulle Uppsalaan QlikView-järjestelmän, jonka avulla voidaan visualisoida ja analysoida koko hoitoketjun tietoja aina potilaan ensimmäisestä hätäpuhelusta sairaalaan saapumiseen saakka. Tämän ansiosta sairaankuljetuksen toimintoja voi tehostaa ja resursseja käyttää järkevämmin, mikä lopulta pelastaa ihmishenkiä.

Ennen QlikView’ta uppsalalaisella sairaankuljetuspalvelulla oli vaikeuksia käsitellä sitä valtavaa tietomäärää, jonka ambulanssien henkilökunta, terveysasemat, sairaalat ja potilaiden hätäpuhelut tuottivat. Suurin osa tiedosta tallennettiin tekstinä. Tämän muotoisesta tiedosta oli vaikea hahmottaa nopeasti oleelliset asiat tilanteissa, joissa vaadittiin ripeää päätöksentekoa ihmishengen pelastamiseksi. QlikView’n ja sairaanhoidon päätöksentekoon tarkoitetun sovelluksen ansiosta oleellisen tiedon hakeminen ja tallentaminen on merkittävästi aikaisempaa nopeampaa ja helpompaa. Hoitohenkilökunta voi nyt helposti saada oikean yleiskuvan potilaan tilanteesta ja tehdä nopeita päätöksiä tarvittavasta hoidosta. 

Sairaanhoidon päätöksentekoon tarkoitetun sovelluksen lisäksi sairaankuljetuspalvelu analysoi QlikView’n avulla sitä, mihin ambulanssit on järkevintä sijoittaa. Aikaisempien hälytysajojen kohteita tutkimalla voidaan havaita säännönmukaisuuksia siinä, mihin paikkoihin ajoneuvoja lähetetään minäkin päivinä ja kellonaikoina. Tämän ansiosta ambulansseja voidaan sijoittaa lähelle paikkoja, joista tulee tilastojen mukaan eniten hätäpuheluja. Organisaation omien tutkimusten mukaan ambulanssien uudelleen sijoittelu on lyhentänyt vasteaikoja jopa kymmenellä minuutilla.

“Hätätilanteessa jokaisella sekunnilla on merkitystä. Uppsalan sairaankuljetuspalvelu on malliesimerkki siitä, kuinka merkityksellistä tieto voi olla päätöksenteossa.”, sanoo Qlikin Suomen ja Baltian maajohtaja Jarmo Rajala. ”QlikView on avannut heille uusia näkymiä tietoon. Tämä on merkittävä asia sekä henkilökunnalle että potilaille tilanteissa, joissa nopeat ja oikeaan tietoon perustuvat päätökset voivat olla elämän ja kuoleman kysymys.”

Kuvapyynnöt ja lisätietoa:

Essi Isomäki, viestintätoimisto Netprofile, essi@netprofile.fi, 040 572 4648,
Toni Stubin, viestintätoimisto Netprofile, toni@netprofile.fi, 040 865 6560

Qlik

Qlik helpottaa tiedon hyödyntämistä ja auttaa tekemään parempia päätöksiä. QlikView Business Discovery -ohjelmistoalusta kerää tietoa suoraan eri lähteistä ja järjestelmistä visuaalisiin sovelluksiin, joilla tietoja voi pyöritellä ja analysoida uudella tavalla. Qlikin kehittämä Natural Analytics™ -menetelmä jäljittelee tapaa, jolla ihminen luontaisesti tutustuu uusiin asioihin ja yhdistelee tietoja. Intuitiivisen käytettävyyden ohella ohjelmistoalusta tarjoaa vaatiiviinkin ympäristöihin soveltuvat hallintatyökalut. Qlik palvelee globaalin kumppaniverkostonsa kanssa noin 31 000 asiakasta yli 100 maassa. Lisätietoja: www.qlikview.com/fi

Avainsanat: