Digia Oyj:n osittaisjakautumisessa syntyneen Qt Group Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa

Qt Group Oyj Pörssitiedote 31.10.2016 klo.15.00

Verottaja on päättänyt Digia Oyj:n osittaisjakautumisessa syntyneen Qt Group Oyj:n ja Digia Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämisestä verotuksessa.

Verottajan päätöksen mukaan Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n osakkeiden käypien arvojen suhde poikkeaa yli 30 prosenttiyksikköä yhtiöille siirrettyjen nettovarallisuuksien suhteesta. Poikkeamia on pidettävä Verohallinnon kannan mukaan olennaisina. Näin ollen osakkeiden hankintamenojen laskennassa jakosuhteena on käytetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 5 momentin mukaisesti osakkeiden käypien arvojen suhdetta.

  • Digia Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 48,14 prosenttia Digia Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.
  • Qt Group Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 51,86 prosenttia Digia Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Lisätietoja päätöksestä löytyy osoitteesta: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Digia_Oyjn_osittaisjakautumisessa_syntyn(41081)


Qt Group Oyj

Qt Group Oyj kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt toimii Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli noin 27 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yli 200 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja se on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä. http://qt.io

Tilaa