QPR julkistaa 130 maahan rakennetun järjestelmäimplementoinnin

Report this content

QPR JULKISTAA 130 MAAHAN RAKENNETUN JÄRJESTELMÄIMPLEMENTOINNIN QPR:n parhaillaan käynnissä olevassa partneritapahtumassa YK:n kehitysohjelmien (UNDP) Senior Planning Officer Philippe Poinsot julkisti merkittävän QPR-ohjelmistojen käyttöönoton. Kyse on yhdestä laajimmista Balanced ScoreCard -ohjelmistoimplementoinneista maailmassa. UNDP on ottanut käyttöön yhteensä 140 Balanced ScoreCard-mittaristoa käsittävän järjestelmän, jota käytetään 130 UNDP:n maaorganisaatiossa. UNDP tavoittelee järjestelmällä mm. parempaa strategian kommunikointia koko organisaatiolle sekä yleensä toiminnan tehostamista. UNDP- implementointi tukee useiden QPR-partnereiden kasvavaa mielenkiintoa voittoa-tuottamattomien organisaatioiden järjestelmäkauppoihin. Philippe Poinsot näkee tärkeänä kehityskokemusten vaihdon yritysmaailman ja voittoa-tuottamattomien organisaatioiden kesken. Samassa tilaisuudessa julkistettiin myös kaksi uutta, alueellisesti merkittävää ohjelmistokauppaa. QPR:n partneri Ironman Consulting julkisti ensimmäisen turkkilaisen QPR ScoreCard-kaupan Akzo Nobel- konsernin Harshall-yksikköön. Lisäksi Imnet julkisti merkittävän kaupan Ranskaan julkishallinnolle. QPR ScoreCard -järjestelmä on myyty Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse'n (CNAV) Pariisin, Marseillen, Lyonin ja Nantesin alueorganisaatioille. CNAV on Ranskan eläkeläisten sosiaalivakuutusorganisaatio. Kaupat vahvistavat QPR:n loppuvuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä luovat hyvää referenssipohjaa sekä Ranskan että Turkin markkinoille. QPR:n partneritapahtumassa pääpaino on partnereiden ja asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön syventämisessä. QPR:n oman myyntiorganisaation ja partnereiden muodostamaan QPR-yhteisöön kuului syyskuun lopussa 153 jälleenmyyjäpartneria 50 maassa. QPR-yhteisö on mm. lokalisoinut QPR-järjestelmiä 10 kielelle mukaanlukien japaniksi ja kiinaksi. QPR:llä on loppuasiakkaita lähes 150 maassa. QPR:stä lyhyesti QPR valmistaa ohjelmistotuotteita ja yrityspeliturnauksia, joita myydään globaaleille niche-markkinoille. QPR:n tuotteita käytetään tehostamaan yritysten liiketoimintaprosesseja ja johtamista. Asiakkaat saavuttavat QPR:n tuotteilla nopeasti mitattavissa olevia hyötyjä, jotka ovat organisaatiolle tärkeitä erityisesti silloin, kun pitää tehdä nopeita tehostamistoimenpiteitä tai hallita kasvua. QPR on yksi kansainvälisimmin toimivista suomalaisista ohjelmistoyrityksistä. QPR Software Oyj Jouko Pelkonen, toimitusjohtaja Yhteydet: Jouko Pelkonen, puh. 040 556 2387 jouko.pelkonen@qpr.com Lisätietoja UNDP:n implementoinnista: Teemu Lehto, johtaja/partner business development, puh. 040 5460202 www.qpr.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00900/wkr0002.pdf