QPR valmistautuu IAS:n käyttöönottoon

QPR Software Oyj Pörssitiedote 14.6.2002 klo 10.40 QPR valmistautuu IAS:n käyttöönottoon QPR Software Oyj:n hallitus päätti 13.6.2002 pitämässään kokouksessaan, että konsernissa uudistetaan asiakkaiden ja partnereiden kanssa tehtäviä sopimusehtoja sellaisiksi, että jatkossa sopimuksen pohjalta saatavat myyntitulot kirjautuvat konsernin liikevaihtoon aikaisempaa käytäntöä myöhemmin. Uudistuksella pyritään valmistautumaan IAS (International Accounting Standard) -standardien käyttöönottoon. Tilikauteen 2001 verrattuna partnereiden kanssa tehtävien sopimusten laatimishetkeen liittyvät kertatuloutukset vähenevät ja uusien myyntisaamisten maksuajat lyhenevät. Muutos alentaa myös tilikauden 2002 liikevaihto- ja tulosennustetta. Samalla yhtiön hallitus hyväksyi päivitetyn arvion konsernin pitkäaikaisten myyntisaamisten todennäköisestä arvosta. Arvion perusteella myyntisaamisten arvoa tullaan alentamaan kuluvalla vuosineljänneksellä noin 1,0 MEUR koskien amerikkalaisen Visum Solutions, Inc.:n saatavaa. Kuluvalta neljännekseltä konserni tekee liiketappiota. Vuonna 2001 QPR kävi, kuten aiemmin on ilmoitettu, läpi merkittävän rakennemuutoksen. Edellisen vuoden liikevaihto oli 12,4 MEUR ja liiketulos 2,9 MEUR. Liikevaihdosta noin 5,5 MEUR saatiin luovutetuista liiketoiminnoista ja noin 6,9 MEUR QPR:n nykyisin jatkuvasta liiketoiminnasta. Alkuvuoden aikana jatkuvan liiketoiminnan kasvu on ollut 50 prosentin suuruusluokkaa. Johto arvioi, että jatkuvan liiketoiminnan kasvu ei ehdi kattaa kokonaan luovutettuja liiketoimintoja, joten liikevaihto vuonna 2002 jää hallituksen tämän hetkisen arvion mukaan edellisestä vuodesta. QPR:n liikevoiton odotetaan pienenevän vuoden 2001 tasoon verrattuna. QPR säilyttää kyvyn maksaa osinkoja osakkeenomistajille. IAS-standardeista lyhyesti EU:n Ministerineuvosto on hyväksynyt 7.6.2002 asetuksen kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöönotosta. IAS-asetuksen myötä kaikkien EU:n alueella toimivien listattujen yhtiöiden tulee laatia IAS-standardien mukainen konsernitilinpäätös 1.1.2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Tavoitteena on mm. luoda yleismaailmallinen tilinpäätösstandardien kokonaisuus, jossa taloudelliset raportit ovat korkealaatuista, läpinäkyvää ja vertailukelpoista informaatiota käytettäväksi pääomamarkkinoilla toimivien taloudellisessa päätöksenteossa. QPR:stä lyhyesti QPR tekee ohjelmistotuotteita, joita myydään koko ajan kasvavan jakelukanavan kautta globaaleille markkinoille. QPR on yksi kansainvälisimmin toimivista suomalaisista ohjelmistoyrityksistä. QPR:n tuotteita käytetään tehostamaan yritysten liiketoimintaprosesseja ja johtamista. Asiakkaat saavuttavat tuotteilla nopeasti mitattavissa olevia hyötyjä, joita haetaan erityisesti silloin, kun pitää tehdä nopeita tehostamistoimenpiteitä tai hallita nopeaa kasvua. Tämä mahdollistaa QPR-tuotteiden myynnin erilaisissa markkinatilanteissa. QPR SOFTWARE OYJ Hallitus Lisätietoja QPR SOFTWARE OYJ Toimitusjohtaja Jouko Pelkonen, puh. 040 556 2387 Jouko.pelkonen@qpr.com http://www.qpr.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00260/wkr0002.pdf